Promontorium Borlovagrend

Promontorium Borlovagrend legfrissebb hírei

További hír oldalak

Promontorium Borlovagrend bemutatkozása

Promontorium Borlovagrend Budafok

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 83.

Alapítás éve és helyszíne: Budafok 1992

Nagymester: Jelenleg nincs (dr. Urbán András 2015 szeptemberében elhalálozott. Közgyűlés és választás 2016 januárjában.)

Zászlósbor: Promontori Ó-vörös

Telefon: 06-30-374-7496 (Szűcs Zoltán)

e-mail: promontorium@indamail.hu

Promontorium Borlovagrend Alapítói:

dr. Gazdag László nagymester

Márkus Pál ceremóniamester

Bakos Gábor szakmai titkár

Deák Lajos pohárnok

Domján Károly kincstárnok

Promontorium Borlovagrend célja:

Alapvető cél – a többi borrendhez hasonlóan – a minőségi szőlőtermesztés és bortermelés fejlesztése, a bor szerepének bemutatása a mindennapokban, előadások, rendezvények szervezése. Emellett fontos cél a gazdag budafoki szőlészeti és borászati múlt hagyományainak megismertetése, tárgyi emlékeinek gyűjtése, bemutatása. A borrend minden tagjának kötelessége a kulturált borfogyasztás támogatása, küzdelme a túlzott mértékű italozás, alkoholizmus ellen.

Avatási ceremónia:

A Rend kancellárja először ismerteti a Borlovagrend legendáját. Ezt követően a ceremóniamester felteszi az elmélet és gyakorlati kérdéseket. Az elméleti kérdésekben helytörténeti és szakmai ismeretekről kérdezik a jelöltet. A gyakorlatban három fajta bor közül – bekötött szemmel - a Promontori Ó-vörös kiválasztása a feladat. A sikeres próbát követően a jelölt, a nagymester, a nagytanács tagjai és a jelenlevő borrendi társak előtt leteszi az esküt, majd a nagymester a borrend tagjává avatja. Ezt követően a Rend elöljárói a zászlósborral koccintanak az új tagra.

Az eskü szövege:

„Én…..ezennel ünnepélyesen fogadom, hogy a Promontorium Borlovagrend céljaival egyetértek, azonosan cselekszem, segítek azokat megvalósítani. Legjobb tudásommal tevékenykedem a magyar borok minőségének jobbá tételéért. A promontori borok hírnevét ismerem, és mindenkor igyekszem öregbíteni. Megvetem a csalókat és a borhamisítókat. Úgy legyen!”

Sigillum

A pecsét megegyezik a rendtagok érmével. Az érme előoldalán, amely a település régi pecsétje is egyben a SIG.Promontorium 1739 felirat olvasható köriratban. Az 1739-es évszám felett stilizált szőlőtőke 5 db. szőlőlevéllel, 2 db. szőlőfürttel, mellette felfelé álló és a szőlőfürt felé forduló kacorral (szőlőmetsző kés). Az érme másik oldalán köriratban a „PROMONTORIUM BORLOVAGREND ALAPÍTVA .1992. szöveg olvasható. Az évszám felett az 1755-ben felszentelt Budafoki Szt. Lipót plébániatemplom homlokzati képe látható.

Zászló

Borrendünk zászlója 96x75 cm méretű, fekvő alakú, fehér selyemzászló. Előoldalán, felül íves alakban a VINUM ORDO EQUESTER szavak olvashatók. A zászló közepén Szent Lipót alakja látható, lábánál a budafoki Szent Lipót plébániatemplommal. Alul, ugyancsak íves formában a PROMONTORIUM szó látható. Hátoldalon felül a PROMONTORIUM BORLOVAGREND felirat olvasható az előoldalihoz hasonló formában. Középen Budafok csücskös talpú címere, a csücskös talpban az 1992-es évszám. Alul BUDAFOK (PROMONTOR) 1992 hímzés látható, szintén íves formában.

Budafokon 1992-ben alakult meg a Promontorium Borlovagrend,Létrejöttében a szakmai és történelmi sajátosságok játszottak közre. Budafok területén a szőlőkultúra a rómaiak idejéig nyúlik vissza. Az igazán jelentős szőlőművelés a török kiüzését követően a XVIII.században indult meg. Savoyai Jenő herceg a terület birtokosa, a Rajna vidékéről hozatott új telepeseket akik szőlőművelésbe kezdtek a lankás domboldalakon. Innen datálódik Budafok korábbi neve Promontorium. A latin szó jelentése szőlőkkel beültetett domboldal. Az 1939-ben önálló zsellérközséggé vált Promontorium a Buda-sasadinak nevezett szőlőtermőterület meghatározó része lett. A virágzó szőlőkultúrát a XIX.század végén fellépő filoxéravész pusztította el. Budafok – mely 1886-tól viseli mai nevét- a vészt követően hatalmas és kiterjedt pincerendszere lévén fokozatosan az ország kereskedelmi központjává vált. Ennek köszönhetően 1901-ben Darányi Ignác javaslatára Budafokon alapították meg a Pincemesteri Tanfolyamot a mai Soós István borászati szakközépiskola elődjét. Az 1880-as években pezsgőgyártás indult Budafokon, mely ma is ismert (Törley, Francois) A két világháború között az ország borkereskedelmi központjává vált. Budafok hírnevét a II. világháború után is megőrizte. Ennek elismerése az l987-ben Budafoknak ítélt „Szőlő és Bor” városa kitüntető cím.

Borrendünk alapvető célja – a többi borrenddel egyetértésben – a mindennapi életben a szőlő és bor jelentőségének újbóli megismertetése, elfogadtatása. Ebben Budafok borászati múltja és hagyományai segítenek bennünket. Borrendünk legjelentősebb nyilvános fellépése a Budafokon évente (szeptember első hétvégéjén) megrendezésre kerülő Budafoki Pezsgő és Borfesztivál. E rendezvénysorozat keretén belül,, melyre az összes magyarországi borrend meghívást kap, avatjuk borrendünk új tagjait. Borrendünk tagjai között az ismert borászokon kívül jeles közéleti személyiségek, kiváló művészek, díszpolgárok is erősítenek bennünket. Borrendünk zászlós bora a Promontori ó-vörös, mely egykoron Budafokon is termett, ismert vörösbort termő fajták házasításából született. Borrendi öltözékünk az un. „havelock” a múltat idéző egyszerű fekete kabát körgallérral, valamint a magas tetejű, szintén fekete cilinder.

20080606-4166.jpg erem-1.jpg erem-2.jpg zaszlo2.jpg zaszlo3.jpg

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center