20 évesek lettünk

Borlovagrendünk ünnepi közgyűléssel ünnepelte fennállásának huszadikévfordulóját a Városháza dísztermében. Az alkalomra egy fotókkal gazdagonillusztrált kiadványban összegeztük eddigi működésünket.

Jubileumi ünnepünketa MagyarországiBorrendek Országos Szövetsége és az ország számos vidékén működőborrendek képviselői is megtisztelték. A felszólalások között alkalomhoz illő, a Szt. Kristóf RégizeneEgyütteszenei műsorával tettük emelkedettebbé a hangulatot.

 

Dr. Urbán András, a borlovagrendünknagymestere, az ünnepi közgyűlés levezető elnöke üdvözölte a termet megtöltővendégsereget. Dr. Répás Judit aljegyző az önkormányzat nevében mondott rövidköszöntőt, majd
dr. Terts András, az országos szövetség elnök nagymestere méltatta aPromontorium Borlovagrend két évtizedes működését. Először Budafokról szólt:
„Gazdag ez a város, amely elnyerte néhány évtizeddel ezelőtt a »Szőlő és BorVárosa« kitüntető címet. Nincs még egy kerülete Budapestnek, ahol két borrendis lenne. Az egyik az idén 25 éves Chevaliers Törley Pezsgőrend, a másik a mostünneplő Promontorium Borlovagrend. Gazdag ez a kerület azért is, mertfantasztikus kincsek rejlenek a föld mélyén. Örömmel konstatálhatjuk, hogy abudafoki pincevilág a borászat másik arculatát megmutatva, megújulva, aborturizmus szolgálatába állítja kincseit. Fontos gazdagító tényező a 100 évesmúltra visszatekintő budafoki borászati szakoktatás, és az itt lakó emberekben,lokalpatriótákban is fantasztikus szellemi tőke van.”
A Promontorium Borlovagrend megalakulását, működését is méltatta:
„Dr. Gazdag László, a borásziskola néhai igazgatója húsz évvel ezelőttösszefogta a szőlészettel, borászattal foglalkozó szakembereket, tanárokat,vállalkozókat és a lokalpatrióta helyieket. Megalakult a borlovagrend, amelycélul tűzte ki a borkultúra terjesztését, a hagyományok ápolását. Ma már 50borrend tagja a szövetségünknek. Legfontosabb rendezvényeinken mindig ottvannak a Promontorium Borlovagrend tagjai, méltóságteljesen, elhivatottsággal.Vérükben van Budafok, a bor és a hagyományok szeretete, tisztelete. Ezzelminden házigazda borrend elismerését kivívták.”

Márkus Pál, a borlovagrendünk kancellárja részletesen ismertette aszervezet működését és létrejöttének előzményeit. Többek között elmondta, hogy „1990-benúgy döntött az önkormányzat, hogy rendezzük meg a Budafoki Pezsgő- ésBorfesztivált. Ennek 1991-től állandó időpontja szeptember első hétvégéje lett.1992-ben megalakult a borlovagrendünk, azzal a céllal, hogy ezt és a hasonlórendezvényeket támogassuk. Alapításunkhoz az akkor működő Budafokiak Budafokértalapítvány is jelentősen hozzájárult. A szellemi tőkét a borászati szakiskolaszolgáltatta. Ruhánk különbözik a többi borrend ruháitól. Öltözékünk, az ún.»havelock« a múltat idéző, egyszerű fekete kabát körgallérral, valamint a magastetejű, szintén fekete cilinder a sváb kultúrát tükrözi. Címerünk Budafokváros, és a szőlész-borász hagyományok motívumaiból áll. Zászlós borunk aPromontori ó-vörös, amely egykoron Budafokon is termett, ismert vörösbort termőfajták házasításából született. Új tagjainkat a Budafoki Pezsgő- ésBorfesztiválon avatjuk.”

20120727-4928.jpg 20120727-4955.jpg 20120727-4969.jpg 20120727-4972.jpg 20120727-4980.jpg 20120727-4995.jpg 20120727-5007.jpg 20120727-5025.jpg 20120727-5179.jpg 20120727-5190.jpg 20120727-5203.jpg 20120727-5379.JPG

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center