Szent Rókus Borlovagrend

Szent Rókus Borlovagrend bemutatkozása

7020 Dunaföldvár, Ilona utca 1.

Vorák József nagymester

E-mail: vorak.jozsef@gmail.hu


 

Dunaföldváron és környékén a Duna kedvező éghajlatot teremt a szőlőtermeléshez, amit az itt elő őseink évszázadok óta gyakoroltak, a víz mindkét partja melletti településeken. A borbarátkör évek óta működik de csak nem régen csatlakoztak a borrendek szövetségéhez, mert zömmel kistermelők, nagyszerű célokkal, akarással. Nevük kiválasztásával is jelképezni kivánják a mértékletes borfogyasztás egészséges hatását.

MŰKÖDÉSI TERÜLETE

Néhány büszke szó a városunkról:

Dunaföldvár a Duna menti 6-os és 51-es, valamint a mezőföldi 61-es és az alföldi 52-es utak találkozásánál fekszik. Műemlékekben gazdag város, amely régies hangulatát máig őrzi. Az Alsó - Öreghegy dombjainál a régészeti feltárások hozták a felszínre a 4000 éves nagyrévi kultúra leleteit.

A mai Kálvária-domb a bronzkorban földvár volt. Az előkerült, téglák tanúsága szerint a rómaiak őrtornyot emeltek itt. A hely a pécsi püspökség 1009-es alapító oklevelében már a 'földvár' néven szerepel. 1135-ben II. Béla király bencés monostort alapított itt. Ma már csak az apátság melletti XIV-XV. századi vár tornya látható.

És máris helyben vagyunk – a szőlő – bor - és a jó borivók városában!

A Duna parton az Érdtől délfelé húzódó lösz fennsíkon értékes szőlő ültetvények hozzák a nagyszerű termést, amelyből értő gazdák rangos italt készítenek.

Dunaföldváron jelenleg közel 500 használatban lévő borospincét számolhatunk meg. Jellegzetes szőlőink az olaszrizling, az ezerjó, a merlot, a caberne savignon, a kékfrankos és a napjainkra mostoha gyerekké vált, de értő kezekben kitűnő italt adó otelló!

CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

Dunaföldvári Szent Rókus Borlovagrend célja, hogy Dunaföldvár borait méltó helyükre emelje, hogy a Hegyközség tagjait támogassa a jó bor készítésében, hogy népszerűsítsük az ott termelt borok különlegességét és vele együtt, persze azok kultúrált fogyasztását.

E cél érdekében alakultunk meg 2004. május 01-én.

Az ünnepélyes megalakulásunkkor jelenlévő, azt baráti figyelemmel követő testvérvárosunk: a németországi Weikersheim azonnal meghívott bennünket a náluk zajló igen rangos fesztiválra, melynek díszvendégei lettünk. Nem üres kézzel mentünk. Vendéglátóink megkóstolhatták, helyben elkészített ételeinket, a hazulról vitt gyümölcseinket és természetesen borainkat, végül a helyiek közül néhányat tiszteletbeli lovaggá ütöttünk. Kapcsolatunk azóta is töretlen és napra kész.

A fennállásunk első rendezvényén sikerült (reméljük) „örök barátságot” kötnünk az olasz testvérvárosunk: Ossana delegációjával, aztán a kiutazásunkat követően a város lakosságával is. Örömmel dicsekedhetünk vele, hogy ez a kapcsolatunk is élő – naprakész!

Rendünk erősödésével együtt, megalapozott közös igényünk született egy állandó rendházra, székházra. Szerencsénk volt, hisz a történelmi pincerendszerünkben sikerült egy alkalmas, figyelemre méltó pincével ellátott helyszínt találni neki! A birtok, persze, mint annyiszor, most is édes gonddal járt, rögvest nekiállhattunk régi, de eredményes módon kalákába szervezve, közösen ujjá varázsolni a leendő büszkeségünket, amit ünnepélyes keretek között fel is avattunk. Ezen a rendezvényen megtisztelt bennünket jelenlétével dr. Terts András úr a MBOSZ elnöke is.


Természetesen nem vagyunk mi sem mintagyerekek, akik éjt nappallá téve szorgoskodnak, hanem rendre megállunk egy – egy jó kis beszélgetésre, közös vendégeskedésre. Havonta más – más lovagtársunk lát bennünket egy igazi borlovaghoz illő vacsorára!

A jó pap is holtig tanul, hát még egy törekvő szőlő és borosgazda! Ezért aztán az imént emlegetett vendégségekre, persze még a koccintások előtti időszakra (!) igyekszünk elismert szőlészeket – borászokat is meghívni, hogy meghallgassuk az ő tanulságos előadásukat.

Borlovagrendünk hagyományt teremtő céllal, 2009. április 24.-én rendezte meg első alkalommal a „Dunamenti települések Borversenyét „ .

Versenyünkre a Duna mentén lévő települések boros gazdáit hívtuk meg, mely felhívásra még határon túlról is érkezett nevezés.

A borverseny céljaként azt tűztűk zászlónkra, hogy a Dunaföldváron megtermelt és készített borokat megméretjük a Duna mentén termeltekkel, és megismertetjük a Dunaföldváron termett, érlelt borok különlegeségét.

TÖRTÉNELMI MULT

2004. május 01-én a dunaföldvári szőlőtermelők Gallai Sándor úr vezényletével, a Dunafölvár Város Önkormányzatának támogatásával megalapították a

Dunaföldvári Szent Rókus Borlovagrendet.

Célja, hogy Dunaföldvár borait méltó helyükre emelje, hogy a Hegyközség tagjait támogassa a jó bor készítésében, hogy népszerűsítsük az ott termelt borok különlegességét és vele együtt persze azok kultúrált fogyasztását. Legfontosabb célja, hogy Dunaföldvár borászati hagyományainak megfelelően az Önkormányzattal szorosan együttműködve – segítse elő az idegenforgalom fejlődését a körzetben, a helyi nemzetiségi és borászati hagyományokra építve.

Jelenleg 26 lovagunk és 5 bordámánk van.

Dunaföldvár meghatározó pincerendszerének szinte a bejáratánál áll a Szent Rókus Kápolna, és mi a nevét adót választottuk névadónkká.

Néhány szó Szent Rókusról:

Ő az orvosok és kórházak védőszentje. Ifjú zarándokként, bottal a kezében, kenyeret hozó kutyával, lábán pestises keléssel, a vállán vörös kereszttel ábrázolják. Rozáliával és Sebestyénnel együtt ők a "pestises szentek". Montpellier-ben született 1345 körül, és 1376 táján Angerában (Lombárdia) halt meg. Rövid élete szinte folytonos zarándoklat, útonlét volt. Rókus a betegek között dolgozva mindent megáldott, és félelem néIkül gondozta a betegeket, akik szentként fogadták, mert tapasztalták, hogy gyógyulást hoz nekik.

Rendünk erősödésével együtt, megalapozott közös igényünk született egy állandó rendházra.

Szerencsénk volt. A történelmi pincerendszerünkben sikerült egy alkalmas, figyelemre méltó pincével ellátott helyszínt találni neki! A birtok, persze, mint annyiszor, most is édes gonddal járt, rögvest nekiállhattunk régi, de eredményes módon kalákába szervezve, közösen ujjá varázsolni a leendő büszkeségünket! Részletesebben: teljes tetőcsere, kéményépítés, kandalló építés, villamos hálózat felújítás, vizesblokk kialakítás, burkolások, támfal felújítása. Székházunkat 2008. május 1-én, ünnepélyes keretek között fel is avattunk. Ezen a rendezvényen megtisztelt bennünket jelenlétével többek között városunk vezetősége, valamint dr. Terts András úr a MBOSZ elnöke és alelnöke Tálos Tamás úr is.

LEGENDÁJA ÉS AVATÁSI CEREMÓNIÁJA

Legenda

Dunaföldvár lankáin ősidők óta folyhatott szőlőtermesztés, borkészítés. Már a római kórból származó síremlék is erre utal, melyen szőlőfürtöt és szőlővesszőt ábrázolt a korabeli mester.

„Dunaföldvár története az őskortól napjainkig” című 2002- ben kiadott könyvben, Dr. Szalai Károly kutatásai alapján ismerhetjük meg a dunaföldvári szőlő és bortermesztés múltját.

A korabeli dokumentumok sok mindent elárulnak.

„A településtől északra és délre húzódó dombokon „hegyeken” kaptak helyet a földváriak szőlőültetvényei.”

1713-ban megfogalmazott „contractus” utal a szőlőtermesztésre. Ebben az időben rögzítették: ”Tizedet adtunk a szántóföldek terményeiből, tizedet adtunk a borból is.”

„Teleki Domonkos írja 1795-ben: „Földvárnak szőlős hegyei igen jó bort teremnek, amelynek a Szekszárdival együtt nagy keletje van még a német tartományokban is.”

„Moldoványi szerint „ A Földvári kevély, és a Dunából felemelkedő,

'Szőlőtőkékkel megrakott hegyek, jóízű borokat bőven teremnek, és a' népnek

nagy forgása miatt igen jó áron elkelnek…”

„Fényes Elek Magyarország 1841-ben kiadott földrajzi leírásában – visszautalva 60 évre korábbra - …Egy szóval a szőlőművelés itt nagy világjában van, 's nem csak több ezer családot táplál, hanem némelyeket meg is gazdagít…”

„… a földváriak nagyon szerették a bort, már csak azért is, mert rossz volt a kutak vize. Járt is az a mondás, hogy „a víz köszönje meg, ha megmosom benne az 'arcomat'”.

Avatási ceremónia

Az avatási ceremóniát a Nagymester nyitja meg, melynek során köszönti a megjelent BORDÁMÁKAT és BORLOVAGOKAT, valamint az avatásra váró jelölteket és azok hozzátartozóit.

Az avatást megelőzően a jelölteknek próbát kell tenni.

A próbatétel két részből áll, melyet a borrend főpohárnoka irányít és értékel.

I. A jelöltnek az avatóasztalon elhelyezett palackozott borok közül az egyiket szabályosan ki kell dugózni, majd az asztalon elhelyezett poharak közül ki kell választani a borhoz illő poharat (fehér-, vörösboros), majd azt követően a bort pohárba tölteni és a főpohárnokkal egy szabályos koccintást követően, a bort el kell fogyasztani.

II. A jelöltnek az avatóasztalon elhelyezett borok közül ki kell választani, hogy melyik a dunaföldvári bor.

A próbatétel után a főpohárnok jelenti a nagymesternek, hogy a jelölt a próbatételnek megfelelt, vagy nem, és javaslatot tesz az avatásra.

A jelölt lovaggá ütése

Nagymester: „Felszólítom XY jelöltet, hogy lépjen elém, és két tanú jelenlétében nyilatkozzon:

- XY akarsz –e a Szent Rókus Borlovagrend tagja lenni?”

Jelölt: - (válasz) „AKAROK”

Nagymester: „Akkor térdelj elém!” (a jelölt a Nagymester előtt levő térdeplőhöz lép és letérdel)

Nagymester: „XY Isten és Szent Rókus tiszteletére tűrd el ezt az ütést és többé egyet sem!”

Ezután a borrend nagymestere az avatókarddal a jelölt

- bal vállát megérinti és mondja: - „LÉGY BÁTOR”

- a fejét megérinti és mondja: - „IGAZ”

- jobb vállát megérintve mondja: - „ÉS DERÉK”

Ezután következik a DÍSZRUHA FELADÁSA

Nagymester: „Vedd magadra és viseld ezt a ruhát, mely jelképe annak, hogy a Bor Őfelsége lovagja vagy.”

A jelöltre a tanúk feladják a díszruhát.

Nagymester: „JÁRJ BÉKÉVEL!”

Medál átadása

Nagymester: „Ez a medál emlékeztessen esküdre és párfogónkra, Szent Rókusra.

LOVAGGÁ FOGADLAK.”

Bordáma

A bordáma jelölt az avatáson már díszruhában jelenik meg és vállára a megkülönböztető vállszalagot a nagymester helyezi fel.

Nagymester: Viseld ezt a ruhát és szalagot, amely jelképe annak, hogy a Bor Őfelsége Dámája vagy. Járj békével! DÁMÁVÁ FOGADLAK.”

A díszruha felvételét követően a felavatottak esküt tesznek.

Névadónk, Szent Rókus élete >>
Eskünk szövege >>
Oklevél >>

TAGSÁGA

Szent Rókus Borlovagrend alapító tagjai

Bugyi András
Czobor Gábor
Endl Károly
Gallai Sándor
Molnár Iván
Nagy János
Nagy Gábor
Német József
Pallos László
Pataki Dezső
Pataki János
Pintér György
Dr. Sűrű János
Tolnai Tibor
Tóth István
Varga Miklós
Vorák József
Zentai István

Szent Rókus Borlovagrend tagjai 2011.05.01.

Bordámák

Banyári Istvánné
Czövekné Tóth Ilona
Endl Károlyné
Farkas Julianna
Hegedűs Jánosné

Borlovagok
Balogh Tamás Kövics Mihály Szita János
Banyári István Nagy Gábor Tóth Géza
Bugyi András Németh József Tóth István
Czobor Gábor Pallos László Dr. Tóth Mihály
Dukai István Pálfi István Varga Miklós
Fogel Imre Pintér György Vorák József
Gallai József Hegedűs János Wolner István
Keresztes Lajos Ifj. Sűrű János Dr. Sűrű János
Kovács Péter Zentai István

 

Borőrök

Gallai Péter Nagy Sándor Nikl Béla

Tiszteletbeli borlovagok

Kolics János Helmuth Swarz
Reinhardt Bordel
Sergio Garavaglia Günther Breinterbacher

Tisztségviselők 2011 >>

Ruházata, Címere, Emblémája

Ruházat:

A borlovagok díszruhája bokáig érő, tükörbársony, mélybordó színű feketével szegélyezve, arany sujtással díszített felöltő, hasonló szín-összeállítású süveg. A bordámák ruhája ezzel harmonikusan összeillő, stílusban és színben harmonizáló, fekete köténnyel kiegészítve.
 

Zászló:

 
Mélybordó színű, aranyos színű rojttal körbe szegélyezett. Arany hímzéssel középen a dunaföldvári Szent Rókus kápolna sziluettje látható. Baloldalt egy szőlőfürt szőlőlevéllel, jobboldalt hármas búzakalász. A kápolna rajza felett keresztbe tett kard, serleggel. Felette a felirat: SZENT RÓKUS BORLOVAGREND. Alul DUNAFÖLDVÁR felirat, az alapítás dátumával: 2004.
 

Embléma:

 

Nyakba akasztható, láncon függő kétoldalas érem. Első oldalán, a zászlón is látható kép, a szegélyen körbe írva: SZENT RÓKUS BORKOVAGREND DUNAFÖLDVÁR az alapítás évével: 2004. A másik oldalon Szent Rókus domborképe az őt megmentő kutyával. Szegélyre írva: SZENT RÓKUS BORLOVAGREND. A szegély alsó részén az embléma tulajdonosának neve látható. (Tervezete: YX, kivitelezte: KH)

ÚJ TAGOK FELVÉTELE

 Új tagok felvétele:

Egyesületünk tagja lehet minden olyan 18 életévét betöltött magyar állampolgár, aki az Alapszabályban előírtakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, és a közgyűlés a tagjai közé felveszi.

A szent Rókus Borlovagrend tagjai a következő tagsági viszonyt létesíthetik:

Rendes tagok:

- Alapító Borlovagok:  akik a borlovagrend megalapításában részt vettek. Az Egyesület Alapszabályát elfogadják, fizetik a tagsági díjat és öregbítik a borlovagrend hírnevét.

- Borlovagok: Akik az Alapszabályát elfogadják, fizetik a tagsági díjat és támogatják az Egyesület működését. Belépésüket a belépési nyilatkozat kitöltésével és annak aláírásával megerősítik. Tagok belépéséről a közgyűlés dönt.

- Bordámák: akiket a Nagytanács vagy a Közgyűlés javaslatára,

közéleti vagy egyéb érdemei alapján a Borlovagrend „Őfelsége a Bor” Udvarhölgyévé felavat. Tagdíjfizetési kötelezettségük van. Tevékenységüket a Fődáma vezeti és irányítja.

Pártoló tagok:

- Borőrök: akiket vonz a Borlovagrend célkitűzése, működése, avatásukkor az Egyesületet anyagilag is támogatják, de nem kívánnak tevékenyen részt venni a Borlovagrend munkájában. Avatásukról a vezetőség/Nagytanács dönt.

- Vendég/Tiszteletbeli borlovagrendi tagok: akiket a Nagytanács vagy a Közgyűlés javaslatára szakmai, közéleti vagy egyéb érdemei alapján a Borlovagrend felavat. Díjfizetési kötelezettségük nincs.

RENDEZVÉNYEI

Legjelentősebb ünnepünk a Szent Rókus napi búcsú, melynek célja, hogy lovagtársainkkal és kedves Vendégeinkkel együtt a névadónkra emlékezzünk, tegyünk egy kellemes borkóstolós sétát a városban és a pincék között, és természetesen terített asztal mellett kellemes étek és finom boraink fogyasztása közben meghallgassuk egymás gondolatait, akár egy derűs műsort is élvezhessünk, s végül, ha kedvünk úgy tartja békésen mulassunk!

Nagy kedvvel és rendre részt veszünk a helyi többnapos Szüreti Fesztivál rendezvényein is!

Ez közelebb visz a Borrendünk egyik alapvető céljának eléréséhez: kiváló borainknak a minél szélesebb fogyasztói közönség számára való megismertetéséhez. Ennek nálunk is kiváló helyszíne a „Bor utca”, és benne a Szent Rókus Borlovagrend sátra, ahol a díjtalan kóstoltatást szombaton – vasárnap végezzük, természetesen a Termelő részletes bemutatásával együtt, hogy a remélt érdeklődők a szorgos gazdát később könnyen megtalálhassák.

Borlovagrendünk megalakulásának V. évfordulójának tiszteletére megrendeztük első alkalommal a Dunamenti Települések Borversenyét. Célunk elsősorban, hogy Dunaföldvár borosgazdái által termelt és készített borokat a környező településeken készített borokkal megmérettessük, bizonyítva településünk borainak különlegességét, boros gazdáink hozzáértését, elkötelezettségét. E borversennyel szeretné elérni borlovagrendünk, hogy Dunaföldvár borai méltó helyre kerüljenek.

Büszkén jelezzük, hogy immár III. alkalommal, 2011. 04. 16-án, sikerrel szerveztük meg ezt a borversenyt. Annak ellenére, hogy az elmúlt év nem kedvezett a szőlőnek mégis 28 településről, sőt két határon túliból (Szlovákia, Vajdaság), 258 borminta érkezett, melyet 35 főből álló bíráló bizottság értékelt.

A borverseny szervezésében nagy segítséget kaptunk a Duna mentén működő borrendek Nagymestereitől.

Minden évben borversenyünkön kiválasztásra kerül a fehér- és vörösbor kategóriában, a legfrissebb évjáratúak közöl a

„Dunamenti Települések legjobb fehér bora”
„Dunamenti települések legjobb vörös bora”

Ezt a címet a borosgazda 1-éven keresztül viselheti, jelenítheti meg a nyertes borának borcímkéjén.

Megalakulásunk évfordulóján, május 1-én, ünnepélyes keretek között vesszük fel, avatási ceremónia keretében az új borlovagokat. Ilyenkor hirdetjük ki a Dunamenti Települések Borversenyének eredményeit is.

Márton napi megemlékezésünk keretében, nagy élvezettel kóstolgatjuk meg az új borainkat.

Decemberben, Szent János napján boráldáson veszünk részt a katolikus templomban.

TÁJEGYSÉGÉNEK BORAI

Jellegzetes szőlőink és boraink

 

Az 1900-as évek közepén Dunaföldváron 4 - 5 ezer hold szőlőt tartottak nyílván, melyeken hazai fajtákat termeltek: ezerjó, kövidinka, szlanka fajták, otelló, kékfrankos, kadarka.

Napjainkban ez a szőlőterület 450 hold-ra csökkent, melynek 90%-a csemege ültetvény, 10% borszőlő.

A meglévő ültetvények között a borszőlőfajtáknál már találkozunk a világfajtákkal, melyek kedvelik az itteni talajszerkezetet, valamint mikró klímát és szép termést hoznak. Ezek: cabernet sauvignon, cabernet franc, zweigelt, kékfrankos, chardonnai, sauvignon blanc)

A Szent Rókus Borlovagrend Zászlós bora

Borrendünk immár ötödik éve a dunaföldvári Tuorinform irodával közösen, augusztus

16 -19 -e között rendezi meg vörösbor kategóriában a „VÁR BORA” versenyt.

A versenyre Dunaföldváron termelt és Dunaföldvári pincében érlelt vörösborral nevezhetnek a borosgazdák.

A borversenyre a borlovagok által nevezett borok közül – közgyűlési határozatunk értelmében - a zsűritől legmagasabb pontszámot elért bor viselheti adott évben a „Szent Rókus Borlovagrend Zászlós Bora” címet)

A borverseny hivatalos eredmény hirdetése, minden év augusztus 20-án, a városi ünnepség keretében történik meg.

TÁMOGATÓI

Gallai Sándor alapító tag, borrendünk örökös nagymestere

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Barta Ferenc dunaföldvári vállalkozó

Bugyi András alapító tag

Czinger József dunaföldvári vállalkozó

Dunaföldvárért Alapítvány

Duna Control Kft.

Duna-Őr Security Kft.

Doór Gyuka dunaföldvári vállalkozó

Farkas Péter dunaújvárosi vállalkozó (Dunacontrol)

Horváth Attiláné kandallóépítő kisiparos

Jákli Viktor dunaföldvári vállalkozó

Karczis Barna dunaújvárosi vállalkozó (Dunavill Kft.)

Kertész Zoltán a dunaföldvári RUBBER Gumiipari Szövetkezet tulajdonosa

Márton Zoltán dunaföldvári vállalkozó (KEMIKER)

Tóth István dunaföldvári vállalkozó

Tóth Géza Baracsi vállalkozó

Dr.Sűrű János dunaföldvári vállalkozó

Vecse Komplex Kft.

Média támogatónk:

ELDÓ rádió

Dunaföldvár rádió

20080730059.jpg 20080922078.jpg 20080922079.jpg 20080922080.jpg adon-borlovagok-talalkozoja-051.jpg bemutatkozas-bogacson.JPG borlovagok-a-weikersheimi-fesztivalon.JPG bucsuzunk-lovagtarsunktol-2.JPG bucsuzunk-lovagtarsunktol.JPG dsc00149.JPG dsc00152.JPG dsc00159.JPG dsc00175.JPG dsc00192.JPG dsc00195.JPG felvetelunk-a-szovetsegbe.JPG iii-dunamenti-telepulesek-borversenye-2011007.jpg iii-dunamenti-telepulesek-borversenye-2011019.jpg iii-dunamenti-telepulesek-borversenye-2011025.jpg iii-dunamenti-telepulesek-borversenye-2011026.jpg iii-dunamenti-telepulesek-borversenye-2011038.jpg pince-3.JPG pincesor-6.JPG pincesor.JPG szekhazunk-epitese.JPG szekhazunk-felujitasa.JPG szentrokus-ruha.jpg szt-rokus-kapolna.JPG szureti-mulatsagon-a-kinalatunk-2007.JPG tiszteletbeli-borlovagok-avatasa-weikersheim.JPG vegyes-305.jpg

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center