Da Bibere Zalai Borlovagrend

Da Bibere Zalai Borlovagrend bemutatkozása

Nagymester: Dr. Brazsil József
E-mail: dabibere2000@gmail.com
Székhely: 8360 Keszthely, Kastély u. 1.

Zala megye szőlész-borász társadalmának aktív tagjai 2000-ben, az ezredfordulón 50 fővel megalapították lovagrendünket.

Az eltelt 10 év alatt taglétszámunk 109 főre gyarapodott, köztük a szomszédos Burgenland, Horvátország és Szlovénia több neves szakemberével.

Rendünk székhelye Keszthely, ünnepi közgyűléseinknek a Festetics kastély ad otthont.

Lovagrendünk szellemiségében és külsőségeiben egyaránt a zalai hagyományokhoz és a történelmi emlékekhez kíván kapcsolódni. Ennek megfelelően öltözékünk és tárgyi kellékeink a helyi népviselet és régészeti leletek felhasználásával készültek.

Borrendünk névadója egy Keszthely melletti 2000 éves sírban talált ivó edényke, melyen DA BIBERE (adj innom) felirat olvasható.

Zala megye szelíden dombos vidékén a szőlőtermesztés jellemzően kisbirtok szerkezetű . Szőlőiben a hungarikumok és világfajták egyaránt megtalálhatók.

Szőlősgazdáink borturizmus keretében a megye számos helységében várják a vendégeket. Nyaranta borfesztiválok sora zajlik.

Tagjaink aktív szereplői a közéletnek életnek, és tevékenyek az ismeretek terjesztésében, rendezvények szervezésében.

CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

A Da Bibere Zala Borlovagrend szellemiségében és külsőségeiben egyaránt a zalai tájhoz és hagyományokhoz kíván kapcsolódni, ezzel is jelezve lokális elkötelezettségét és szűkebb hazájának szeretetét. Ennek megfelelően céljai között hangsúlyos helyet foglal el:

-- a borvidék szőlő és borkultúrájának ápolása,

-- a zalai borok népszerűsítése, hírnevének öregbítése,

-- a borkultúra ismereteinek terjesztése,

-- szakmai és kulturális rendezvények szervezése,

-- helyi hagyományok felkutatása és felélesztése,

-- kapcsolatok építése, együttműködés bel- és külföldi civil szervezetekkel.MEGALAKULÁSA

A borrend alapításának dátuma, helye: 2000. szeptember 29. Keszthely, Festetics kastély

Zala megye szőlész-borász társadalmának aktív tagjai 1990-ben megalakították a

Zalai Szőlős Boros Gazdák Egyesületét, 210 fős létszámmal.

Az egyesületben már kezdettől fogva fontolgatták a helyi borrend létrehozását.

A majd tíz éves tervezgetés és bátorsággyűjtés ideje alatt verbuválódott össze kellő létszámú tettre kész, fáradságot és anyagiakat is áldozni tudó csapat,melynek az

utolsó lökést a talán soha vissza nem térő alkalom adta hogy ezredforduló lehetett az alapítás éve.

Alapító tagok száma 50 fő.

Alapító tagok:

Aranyos István, Dr. Bakonyi Károly, Dr. Bakonyi László, Bernáth Tibor, Bezerics Csaba, Dr. Brazsil József, Dr. BussayLászló, Dr. Cey-Bert Róbert, Dr. Czoma László, Csáki László, Dr. Csehi Ottó, Csizmadia Ferenc, Dombiné Mirolya Erzsébet, Dr. Farkas Imre, Dr. Gelencsér Antal, Dr. Hóbor Erzsébet, Dr. Horváth Béla, Horváth Miklós, Katona István, Kiss Bódog Zoltán, Dr. Kocsis László, Komoróczi Lajos, Dr. Kotnyek István, ifj. Kovács Ottó, Kozmányi István, Kriszt János, Lekics József, Molnár Ferenc, Dr. Müller Róbert, Németh Csaba, Nógrádi László, Pampetrics György, Papp Lajos, Pál Károly, Dr. Pálfi Dénes, Páli Lajos, Dr. Petánovics Katalin, Rádi László, Sabján Károly, Seffer Imre, Seffer József, Dr. Szabó Imre, Dr. Szakonyi József, Szalóki Jenő, Szirtes Lajos,Varga László, ifj. Veress János, Vértes Árpád, Vancsura Miklós, Zámbó Tibor.


Az eltelt évek során 2012 év végére a taglétszáma 127 főre gyarapodott (94 rendes tag, 33 tiszteletbeli tag), köztük a szomszédos Horvátország, Szlovénia, és Burgenland több neves szakemberével.

A rend székhelye Keszthely, ünnepi közgyűléseknek a Festetics kastély ad otthont.


LEGENDÁJA

Sok idővel ezelőtt Krisztus urunk és Szent Péter gyalog bejárták a földet, hogy megtapasztalják, hogyan élnek az emberek. Jót is, rosszat is láttak eleget. Vándorlásuk közben eljutottak a mi vidékünkre, s megpillantották a Balatont. Éppen nyugovóra készülődött a nap, de utolsó sugaraival még megvilágította a szelíd dombok, lankák csipkéit, s néhány pillanatig arany hidat vert a víztükörre. Krisztus urunk gyönyörködve állt a kék tó partján, s Szent Péterhez fordulva így szólt: Látod Péter ezt a gyönyörű vidéket? Napsütötte domboldalakon szőlő virul, a mezőn kalász érik, a tóban halak sokasága úszkál – itt biztosan boldogok az emberek. Szent Péter igen fáradt meg éhes volt, nem nézte a tájat, inkább azt figyelte, mennyit kell még gyalogolniuk, hogy egy falut érhessenek, és végre jóllakhassanak. De az Úr nem sietett. Leült a tó partjára, fáradt lábát a vízbe áztatta, s a kedvtelen Pétert is maga mellé ültette. Amint így üldögélt, arra jött egy öreg halász. Vállán tarisznya meg egy kulacs lógott. Melléjük érve illendően köszönt: Adjon Isten jó estét! Adjon Isten neked is!- válaszolták a vándorok

Messze van- e a falu? – kérdezte sietve Szent Péter

Az bizony messze – felelte a halász- de itt a kis kunyhóm, szívesen látlak benneteket éjszakára, és megosztom veletek szerény vacsorámat, ha meg nem vetitek.

Az Úr szeretettel nézte az öreg napsütötte arcát, és szelíden kérte: ADJ INNOM!

A halász restelkedve szabadkozott, hogy csak víz van a kulacsában, mert ő szegény ember, és nem telik borra, de Krisztus urunk jóízűt ivott a frissvízből. Nyárson sült halat, hozzá barna kenyeret falatoztak, aztán nyugovóra tértek. Reggel az öreg halász különös fényre ébredt: az egyik vándor feje alatta párna helyett fényes naptündökölt, takaróként használt kopott köpenyén a hold és a csillagok ragyogtak. Azt hitte álmodik. Reggel a vendégek útra keltek. Megköszönték a szállást, s Krisztus urunk megáldotta az öreg halászt jóságáért,hogy kulacsában a víz ezentúl borrá változzék, tarisznyájából sohase fogyjon ki a kényér, s a Balatonból a sok hal.

Az áldást megfogant. A Balatonból azóta sem fogyott ki a hal, széles e vidéken azóta is vendégszerető emberek élnek, akik szíves szóval, zamatos borral kínálják a hozzájuk betérő szomjas utasokat, mert minden vándorban az Urat vélik fölismerni.AVATÁSI CEREMÓNIÁJA

A próbatétel rövid leírása:

A tagfelvétel próbatétele: régi szőlészeti ésborászati eszközök felismerése, két bor közül a zászlós borkiválasztása és méltatása.

A leendő tagok vizsgatétele

Az eskü szövege:

Én.......fogadom, hogy a DA BIBERE ZALA BORLOVAGREND hűséges és odaadó tagja leszek, a Rend alapszabályát betartom.

Fogadom, hogy legfőbb célkitűzésem a zalai dombokon termett borok hírnevének öregbítése lesz.

A borrend tagjaként mindent megteszek, hogy kiváló zalai borainkat minél többen megkedveljék határainkon belül és kívül. Boraink jó hírét védelmezem, a kulturált borfogyasztást terjesztem. Hirdetem a mértékletes borfogyasztás egészségre gyakorolt jótékony hatását. Borlovaghoz méltóan munkámban és emberi viselkedésemben egyaránt példamutató leszek.

Isten engem úgy segéljen!

Az avatási ceremónia ünnepi közgyűlés keretében, a Festetics kastély dísztermében történik.

Tagjai sorába olyan személyeket vesznek fel, akik a rend céljainak elérése érdekében áldozatkészek, valamint munkájukban és emberi viselkedésükben példamutatóak.

TAGSÁGA ÉS TISZTSÉGVISELŐI

Tisztségviselők:

Dr. Brazsil József elnök-nagymester

Dr. Pálfi Dénes tiszteletbeli nagymester

Vaszily Zsolt kancellár

Kondákor József ceremóniamester

Németh Géza alkancellár

Pásti Mária kincstárnok

Kuprivecz József ellenőrző bizottságelnöke

Papp Lajos ellenőrző bizottság tagja

Szládovics László ellenőrző bizottság tagja

Vlasics Lajos krónikás

Zámbó Tibor étekfogó

Papp Lajos főborász

Németh Csaba főpohárnok

Pampetrics György zászlóvivő

Dr Csehi Ottó jogtudor

Dr Nógrádi László nagykövet

Dr Cey-Bert Róbert Gyula nagykövetÖLTÖZÉKE ÉS TÁRGYI KELLÉKEI

A rendszellemiségének megfelelően úgy az öltözék, mint egyéb tárgyi kellék, részben a népviselet stilizált változatából, részben régészeti leletek nyomán készültek,melyeknek az eredeti darabjai a keszthelyi Balaton Múzeum gyűjteményében találhatók.

1./ Anévadó edényke: Keszthely határában kora-római, hamvasztásos sírban talált, kelta eredetű, kétfülű agyagedény. Eredete az időszámítás kezdete körüli időre tehető. A korsó oldalára DA BIBERE, magyarul ADJ INNOM latinfeliratot karcolt a fazekas.


2./ Köpeny: emlékeztet a hajdani férfi szűrre,amelyet az egész országban viseltek. Megőrzi vállra vetett formáját, denincs ujja, a szűr széles gallérjára a hímzett szegély enyhe kiszélesedése emlékeztet. Színe a Balaton kék színére utal, és egyúttal emlékeztet a szűr eredeti színére, a nevében is megőrzött szürkére.

Dr. Pálfi Dénes tiszteletbeli elnök nagymester ünnepi díszben

3./ A bronzból készült mellkapocs ötletadó darabja egy 14.századi műkő szőlőfürt, a Balatoni Múzeum középkori kőtárában látható.

4./ A bronz érem a szőlőtőre feszített Krisztust ábrázolja. Ötletadó darabja a Balatoni Múzeum középkori kőtárában lévő 15. századi dombormű. Alkotója ismeretlen.

5./ A borlovagrend zászlójának egyik oldalán a szőlőtőre feszített Krisztus „ Én vagyok az igazi szőlőtő” felirattal, a másikon a névadó DA BIBERE edényke hímzett képe látható, a DA BIBERE ZALAI BORLOVAGREND felirattal.

6./ Szőlőtörzsből faragott avató bot.


Az avatás pillanata. Dr. Bakonyi Károly örökös nagymester taggá avatja Vaszily Zsoltot.

A borrend díszruhája és tárgyi kellékei Dr. Petánovics Katalin néprajzkutató tervei alapján készültek.

Zászlósbora:

A Cserszegi fűszeres és a Pátria cuvée, mely fajták nemesítője dr. Bakonyi Károly

örökös nagymesterünk.


DR. BAKONYI KÁROLY SZŐLŐNEMESÍTŐ


A DA BIBERE ZALA BORLOVAGREND ÖRÖKÖS NAGYMESTERE


Dr. Bakonyi Károly a Helikon szőlőfürttel


Csopakon született 1921. december 22-én, egy hétgyermekes vincellér család hatodik gyermekeként.

A balatonarácsi Szőlészeti és Borászati Szakiskola elvégzése után 1942-ben bevonul katonának, oroszhadifogságba kerül, ahonnan 1947 őszén tér haza. Ebben az időben nyugdíjazzák édesapját és utódjaként őt bízzák meg a cserszegtomaji szőlőtelep vezetésével(ez ma a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaság Tudományi Kar kísérleti telepe),ahol a munkák irányítása és a hallgatók oktatása volt a feladata.

1952-ben megnősül, majd a Kertészeti Főiskolán levelező úton1959-ben diplomát szerez, 1964-ben szőlőnemesítésből doktorál.

A szőlő nemesítési munkát 1949-ben kezdi el. A kísérletek mellett a szőlészetet, borászatot oktatja. Munkája során hat államilag minősített klón fajtát, Nemes Olasz rizling (1980), Fehér chasselas K16, Piroschasselas K18 (1988) Rizlingszilváni K3 (1992), Olasz rizling Gk. 18, Gk. 37(2003) állított elő. Keresztezéses nemesítési munkájának eredményeként hat államilag minősített fajta került a termesztésbe: Cserszegi fűszeres (1982),Nektár (1994), Pátria, Rozália, Korona, Pelsó (2001). Alanynemesítés eredménye egy fajta, a Georgikon 28 (2004) és egy klón, a Teleki 5C GK.40 (2009)

Több minősítés előtt álló csemegeszőlőt, magnélküli- és mazsolaszőlőt, valamint korai vörösbort adó kékszőlőfajtát állított elő. Elismert klónjait és fajtáit mintegy 4-5000 hektáron termelik. Legsikeresebb fajtája a Cserszegi fűszeres 3352 hektáron található hazánkban, ezen kívül számos más országba is kivitték már. Borát 1998-ban, Angliában az év fehérborának választották.

Bölcs, optimista szemléletű ember volt, derűs humorérzékkel megáldva. Kiváló közösségi emberként ismerte mindenki, diákjai, munkatársai, környezetében élők mindannyian szerették.

Élete teljességéhez hozzátartozott családszeretete. Feleségével hosszú, boldog házasságban éltek, fiát és leányát, két fiú és két leány unokáját nagyon szerette.

Több mint 50 tudományos cikke jelent meg, több könyvnek, egyetemi jegyzetnek a társszerzője, három szakkönyvet lektorált.

Munkáját több mint húsz kitüntetéssel, emlékéremmel jutalmazták.

Keszthely város (1994), Cserszegtomaj (2001), Csopak (2009),Balaton (2009) díszpolgára. Megkapta a Magyar Gyula és a Fleischmann Rudolf nemesítői nagydíjat. Kétszer kapta meg Zala megye Alkotó díját és a Munka Érdemrend bronz fokozatát, a Mathiász János emlékplakettet. A Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésnek is tulajdonosa. A TIT, a Kertészeti Tudományos Egyesület, a Magyar Növénynemesítők Egyesület, a Magyar Bor Akadémia tiszteletbeli, illetve örökös tagja.

2010 tavaszán bekövetkezett halála súlyos vesztesége borlovagrendünknek és az egész magyar borász társadalomnak.


FOTOGALÉRIA
2012-ben-avatott-tagok-es-az-avatok.JPG a-rend-jelvenye.JPG az-avatas-pillanata.JPG bakonyi-karoly-a-helikon-szolofurttel.jpg boraszati-eszkozok-felismerese.JPG drbakonyi-karoly-szobor-avatas.jpg dsc-0006.JPG dsc-0010.JPG dsc-0011.JPG dsc-0026.JPG dsc-0027.JPG dsc-0028.JPG dsc-0031.JPG dsc-0032.JPG dsc-0035.JPG dsc-0036.JPG dsc-0037-1.JPG dsc-0043.JPG dsc-0046.JPG dsc-0047.JPG dsc-0050.JPG dsc-0052.JPG dsc-0069.JPG dsc-0072.JPG dsc-0095.JPG dsc-0099.JPG dsc-0101.JPG dsc-0104.JPG dsc-0105.JPG dsc-0107.JPG dsc-0109.JPG dsc-0113.JPG dsc-0122.JPG dsc-0128.JPG dsc-0133.JPG dsc-0135.JPG dsc-0136.JPG dsc-0138.JPG dsc-0140.JPG dsc-0147.JPG dsc-0148.JPG dsc-0152.JPG dsc-0153.JPG dsc-0155.JPG dsc-0156.JPG dsc-0160.JPG dsc-0163.JPG dsc-0167.JPG dsc-0172.JPG dsc-0191.JPG dsc-0198.JPG dsc-0204.JPG dsc-0210.JPG dsc-0213.JPG dsc-0215.JPG dsc-0219.JPG dsc-0222.JPG dsc-0229.JPG dsc-0230.JPG dsc-0235.JPG dsc-0241.JPG dsc-0242.JPG dsc-0248.JPG dsc-0256.JPG dsc-0262.JPG dsc-0263.JPG dsc-0269.JPG dsc-0276.JPG dsc-0279.JPG dsc-0281.JPG dsc-0283.JPG dsc-0286.JPG dsc-0293.JPG dsc-0297.JPG dsc-0300.JPG dsc-0311.JPG dsc-0312.JPG dsc-0313.JPG dsc-0314.JPG dsc-0326.JPG dsc-0328.JPG dsc-0334.JPG dsc-0346.JPG dsc-0353.JPG dsc-0354-1.JPG dsc-0354.JPG dsc-0385.JPG dsc-0386.JPG dsc-0389.JPG dsc-0412.JPG dsc-0433.JPG dsc-0445.JPG dsc-0453.JPG dsc-0467.JPG dsc-0475.JPG dsc-0479.JPG dsc-0499.JPG dsc-0507.JPG dsc-0517.JPG dsc-0551.JPG dsc-0573.JPG dsc-0578.JPG dsc-0594.JPG dsc-0596.JPG dsc-0615.JPG dsc-0668.JPG dsc-0675.JPG dscf1130.JPG dscf1138.JPG dscf1149.JPG dscf1247.JPG dscf1265.JPG dscf1266.JPG dscf1269.JPG dscf1277.JPG kelta-eredetu-ketfulu-agyagedeny.JPG rezi.JPG zaszlo-1-oldal.jpg zaszlo-2-oldal.jpg

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center