Csallóközkürti Bortbarátok Asztaltársasága – Borrend

Csallóközkürti Bortbarátok Asztaltársasága – Borrend legfrissebb hírei

(a borrend még nem küldött be hírt)

Csallóközkürti Bortbarátok Asztaltársasága – Borrend bemutatkozása


Elérhetőség:

BugárStefan – Elnök-Nagymester

email:info@borbaratok.sk

tel.:+421903255045

www.borbaratok.sk


ACsallóköz folyamsziget, a Kis-Duna és a Vág-Duna határolja. 1918-iga Magyar Királyság szervesrészét képezte, lakossága döntő többségében magyar. Nevét valószínűleg egykor a Dunábatorkolló Csallófolyótól kapta és török eredetűszónak vélnek. Egyes mondák szerint egykor a tündérek birodalma volt. Bővelkedett természetikincsekben, ezért is nevezték „Aranykertnek”.

CsallóközkürtDunaszerdahelytől keletre terül el. Azon kevés csallóközi községek közétartozik, amelynek valószínű alapítása a honfoglalás-kori időszakra nyúlikvissza. Nevét valószínűleg a honfoglaló egyik törzstől, KÜRT-től kapta.

Ösrégitelepülés, az 1252-ből származó oklevél Kurth ill. Kyrth néven említi, delétezik egy 1138-ból származó írásos okirat Kywrth alakban. 1910-benhivatalosan megkapta a Csallóközkürt nevet. A községhatárát átszeli a Kis-Duna tőkési ága (Erzsébet-patak), melynek mente gyönyörűlátványt nyújt, amit védett területté nyilvánítottak a folyóvízzel együtt. Avízi flóra és fauna egyedülálló Európában.

Hogy Csallóközben nagyon is foglalkoztak a borral bizonyítja: A szőlő és a bor a magyar királyi törvénykezésben 1546. évi XLVI. törvénycikk,:

Hogy a királyi felség Csallóközsziget nemeseinek, valamint jobbágyainak és egyéb lakosainak is engedje meg,hogy a gabonát és bort, régi szokásukhoz és szabadságaikhoz képest szabadonvihessék ki és hozhassák be.

1.§ És parancsolja meg Ő felsége az ő kapitányának és többi, ugy német, mintmagyar kapitányainak, hogy a nevezett sziget lakosainak a szabadságátsérthetetlenül tartsák meg. "

 

Napjainkban is nagy területeken foglalkoznak szőlővel Somorja és Ekecskörnyékén. Több ismert nagy borászat kínálja termékeit a hazai és külföldipiacon.

A múlt ismeretével építhetjük jövőnket. Tiszteletben tartvatörténelmünket, elődeink érdemeit CELEBRANT BONUM /Tiszteljük a jót / jelszavat választottuk vezető gondolatnak.

Hosszúút vezet a Borrend születéséig. Már 1998-ban sokat beszélgettünk baráti körbena borkultúra újraépítéséről. Borestéket rendeztünk rendszeresen Dunaszerdahelyen.A Budavári borversenyen születtek az első gondolatok a borbarátokasztaltársasága megalapításáról Hodossy Gyulával. Következtek a borpincéklátogatásai, borkóstolások borutakon idehaza és külföldön.

2012-ben felújítottuk a borbarátok asztaltársasága megalapításának gondolatát BugárIstván, Németh Sándor, Bugár Roland, Gajdosík József és Fekete Norbertborbarátokkal. A klub aktív élete a Cs.Kürtikultúrházban kialakított állandóklubhelyiségben barátok, borkedvelők részvételével, borkóstolással egybekötve ismertborászok borpincék bemutatkozásával kezdődött.

2013– tól évente megrendezzük a csallóközkürti borversenyt 80 bormintával nagysikerrel és kiváló jó visszhanggal

2014-benalapítólevéllel és zászlóavatással majd 2015 áprilisában az első tagokavatásával megalakult a Csallóközkürti Borbarátok Asztaltársasága Borrend

2016-ban új tagok avatásával bővült a Borrend. Vendégeinkvoltak a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségénekelnöke, a Tihanyi Vinitores TychoniensesBorlovagrend, aBALATONVIN Borrend Balatonfüred, a Monor Környéki Strázsa Borrend, aNemzetközi Szent György Lovagrend, a Vinum Ister-Granum Regionis Borrend Esztergom, az Ordo Vini VenatorumVadászborrend és a Csallóközkürti Borbarátok Borrend képviselői

Az Asztaltársaság mint Borlovagrend, pártoktól független, , ökumenikusértékek mellett kiálló, önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi ésérdekképviseleti társadalmi egyesület melynekcéljai közé tartozik:

 

- Csallóköz szőlő és borkultúrájának megismertetése, a vidék szépségeinek és értékeinek népszerűsítése

- Csallóközkürt természeti, környezeti és kulturális örökségi értékeinekvédelme

- az emberi kapcsolatok alakítása, gazdagítása, az együttartozás erősítése

- a jó szándék ápolása, az emberek és népek közötti megértés és békeszolgálata

- a bor és a gasztronómia kapcsolatának megismerése és bemutatása

- borversenyek, borkóstolók rendezése, borünnepek szervezése

- a környékbeli szőlő- és bortermelő gazdák szakmai színvonalának emelése

- együttműködés a helyi közhasznú, egyházi és civil szervezetekkel

- kapcsolatok kiépítése nemzeti és nemzetközi bor utakkal, hasonlóérdeklődési egyesületekkel

A rend aharmonikus értékrendet hirdeti, melyben a lovagi kitartás mellett megköveteliaz önzetlen lovagi barátságot.

Tevékenységüketszervezetten és rendezetten, szabályokbetartása alapján végzi.

Tisztségek- ANagytanács tagjai

Elnök – Nagymester - BugárIstván

Kincstárnok - Szomolai Ernő

Ceremónia mester - Varga Gyula

Főpohárnok - Németh Sándor

Kancellár - Bugár Roland

Főborász Pincemester – Gajdosik József

Ínyencmester - Fekete Norbert

Bortrezor őr - Varsa Miroslav

Nagykövet - Heizer Izidor , Stercel Olivér

Krónikás – Győri Zoltán

Zászlóőr – Vajda József

Ellenőrző bizottság elnöke –Gútai György

 

A CsallókozkürtiBorbarátok Asztaltársasága Borrend relikviái:

a lovagrend zászlója,

a lovagok díszöltözete,

a lovagrend medálja,

a címere

a zászlós bora

az avatókardja.

A lovagrend zászlója és címere:

Fehér,egészben zászlóselyem, alul és a kétoldalán arany színű díszrojtozással, mind a két oldalának közepén az Asztaltársaságcímerével, központi részén a címer pajzsbanbúzakalász kéve, melyet két oldalról szőlőfürt és szőlőlevél fog közre,tetején sötétzöld alapon arany szegélyes szalagon „ Celebrant Bonum"felirattal, alul pedig az Asztaltársaságnevének feliratozása zárja le.

Az Asztaltársaságdíszöltözete:

Talár:zárt, nyitottgallérú, térdalattig érő ornátus, sötét zöld színű bársonyból, pelerin jellegű hosszú újjas,elöl 5 arany színű magyaros sújtásúhuszárzsinóros kaplis záró díszítéssel, az ujjain kétsoros alapon a hátán kétoldalról középre vezetve egyedi díszítéssel, a szív felett a rend hímzettjelvényével.

A zászlós borunk:

Gajdosík Pincészetből származó Chenin Blanc szőlőtválasztottuk zászlós borunknak minek évi változata Királyleánykával van házasítva

A lovagrend medálja:

Egyoldalas, kör alakú, fém (aranyozott-nagymesteri, ezüst-alapító tag, bronz moszadz rendes tag ) alapon,keretezéssel, arany, ezüst, bronz színű, fémrátétes, 9 cm átmérőjű medál. Főoldalán az Asztaltársaság plasztikus, domborított kivitelű jelvényével. Amedált az Asztaltársaság nevének feliratozása felül zárja, központi részén acímer pajzsban búzakalász kéve, melyetkét oldalról szőlőfürt és szőlőlevél fog közre A medál – fonott fémlánccalnyakba akasztható.


Ruházata, címere, emblémája
(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center