Vinitores Tychonienses Borrend

Vinitores Tychonienses Borrend bemutatkozása


Salánki Sándornagymester

Székhely: 8237 Tihany, Major u. 15.

E-mail: salanki@canet.hu

A Balatont és környékének, e csodálatos tájnak a gyöngyszeme a Tihanyi félsziget, amelyről írók, költők évszázadok óta elragadtatással beszélnek. Csak azok tudják, akik itt élnek, hogy milyen fáradtságos munkát jele e bérceken a szőlő nevelése, hogy abból toscanaihoz hasonló ital kerüljön palackba. Nemzedékeken keresztül itt élő emberek tudásának, a hagyományok tiszteletének köszönhetően váltak a tihanyi borok méltán híressé. Ebben az áldozatos munkában bencés apátság évszázadok óta elöl járt.

A Borlovagrend célja tovább ápolni a Tihany-félsziget szőlészeti és borászati hagyományait, népszerűsíteni a kulturált, mértékletes borfogyasztást, hogy a borgasztronómia turisztikai vonzerővé váljon.

Tizenöt éve annak, 2000-ben, hogy baráti társaságunk pinceszereken, gasztronómiai bemutatókon elhatározta, hogy társaságot hoz létre a tihanyi bor népszerűsítésére.

A Balaton-felvidéken jóformán csak fehérborokat készítettek, e tájon csak nyomokban fordult elő a kékszőlő. A tihanyi Apátsági Levéltárában fellelhető dokumentumok alapján a Tihanyi-félszigeten már 700 évvel ezelőtt is kékszőlőt termesztettek, vörösbort készítettek.

A régi időkben egész családok foglalkoztak bortermeléssel, erről az 1055-ben kelt Tihanyi-alapító levél is tanúskodik, amely egyben az első magyar nyelvű írásos dokumentum is. A Tihanyi-alapító levélben András királyunk a Tihanyi Bencés Apátság megalapítására 20 háznép VINITOREST, vagyis szőlőművelő családot adományozott a megalapítandó Apátság tulajdonába. Innen eredeztethető lovagrendünk elnevezése is.

Baráti társaságunk minden tagja valamilyen formában kötődött, kötődik a szőlőhöz és a borhoz. Így arra az elhatározásra jutottunk, hogy a Tihanyi Bor megismertetésére, propagálására borlovagrendet hozunk létre, gondolván, így tudjuk legjobban érvényesíteni törekvéseinket.

Alakuló Közgyűlésünk 2000. május 1-jén ült össze, ekkor határoztuk el a Vinitores Tychonienses Borlovagrend létrehozását, megalakulását.

A Borlovagrend célja: minél szélesebb körben megismertetni a Tihanyi-félsziget csodálatos klímájában érlelődő borokat, tanítani, bemutatni a kulturált borfogyasztási szokásokat és minél szélesebb körben megismertetni és terjeszteni a tihanyi bor egészségre is jótékony hatását.

További célunk, hogy messze földre elvigyük a tihanyi bor hírét, kiállításokon, versenyeken vegyük részt.

Egyéves működésünk után kértük felvételünket a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségébe, ahol megvizsgálták addigi tevékenységünket. Ez alapján pozitív döntés született, borrendünk felvételt nyert az országos szervezetbe. Egyúttal részei lettünk a Bacchusi Borrendek Világszövetségének, melynek a 2010-es világkongresszusát Magyarország rendezte.

Borlovagrendünk minden évben két fontos eseményen vesz részt. Az egyik a Tihanyi Szüreti felvonulás, ahová a környékbeli borrendeket meghívjuk és vendégül látjuk.

Másik kiemelkedő eseményünk a híres GARDA FESZTIVÁL, mely országos rendezvény, ahol az összes magyarországi borrendet, valamint a társult, határainkon kívüli borrendeket is meghívunk és vendégül látunk.

Minden évben az ország különböző pontján számos rendezvényen veszünk részt és visszük a tihanyi borok jó hírét. Néhány példa: Budapest, Lillafüred, Keszthely, Szeged, Gyula, Badacsony, Balatonfüred, Szent György hegy stb.

Borrendünk rendszeresen részt vesz egyéb tihanyi rendezvényeken is támogatóként.

Kötelező adatok:

• borrend neve: Vinitores Tyhonienses Borlovagrend

• székhelye: H-8241 Aszófő, Tihanyi út 1.

• alakulás dátuma: 2000. május 1.

• nagymester: Salánki Sándor

• zászlósbor: Cabernet Franc

• telefon: 06 87 445 436, 06 30 939 5093

• e-mail: salanki@canet.hu

• web: www.vinitores.hu

Alapító tagok:

Salánki Sándor

Punk Ferenc

Dr. Korzenszky Richard

Hölvényi György

Varró János

Bors István

Dr. Molnár Gyula

Punk Árpád

Ifj. Salánki Sándor

Bakos Péter

Alapító tagjaink tisztségei:

Salánki Sándor - elnök nagymester

Hölvényi György - ceremóniamester

Dr. Korzenszky Richárd - borrendi perjel

Dr. Molnár Gyula - alelnök, kamarás

Punk Árpád - főpohárnok

Varró János - kincstárnok

Punk Ferenc - kancellár

Ifj. Salánki Sándor - főbormester

Bors István - alelnök, ispán

Bakos Péter - krónikás(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center