Alisca Borrend Szekszárd

Alisca Borrend Szekszárd bemutatkozása


MŰKÖDÉSI TERÜLETE

Működési területe a Szekszárdi Borvidék.

A borvidék hatalmasat fejlődött az utóbbi években. Nőtt azoknak a pincészeteknek a száma, amelyek a külföldi versenyeken is megmérettették boraikat, és rangos előkelő helyezésekkel tértek haza. A régebb óta ismert borászatok többsége komoly beruházásokat eszközölt, megteremtve a még magasabb színvonalú működéshez szükséges technológiai hátteret, érlelő és tároló kapacitást. Igényes borházak és feldolgozók épültek. A szőlő területek alakítása, fejlesztése is folyamatos.

A borvidék települései:

Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Medina, Őcsény, Sióagárd, Szálka, Szekszárd, Várdomb, Zomba

A borvidék szőlő területe:

Kékszőlő regisztrált területe 1910 ha.

Ebből zömmel kékfrankos (691 ha), cabernet franc (190 ha), cabernet sauvignon (204 ha), merlot (285 ha), zweigelt (172 ha), kadarka (81 ha).

A fehérszőlő közel 370 ha.

Ebből kiemelkedő területtel rendelkezik az olaszrizling (116 ha), chardonnay (75 ha), rizlingszilváni (54 ha), királyleányka (16 ha), cserszegi fűszeres (12 ha).

CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

A borrend minél többet szeretne a borbarát nagyközönség elé tárni a szekszárdi borvidékről. Ezért féltőn óvják hagyományaikat. A történelmi borvidék minél szélesebb körben való megismertetésére, valamint az elméleti és gyakorlati borkultúra ápolására és fejlesztésére, az itt termett borok bemutatására és minőségük védelmére esküdtek. A bor és a művészetek kapcsolatának erősítése, feltárása a szekszárdi hagyományokhoz híven.

TÖRTÉNELMI MÚLT

A borlovagrend nevében benne rejlik, hogy történelmi múltjában a kelta kort vállalja meghatározónak. Alisca, Szekszárd ősi neve is kelta eredetű. Nagy becsben tartják azt a márványszarkofágot, melynek oldalát szőlőlevelek díszítik, valamint azt az áldozati kelyhet, amelyen görögül a következő felirat olvasható,

"Áldozz a pásztornak, igyál s élni fogsz!"

A városban, több ízben megfordult Liszt Ferenc és tetszését igen elnyerte a mélyvörös kadarka bor, és az akkori gyengélkedő pápának, IX. Piusnak is kedveskedett a szekszárdi borral 1865-ben, aki elismerően nyilatkozta róla:

"Egészségemet, ép kedélyemet egyedül ez tartja fönn."

A szőlészt és borászt becsülő művészek is számos alkotással tisztelegtek hazánk egyik legrégebbi és leghíresebb borvidékének borkultúrája előtt.

Kiemelkedik közülük Babits Mihály, Garay János (Szekszárd szülöttei), Liszt Ferenc.

A szekszárdi kadarka ihlette Schubertet a " Pisztrángötös" megírására.

A XIX. Század végén Európa egész területére szállították a szekszárdi vöröset-kadarkát. A filoxéravész idején a franciák is igen nagy mennyiségben vásárolták, mert úgy vélték, hogy csak a szekszárdi bor ér fel az ottani borok minőségével.

Az ősi fajtának számító KADARKÁ-ból újabban megint több készül, mint korábban, köszönhetően a pécsi kutatóintézetnek. Egyre több meghatározó borász telepíti vissza ezt az ősi fajtát. Egyeduralma csak az 1960-as években indult nagyarányú telepítések idején tört meg. Helyét az elmúlt 30-40 évben fokozatosan a magasművelésen is biztonságosan termeszthető vörös borszőlő fajták vették át. (kékfrankos, kékoportó, cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot)

MEGALAKULÁSA

Az ALISCA BORREND, mely a szekszárdi borvidéket reprezentálja a 11-iknek megalakult magyar borrend. Az Aliscavin Borászati Közös Vállalat támogatásával jött létre és tömöríti a lokálpatrióta szőlőtermelő és borkedvelő szekszárdi polgárokat. Egyik alapító tagja Dr. Töttős Gábor - a Borrend krónikása az Alisca Borrend mellett a magyar borrendek "költője", krónikása is. Alkotásai sok borrend legendáját színesítik.


1988. FEBRUÁR 24-én

Szekszárdon a patinás vármegyeháza borozójában alapították meg a borrendet. Az alapítók egy része még ma is fontos tisztséget tölt be a szervezetben.


Alapítók:

Módos Ernő nagymester

Vesztergombi Ferenc főpohárnok

Dr.Töttős Gábor krónikás

Dr .Domonyai Péter kincstárnok

+ Wéber János ceremóniamester

Dárdai Jánosné (Bíró Etelka) udvarhölgy

Pethő Lászlóné udvarhölgy

Scherer Péterné udvarhölgy

Varga Jánosné udvarhölgy

LEGENDÁJA ÉS AVATÁSI CEREMÓNIÁJA

A kedélyesség a szekszárdi szőlész, borász sajátja. Bizonyára ezért tartják a borlovagrend fő figurájának, Garay János költő hallhatatlan alakját, Háry Jánost. A mesélő kedvű obsitos -közismert- a napoleoni háborúk folyamán járta be Európát, képzelete szerint az egész kerek világot, miközben bámulatra méltó kalandokon esett át.

Természetesen e kalandok közepette nem veti meg, messze földön híres hősünk, a finom borokat. Anekdotázása alatt sűrűn emelgeti a boros kupát, de ez leginkább csupán a meseelőadás kelléke.

Akit viszont lovaggá ütnek, annak fenékig kell ürítenie poharát. Ennek előtte régi borászati eszközöket kell felismernie, töklopóval bort kell kiszívnia az e célra rendszeresített kis hordóból, majd a borfelismerés próbatételének kell megfelelnie. Nyilvánvalóan sosem hiányozhat e borok közül a Szekszárdi óvörös, mely a borlovagrend z á s z l ó s bora.

Elődeit már a római légionáriusok is ihatták az egykori Alisca nevű településen, a mai Szekszárd kelta eredetű elődjén.

Az óvörös válogatott szekszárdi borok -kékfrankos, merlot, kadarka- házasításából készül és legalább egy évig tölgyfahordóban érlelik


Az eskü szövege:

Az Alisca Borrend esküje, melyet az avatás pillanatai előtt mond el a sikeres próbát tett jelölt, humoros formában kötelezi a tagokat a szekszárdi szőlő és bor tiszteletére."Én ........................... .igaz szívvel fogadom, hogy szőlőmet úgy

plántálom, metszem és gondozom, boromat úgy szűröm és kezelem

ahogy legjobb tudásom engedi; minden munkámban az vezet, hogy a

szekszárdi szőlő és bor hírnevét öregbítsem, s ki borunkat jó mértékkel,

emberséggel megissza: hóttig éljen!"

TAGSÁGA

A borrend vezető testülete a Borrend Nagytanácsa.


Tisztség viselők:

Módos Ernő nagymester

Karácsonyi József ceremóniamester

Scherer Péterné kincstárnok

Vesztergombi Ferenc főpohárnok

Dr. Töttős Gábor krónikás (Neki köszönhetően az egyesület rendre kiadja saját újságját)

Dr. Domonyai Péter

Bíró Etelka

Pethő Lászlóné

Sümegi Imre

Tóth József

És még sok más aktív tag akik sokat tesznek a borrend programjainak, életének megszervezéséért.


Rendes tag

Tiszteletbeli tag 80 fő

243 fő


RUHÁZATA, CÍMERE, EMBLÉMÁJA

Ruházat:

Az alapítók és a később belépettek öltözete között csupán a zöld árnyalatában van különbség.

Az első ruházat enyhén türkizbe hajlik, míg a későbbieké inkább olajzöldet mutatja. A hölgyek magyaros zsinórzatú pruszlikot, alatta szolidan fodrozott fehér inget, alul bő szabású szoknyát hordanak. A férfiak egybeszabott, zsinóros palástját nyakkendő nélküli, kihajtott nyakú, hosszú ujjú ing egészíti ki. Mindkét nem ruháit behúzott zöld gombok fogják össze.Címerünk:

Címerünk a huszadik évforduló tiszteletére mívesen megújított formában Schubert Péter

Tótfalusi Kis Miklós-díjas grafikus alkotása. Felirata: ALISCA BORREND SZEKSZÁRD 1988. Kezdetben fehér alapú háttérben helyeztük zászlóra, utóbbi időkben a sárközből származó szőttessel jelzi a borvidéket körülölelő kedves tájat.

Emblémánk:

Emblémánk a Probus császár mellképével, (neve, címei és uralkodása idejének feltüntetésével) valamint a borrend- nemzetközileg hivatalos formájú-francia nevének

köriratával: CONFRÉRIE ALISCA DE SZEKSZÁRD díszített, nyakban hordható bronz plakett, tiszteletbeli tagunk, Farkas Pál művészi munkája.

ÚJ TAGOK FELVÉTELE

Borrendi tanácstag javaslatára a Borrend Nagytanácsa egyhangú szavazat alapján dönt a jelölt felvételéről.

A tagfelvétel része a Borrend Nagytanácsa határozatán túlmenően a próbatétel és eskütétel. A tagsági jogok gyakorlása az eskütétel megtörténte után, az avatási jelvények átvételével, a Borrend Nagykönyve aláírásával veszi kezdetét, melyet a névre szóló oklevél bizonyít.

A Borrend Nagytanácsa tiszteletbeli taggá választhatja azokat a magyar, illetve külföldi állampolgárokat, akik az egyesület célkitűzéseinek érdekében kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenységet fejthetnek ki.

A próbatételre, az eskütételre és a tagsághoz kapcsolódó tárgyak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.

RENDEZVÉNYEI

Minden év február havának harmadik szombatján rendezzük a hagyományos BOR BÁLT, amely ma már Szekszárd közönségének egyik legrangosabb bálja.

Nívós programok mellett elmaradhatatlan a borrendi taggá avatás, a borbemutató, amelyet az utóbbi időben az ÉV Bortermelője címet elnyert borász tartja.

Szeptember havának harmadik hétvégéjén a SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK sorozata van, ahol nívós programokkal és a hagyományos Szüreti Felvonulással ünnepelünk, melyre az ország összes borrendjét meghívjuk.


November havának 11. napja a Márton Napi borünnep, melyen az első új borokat kóstoljuk egy kis irodalmi műsorral körítve. Természetesen a libasült sem hiányozhat az asztalról.

Rendszeresen részt veszünk Szekszárd város rendezvényein, a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, a Dunamenti Folklór Fesztiválon, a Szent László napi ünnepen.

Lehetőségeink szerint részt veszünk a társ borrendek rendezvényein, nemzetközi programokon.

TÁJEGYSÉGÉNEK BORAI

A borvidék klímája szubmediterrán jellegű. A dombvonulatok által közrefogott völgyekben, völgykatlanokban kialakuló mezo-és mikroklima kiválóan alkalmas a szőlő és különösen a vörösbor szőlők termesztésére. A szekszárdi dombság felszínét mindenütt lösz fedi. A dombvidéket rendkívüli formagazdagság jellemzi, amit a lösz változatos lepusztulási formái még szabadabbá tesznek. A borvidékre a lágy, harmonikus fajtajelleges fehérborok, illetve a mélyszínű, testes, bársonyos, fűszeres zamatú, kitűnő minőségű vörösborok jellemzőek, mint az:

Olaszrizling

Rizlingszilváni

Chardonnay

Kadarka

Kékfrankos

Zweigelt

Merlot

Kékoportó

Cabernet franc

Cabernet sauvignon

TÁMOGATÓI

Az ALISCA Borrend Egyesületi formában működik. Bevételei a tagdíjakból, kereskedelmi avatásokból, rendezvények bevételeiből származik.

Az ALISCA Borrend tagjai közül sokan sok-sok év óta külföldi - és belföldi borversenyekről nagydíjaktól kezdve minden szintű díjat hoznak haza, öregbítve ezzel nem csak saját hírüket, hanem az országét, Szekszárdét és a borrendét.

Az ALISCA Borrend tagjai közül már két "ÉV BORÁSZA" is kikerült:

1993-ban VESZTERGOMBI Ferenc

2OO4-ben TAKLER Ferenc


b01.jpg b02.jpg b03.jpg b04.jpg b05.jpg b06.jpg b07.jpg b08.jpg b09.jpg b10.jpg b11.jpg b12.jpg b13.jpg b14.jpg b15.jpg b16.jpg b17.jpg b18.jpg b19.jpg b20.jpg b21.jpg b22.jpg b23.jpg b24.jpg b25.jpg b26.jpg b27.jpg b28.jpg b29.jpg b30.jpg borut01.jpg borut02.jpg borut03.jpg borut04.jpg borut05.jpg borut06.jpg borut07.jpg borut08.jpg borut09.jpg borut10.jpg borut11.jpg borut12.jpg borut13.jpg borut14.jpg borut15.jpg borut16.jpg borut17.jpg borut18.jpg borut19.jpg borut20.jpg emblema.jpg pecsetgyuru.jpg ruhazat.jpg ruhazatnoi.jpg terkep1.jpg terkep3.jpg terkep4.jpg zaszlo.jpg

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center