XXXIII Országos Borverseny

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa ezúttal a Zalai borvidék szívében,Nagyradán a Cezar Winery Kft. Pincészetében rendezte meg a XXXIII. OrszágosBorversenyt. A helyszín kiválasztásában a borvidéki hegyközségi tanácsinvitálásán túl az is szerepet játszott, hogy a szerettünk volna a figyelemközéppontjába helyezni az „ezer arcú Zalai borvidéket”.

A Földművelésügyi Minisztérium által 1955-ben útjáraindított Országos Borverseny rendezvénysorozat a szőlész-borász szakmameghatározó eseménye. Az elmúlt ötvenhat év alatt nem csak a magyar szőlő-bor ágazatalakult át, hanem az Országos Borverseny életében is jelentős változásokzajlottak le. Módosult a nevezők köre. Az egykori állami gazdaságok és termelőszövetkezetek helyét prosperáló, és folyamatosan fejlődő borászatok és családipincészetek vették át, és menet közben a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa – a szőlő-borágazat reprezentatív szakmai szervezete – vette át a rendezői feladatokat aminisztériumtól.

Folyamatosan változó világunkban az Országos Borversenyekállandóságot jelentettek és jelentenek a borászok számára. A rendezők legfőbb célkitűzése a hazaiszőlő-bor ágazat fejlődésének előmozdítása.

 

 

A XXXIII. Országos Borverseny ishagyományosan a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szervezésében, a VidékfejlesztésiMinisztérium fővédnöksége alatt, a Magyar Bor Akadémiával és a MagyarországiBorrendek Országos Szövetségével együttműködve került megrendezésre. Aborversenyen való meghívókat a korábbi országos borversenyre nevező pincészetekmellett a hegyközségi rendszeren keresztül jutattuk el a szakma minél szélesebbrétege számára. A szervezés eredménye, hogy a gazdasági válság és a nagyszámúborverseny ellenére 94 nevezőtől, 319 tétel érkezett a XXXIII. OrszágosBorversenyre, amit 4 bizottságban, két napon keresztül 25 szakember minősített.

 

Prof. Dr. Kállay Miklós irányításávalaz elnökség ügyelt a versennyel kapcsolatban támasztott követelményekmaradéktalan betartására. A verseny a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a Magyar Szőlő és Borkultúra Kft.együttműködése révén világszínvonalat képviselő számítástechnikai támogatássalzajlott. A bírálók, az elnökök munkája a számítógépes program immár hagyományosalkalmazásával vált egyszerűbbé, hiszen a számítógépek révén jelentősenleegyszerűsödött az O.I.V. 100 pontos bírálati rendszerének használata.

A Magyarországi BorrendekOrszágos Szövetsége ezúttal is különdíjat ajánlott fel a legeredményesebbenszereplő borlovag borásznak, borászatnak, amelyet a Tolcsvabor Kft SajgóPincészet érdemelt 2 aranyérmes boráért, amelyet dr. Urbán András MBOSZ alelnökadott át Sajgó Gábornak.

( Sajgó Gáborné a LórántffyZsuzsanna Borrend nagymestere)

xxiii-orszagos-borverseny-besenyei-172.jpg xxiii-orszagos-borverseny-besenyei-264.jpg

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center