TG-PINCE Lovagrend

TG-PINCE Lovagrend legfrissebb hírei

TG-PINCE Lovagrend bemutatkozásacélja és tevékenysége

-A szőlőtermesztés és feldolgozáskultúrájának, hagyományainak ápolása, megóvása
-A borkultúra fenntartása, fejlesztése, sa kapcsolódó kulturális örökség bemutatása, megőrzése, megóvása
-az agrárkultúra fejlesztése, s akapcsolódó kulturális örökség megóvása
-bor,- gasztro- és agrár turizmusfellendítése
-az egészséges táplálkozás, s ezzelösszefüggő egészséges életmód, betegség megelőzés elősegítése
-a pálinkakultúra fenntartása ésfejlesztése
-gasztronómiai értékeink fejlesztése ésmegőrzése
-a fenti célokkal összefüggőfogyasztóvédelem illetve gazdasági tevékenységek minőségi, szakmaikövetelmények meghatározása, megismertetése, betartásának ellenőrzése
-a fenti célok megvalósítását elősegítőtudományos tevékenység, kutatás
-a fenti célokkal összefüggő környezet-és természetvédelem
-a fenti célokkal összefüggő oktatási- éskulturális tevékenység folytatása
-a fenti célokkal kapcsolatos turizmusszervezése, tanösvények kialakítása, támogatása, továbbá ezekhez kapcsolódóantérségi turisztikai központ létrehozása és fenntartása
-a fenti célokkal összhangban állóérdekképviselet, szakmai, vállalkozási, jogi tanácsadás
-a fenti célokkal összhangban állómunkaerőképzés, különös figyelemmel a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegekképzésének, foglalkoztatásának elősegítése, valamint hátrányos helyzetűcsoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése
-állami, önkormányzati, támogatási,pályázati és egyéb anyagi (pénz) források feltárása, hasznosítása
-együttműködés az illetékes hatóságokkal,intézményekkel
-előadások, kiállítások, konferenciákszervezése
-médiával való kapcsolattartás,tájékoztatás
-céljaival összefüggő oktatásitevékenység, továbbképzések szervezése, továbbá marketing, piackutatásitevékenység

Alapítók:

Téglás András elnök
Forrai Ákos alelnök
Szénási Szilvia kincstárnok
Móczár Béla felügyelőbizottság elnöke
Kertész Zoltán felügyelőbizottság tagja
Travnik János ceremóniamester
Juhos István konzul


Megalakulása

Kecelena Téglás család már 1953- 1 hektár szőlőt is magáénak mondhatott, önállópincészettel. A kulák üldözés következtében az ültetvényt felaprózva eladták ésáttértek a szőlővel, borral rokon virágtermesztésre. A család több évszázadosmegélhetését biztosító szőlő és borkultúrát nem feledve, az ősök előtttisztelegve, 2007-ben az unoka, Téglás András alapította meg a T. G.Pincelovagrendet, melynek tagjai határon innen és határon túlról származnak ésarra hivatkoztak, hogy a magyar borokat népszerűsítsék a világ minden táján.

Legendája és avatási ceremóniája

A pincelovaggá avatásszertartását vezető ceremóniamester a következő szöveggel köszönti ajelenlévőket és pincelovag jelölteket:

Mélyen tiszteltHölgyeim és Uraim, Tisztelt vendégek, Borlovagok, kedves Borbarátok!

Először is engedjék meghogy a T.G. – Pince Lovagrend Egyesület nevében tisztelettel köszöntsem Önöketabból a neves alkalomból, hogy a mai napon rendezzük meg …..-dik alkalommal aborlovag avatási ceremóniánkat.

A szertartásvezető apoharat a magasba emeli, és hangosan mondja:

Egészségünkre!

A szőlő és a borősidőktől fogva a földi élet, a vidámság és a vigasztalás szimbóluma.

A bor emberkísérő ital,szereplője az emberi élet három legfontosabb eseményének: születés,családalapítás, eltávozás.

Négyarcú, mert csupán afogyasztás mértékétől függ hogy táplálék, a józan kedv itala, orvosság vagyméreg.

A bor az összes italközül a legmagasabb erkölcsi szintre emelkedett, amikor az utolsó vacsoránelhangzott: „Ez az én vérem”.

Számtalan vallásoseredetű Magyar népszokásnak is szereplője.

A mai ember is sokérzelmi szállal kötődik a szőlőhöz, s nektárjához, a borhoz.

Valahol lelkünk rejtettzugaiban ott él még apáink pincéje, hordója, szőlője, amely egy régi világhangulatát idézi.

A bort szerető ember,ha megkóstol egy pohár bort, ott érzi magát a tájban.

Lovagrendünkalakulásának a célja a sok évszázados hagyományok, a borkultúra megőrzése,minőségi bortermelés előremozdítása, a borturizmus fellendítése.

Szeretnénktudatosítani, hogy a bor nemesi levéllel rendelkező, mértékkel fogyasztvaegészséges és természetes ital.

A Kunsági borvidékenmegtalálja a fogyasztó a napi étkezéshez, baráti beszélgetésheznélkülözhetetlen kiváló minőségű asztali és tájborok széles skáláját.

Végezetül egy idézettelszeretném soraimat zárni:

„Élj meg minden évszakot,
amint elmúlik körülötted,
lélegezd be a levegőt, idd ki italodat,
ízleld a gyümölcsöt
és add át magad mindezek élvezetének.”

Henry David Thoreau

 

Ezután afogadalomtétel, lovaggá ütés következik. A kancellár engedélyt kér az avatásiceremónia elkezdésére.

Nagymester válaszol:

Engedélyt megadom!

Avatásiceremónia

Az avatás aceremóniamester bejelentése után történik.

A jelöltet a nagytanácselé szólítják, és vállára terítik a pince lovagrend díszruháját.

A jelölteknek 2próbatételt kell teljesíteniük.

Az első próbatétel: Ajelölt kezébe adnak két pohár különböző bort, az egyikben a Keceli Vörös Cuvéetalálható. A jelöltnek a kóstolást követően ki kell választania, hogy melyik aKeceli Vörös Cuvée és azt a poharat magasba kell emelnie.

Ezt követi a másodikpróbatétel: Az asztalon lévő borászati eszközök közül ki kell választaniaegyet, el kell mondania mi az, és hogy mire használják. Az eredményességet anagymester igazolja, miszerint a jelölt méltó, arra hogy a Pince Lovagrendtagja legyen.

Ez után felkérik ajelölteket, hogy mondják el a fogadalom szövegét.

 

Fogadalomszövege

Szeretném felkérni….Urat/Hölgyet hogy mondja utánam a fogadalom szöveget:

Én NÉV ünnepélyesenfogadom, hogy hű tagja a leszek a keceli T.G. – Pince Lovagrend Egyesületnek.Pincelovagként fogadom, hogy a bor lovagja vagyok, őt hűen szolgálni fogom, ésazon leszek, hogy a hírnevét a világban tovább növeljem.

Hiszek, abban hogy abor az egészség egyik forrása, legősibb és legnemesebb ital.

Minden alkalommal mikorborral kínálnak, mértéktartó fogyasztásommal példát mutatok, ezzel kifejezve abor iránti tiszteletemet.

És a borivó tízparancsolatot mindig betartom:

·Abort sohasem iszom éhgyomorra

·Iváselőtt sohasem eszem édes ételeket

·Ügyeleka borfajta hőmérsékletére

·Bortmindig megfontoltan, lassan iszom

·Aprókortyokban élvezem a bor zamatát

·Anemes borokat csak tisztán iszom

·Mértékettartok a borivásban

·Borivásközben eszem, mert úgy jobban ízlik a bor

·Szeretem,de erősebb leszek a bornál

·Ésmindig gondolok, arra hogy mennyi verejtékes, nehéz munka van egy pohár magyarborban

 

Isten engem úgysegéljen!

A fogadalom után ajelölteket a nagymester karddal lovaggá üti, miközben az alábbiakat ismerteti:

Én a Borlovagrendnagymestere a Nagytanácstól kapott hatalmamnál fogva Önt a Pince lovagrendtagjává fogadom.

Egészségünkre!

A főkamarás ezek utánfelteszi a díszruhához tartozó Bocskai sapkát, és átadja az adományozódíszoklevelet.

Majd a borlovagbemutatkozik, megköszöni a megtiszteltetést, felajánlja segítségét a bornépszerűsítésében.

Aszertartásvezető megköszöni a szép gondolatokat, elbúcsúzik a jelenlévőktől.

img-1.jpg img-2.jpg img-3.jpg img-4.jpg

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center