Társadalmi-Gazdasági Kohézió a Kárpát-medence Határmenti Térségeiben című nemzetközi konferencia

Párkány, 2016. október 27.

A rendező szervek egy konferenciasorozat elindításával szeretnénekhozzájárulni a Kárpát-medencében élő és háton túli magyarság közgazdasági,gazdasági ismereteinek bővítéséhez, a tudományos életbe valóbekapcsolódásukhoz. A konferenciasorozat első helyszíne 2016-ban a szlovákiaiPárkány város.


A helyszín kiválasztását indokolja az elmúlt években kialakult szorosegyüttműködés Párkány és Esztergom város önkormányzati, társadalmi és gazdaságiszervezetei között. A kapcsolatokerősítését segítette többek között a Vinim Ister Granum Borlovagrend is, amelyszlovák és magyar borászokból áll. A tervezett konferencia plenáris üléselehetőséget nyújt a térségben aktív szerepet vállaló önkormányzati, oktatási éskutatási tevékenységet folytató szervezetek koncepcionális előadásainakmegtartására, és ezen túl 4 szekcióban szakmaspecifikus elméleti kérdésekmegvitatására, szakmai párbeszédek lefolytatására.A nemzetközi konferenciát köszöntötte Koczor Kálmán az MBOSZ elnöke.Az MBOSZ részéről előadást tartott:Dr. Bisztray György Dénes MBOSZalelnök, Dr. Hartl Mónika az MBOSZ marketing bizottságának elnöke.A konferencia célja továbbá kapcsolatok, ismeretségekelősegítése, együttműködési lehetőségek kibontakoztatása, tudományos hálózatokkiépítése, illetve meglévők bővítése. A határon túli magyarság gazdaságiismereteinek bővítését, elsősorban a nemzetközi gazdasági, makrogazdaságiszintű ismereteken keresztül, valamint a regionális gazdaságtani, akörnyezet-gazdaságtani és turizmus-gazdaságtani tudományos elméleti ésgyakorlati kérdéskörökön keresztül kívánjuk elérni.

Akonferencián több borlovagrend is képviseltette magát.

Fő rendező: Területfejlesztési Tudományos Egyesület,Esztergom

Társrendező:Magyarországi BorrendekOrszágos Szövetsége, Budapest

Ister-GranumRegionális Borrend, Esztergom-Párkány

 

Védnökök: Dr. DurayMiklós, elnök, Szövetség A Közös Célokért

Popovics György, elnök, Komárom-Esztergom MegyeiÖnkormányzat

Dr.Urbán László vezérigazgató helyettes Magyar Suzuki ZRT.

KoczorKálmán, elnök, Magyar Borrendek Országos Szövetsége

Dr.Doór Zoltán, elnök, Magyar Logisztikai Egyesület

Szekcióprogramok:

I.Makrogazdaság

II.Innováció

Új fajták, új módszerek bevezetése, Patogénmentesszőlő szaporítóanyag előállítás szerb-magyar együttműködésben

előadó: Dr. Bisztray György Dénes Szent István Egyetem, Buda Campus

III.Regionálisgazdaság

A szlovák-magyar határon átnyúló turizmusfejlesztés vizsgálataaz Ister-Granum EGTC borturizmusa példáján

Dr. Hartl Mónika

 

IV.Tudományoshálózatok

parkany-01.jpg parkany-02.jpg parkany-03.jpg parkany-05.jpg parkany-06.jpg parkany-07.jpg

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center