Szövetség 2018. évi rendes közgyűlése

Tisztelt Nagymester Asszony!

Tisztelt Nagymester Úr!

 

 

A Magyarországi Borrendek OrszágosSzövetsége (székhely: 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza utca 5.) elnöksége nevében

a Szövetség 2018. évi rendes közgyűlésétösszehívom

Időpontja: 2018. május 29. 11 óra

Helyszín: 1221 Budapest, Jósika utca 2-16.

Soós István Szakiskola Tangazdasága

 

 

Napirendi pontok:

1.) Tagfelvétel

Somlói BorútEgyesület, Siklósi Borbarátnők Egyesülete, Csallóközkürti Egyesület

2.) Szakmai,Marketing és a Nemzetközi Bizottság elnökeinek beszámolója a 2017 évben végzettmunkáról.

e.a.: BéleczkiMihály, dr. Hartl Mónika, dr. Brazsil Dávid bizottsági elnökök

3.) Beszámoló azelnökség 2017. évben végzett munkájáról

e.a.: KoczorKálmán elnök-nagymester

4.) 2017. évi mérlegelfogadása

FelügyelőBizottság jelentése a 2017. évi mérlegbeszámolóról.

e.a.:dr. Zagyva Erzsébet FB elnöke

5.) 2018. évimunkaterv és költségvetési terv megtárgyalása

e.a.: KoczorKálmán elnök-nagymester

6.) Szabályzatokmódosításának elfogadása

§ Alapszabály –Fővárosi Bíróság végzése alapján

§ TagdíjfizetésiSzabályzat

§ Választásiszabályzat

§ Kitüntetésiszabályzat

e.a.: KoczorKálmán elnök-nagymester

7.) Egyebek

A közgyűlésre ezennel tisztelettelmeghívom.

 

A Szövetség Alapszabályának X. fejezet5. pontja alapján: a közgyűlést azelnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóvalelsősorban a Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeliigazolható módon történő kézbesítésnek minősül …. a tagnak elektronikuslevelezési címre történő kézbesítés, azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásrakerüljön (elektronikus tértivevény).

Ezértkérem a T. Nagymesterek visszaigazolását, hogy az e-mailt olvasták.

 

 

Ha a meghirdetett időpontban a közgyűléshatározatképtelen, akkor 2018. május 31-ére, 11 órára újra összehívom, ahelyszín és a napirend megegyezik az eredi közgyűlés helyszínével,időpontjával. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenülhatározatképes, és csak az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontoktárgyalhatók.

 

A közgyűlésen csak a képviseletre jogosultelnök-nagymester szavazhat, amennyiben akadályoztatva van, akkor szabályszerű –két tanúval aláírt – meghatalmazással képviselhető a borrend.

 

A közgyűlés napján 10 órától várjuk aborrendek képviselőit, (kávé, ásványvíz, pogácsa) és kérem, hogy érkezéskora regisztrációs asztalnál jelentkezzen le a megjelent képviselő.

A közgyűlést ebéddel zárjuk.

 

Megjelentésetekre feltétlenül számítunk.

 

 

Balatonfüred, 2018. május 14.

 

 

 

Borbarátiüdvözlettel:

 

Koczor Kálmán

elnök-nagymester

a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének

elnökségenevében


(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center