Budavári Szent György Borrend

Budavári Szent György Borrend bemutatkozása

A 2016-os esztendő fontos évfordulót jelent a Budavári Szent György Borrend történetében! 2011-ben alapította meg 23 jeles ember ezt a magyar borrendi moz-galomban is sajátosnak számító civil szerveződést.

A borászkodás a Budai-hegységben és a vele határos Zsámbéki -medencében egészen az egykori római időkig vezethető vissza, de igazából az Árpád-házi kirá-lyok óta beszélhetünk folyamatosan fejlődő, sőt egyre virágzóbb szőlő - és borkul-túráról. Ez a térség látta el évszázadokon át a magyar királyi udvart, a főrendeket, az egyház vezetőit, a lakosságot minőségi borral. A Várhegy középkori épületei-nek kapubejáróiban ma is megtekinthetők a borkiméréseket szolgáló beszögellé-sek, beugrók. A mai Szent György Fogadó épületét 1784-ben vásárolta meg Buda városa, és megnyitotta benne a Fortunáról elnevezett vendégfogadót.

Miért szerveződtünk? Olyan magyar személyiségek által szerveződő közös-ség ez, melynek tagjai tudományaikban érdemeket szereztek, s úgy is gondolták, a borrend keretében, együttesen hozzájárulhatnak polgáraink önbecsülésének meg-erősödéséhez azzal, hogy erősítik szőlő- és borkultúránk hagyományait, őrzik és növelik színvonalát.

A borrend székhelye a Szent György Fogadó, amely jelenleg ötcsillagos szál-lodaként működik. A borrend büszkesége az a 800 éves pince, amely jelenleg az országban egyedülálló értéket képvisel.Mindezen különlegességen kívül,a Fogadó mívesen művelt kertjében másik féltett kincsünk, a több száz éves Bakator szőlő-tőkénk él, mely minden évben üzen termésével…

Alapítók és borrendi tisztségviselők

Dr. Bisztray György professzor elnök, nagymester; dr. Balázs Géza nyelvész; dr. Cifer György természetgyógyász, zászlóvivő; dr. Entz László érsebész professzor; dr. Fonyó Károly filozófus; dr. Garamvölgyi László r. tábornok, krónikás; Gulay István író; Gergely Károly üzletember; dr. Hoppál Mihály etnográfus professzor; Kiss Dezső Péter, a Minőségi Borok Ételek (MBÉ) című lap főszerkesztője, kancellár;

Koleszár István OTP Bank elnöki tanácsadó; dr. Komjáthy Attiláné építész tervező, elnökhelyettes; Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke; Lázár Vilmos fogathajtó világbaj-nok; dr. Lőrincz András adjunktus; dr. Madák László jogász, jogőr; M. Kiss Sándor történész professzor; dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-ter (I. kerület Budavár), rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, Pa-taky Péter vegyészmérnök, főpohárnok; Püski István könyvkiadó; dr. Rácz Tamás főorvos; Stofa György üzletember, kincstárnok, Szeremley Huba zászlósborunk alkotója, a Szeremley Pincészet tulajdonosa; Vá-rosi Péter építész; dr. Csilléry Alexandra ügyvéd; Tóth Imre mérnök – vállalkozó, dr. Janotti Judit művészettörténész.

A Budavári Szent György Borrend céljai: A borrend egyik fontos célkitűzése, hogy a mindennapok gyakorlatában, kóstolással egybe-kötött vacsoraestek alkalmával megismertessék az egyes borvidékek jellegzetes borait. Ugyanakkor nemes célként azt is kitűzte a borrend, hogy a Budavár még meglévő szőlészeti-borászati értékeit tudomá-nyos alapossággal feltárja és az eredményeket közkinccsé tegye.

Továbbá borrendi vendégjárást, elnökségi ülések, borrendi konfe-renciák szervezője, generátora lesz.

Tagságunk örömmel képviselteti tagjait a különböző országos borrendi eseményeken, ugyanis a különböző borrendi programokon Budavár borkultúrájának hírét vihetik követeink. Ha nem is felkért, de őszinte szívvel vállalt házigazdái a minden évben megrendezett Budavári Nemzetközi Pezsgő és Borfesztiválnak, e hatalmas szüreti seregletnek. 2016-ban szeretné a borrend méltó módon megünnepelni alapításának 5 éves év-fordulóját..A Budavári Szent György Borrend külön, átfogó, tervezett kommunikáció kereté-ben „stratégiai partnerének” tekinti a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségét.Ezzel kapcsolatosan részletes tervezetet készít és lehetőség szerint valósít meg, keresve a hatékony együttműködést a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti és társadalmi kapcsolatok főosz-tályával.


Alapítás éve: 2011. szeptember 12.

Zászlósbor: Bakator

székhely: 1012 Budapest, Fortuna u. 4.

e-mail: szentgyorgyborrend@t-online.hu

kdp@t-online.hu

telefon: 00-36-20-458-3002

www.szentgyorgyborrend.hu


(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center