Pro Vino Hungarico díj

A „MAGYAR BORÉRT” elnevezésű díjat a szövetség 1994-ben alapította. A díjat évente egyszer adományozzák olyan szervezetnek, intézmények, kivételesen személynek, aki/amely a borrendek megítélése szerint legtöbbet tett a magyar borért, szőlő-és bortermelésért, borkultúráért, melynek ars poeticája megegyezik a borrendek céljaival. A díj odaítéléséről a borrendek javaslatai alapján a szövetség elnöksége dönt, és azt ünnepélyes keretek között, a lehetséges legszélesebb nyilvánosság mellett adják át.2015
Dr. Terts András
Dr.Terts András a Kertészeti Egyetemen végzett okleveles borász mérnök, szakmérnök, akia borászati tudományból Cum Laude doktori diplomát szerzett. Szakmai életútjánvégigdolgozta a borászat úgyszólván valamennyi területét. A kutatóisegédmunkatársból borászati előadó, pincevezető, pezsgő gyáregység üzemigazgató,majd vezérigazgató lett, igényes szakmai munkájával és kiváló vezetőiegyéniségével. Számtalan cikke jelent meg szakmai folyóiratokban,társszerzőként több könyv szerkesztésében vett részt. Borszerető barátaival és munkatársaival1987-ben megalakították hazánk első pezsgőrendjét, a Chevaliers TörleyPezsgőrendet, melynek nagymesterévé választották. Tevékenyen részt vett1992-ben a Promontórium Borlovagrend megalakításában és aktív tevékenységében. Aszövetség elnökségének megalakulása óta tisztségviselője. Kiemelkedő borrendimunkássága alapján a Szövetség 1999-ben elnök-nagymesterévé választotta. Ezt atisztségét, öt cikluson át, négyszer újraválasztva, 2015-ig töltötte be. 21 borrend rendes, illetve tiszteletbeli tagja.

2014
Vivat Bacchus Énekeggyüttes
A 2001-ben alakult bordalárda a magyar bor népszerűsítéséttűzte ki céljának. Az évek során bejártaEurópát és a világot, hozzájárulva ezzel a magyar bor jó hírnevének, nemzetközielismertségének tovább erősödéséhez. A borrendi rendezvények rendszeresrésztvevői, igényes énekükkel bizonyítva, hogy a kultúra és a borelválaszthatatlan szerves egységet alkotnak.
2013 Temerini Kertbarát Kört a 2013 évi PRO VINO HUNGARICO díjra érdemesnekítélte MBOSZ elnöksége a Vajdaságban,Szerbiában a szőlő és borkultúra megőrzéséért, a különböző nemzetiségek egyközös nemes cél érdekében történt összefogásáért, borversenyek és egyébünnepélyes rendezvények szervezésében végzett kiemelkedő tevékenységeelismeréseként

2012
A 2012 évi kitüntetést az elnökség döntése szerint, természetes személy második alkalommal vehetiát a díj 18 éves fennállási ideje alatt,életmű elismeréséért: dr. Csávossy György úr személyében. Borászattal kapcsolatos munkásságamellett szépirodalmi munkássága is jelentős és sokrétű, gyermekversekalkotásától, vígjátékokig, drámákig sokfélét alkotott.Borászati vonatkozású legfontosabbkönyve a „Gondolatok a bortékában”, és „Abor dicsérete” esszékötet. Rendkívül sokat publikált különfélelapokban, nemzetközileg elismert borászati szaktekintély, „intézmény”.
2011
Palace Katering Kft.

A nagy múltú budafoki pincerendszerek átalakítása, és a magyar borkultúra ápolása, népszerűsítése érdekében kialakított bor-és gasztronómia példaértékű összekapcsolását mutató éttermek, vendéglátóhelyek egyike a Záborszky pince.
A berendezés , a személyzet kulturáltsága, a minőségi magyar bor szolgálatában mutatott áldozatkészsége, a borrendek rendezvényeinek helyt-adással tevékenységünk támogatása miatt döntött a szövetség a legmagasabb borrendi kitüntetés odaitéléséről a cég, illetve a Záborszky Pince részére.


2010
Borászati Füzetek szaklap

Borászati Füzeteket, a Magyar Mezőgazdaság Lapcsalád tagját, 1869-ben alapították. A Borászati Füzetek negyedévente megjelenő , a sajtópiacon egyedülálló sokszínű, szakszerű, kiegyensúlyozott tájékoztatást adó lap, amely az MTA Agrártudományi Osztálya Kertészeti Bizottsága szerint „A hazai szőlészet-borászat egyedüli nem profitorientált, egyértelműen szakmai
irányultságú folyóirata” és az itt megjelent publikációk beszámítanak a PhD és DSc tudományos fokozat odaítélésekor.

2009
Balatonfüred Város

A Balatonvin Borlovagrend javaslatára, a SZŐLŐ ÉS BOR VÁROSA cím birtokosai közül Balatonfüred, illetve a város önkormányzata részére került a borrendek legmagasabb díja átadásra. A város rendkívül sokat tesz a magyar bor propagálásáért, a borturizmus fejlesztéséért és a Balatonvin Borlovagrend tevékenységének segítéséért.


2008
Magyar Bor Akadémia

A magyar bor ügyének szolgálata és képviselete céljából a magyar szőlészet és borászat szakterületének, tudományos és gazdasági életének elismert képviselői által létrehozott társadalmi szervezet, amelynek célja a legmagasabb szinten védeni és képviselni a bor ügyét,különös tekintettel a magyar bor szakmai hírnevének és társadalmi megbecsültségének újrateremtésére, védelmére és képviseletére: a bor fogyasztási kultúrájának emelése, a magyar borok és a magyar gasztronómia méltó egymásra találásának elősegítése, a magyar bor és a kultúra kapcsolatának megújítása.Az Akadémia céljai szolgálatában végzett működésének alapelvei: a minőség, a hitelesség és a tisztesség.

2007
FVM-SZBKI Badacsony

A szőlészeti és borászati kutatóintézetek között nagy hagyományokkal rendelkező intézet, amely kiemelten foglalkozik a „Hungarikum jellegű fajták klónszelektálásával, kutatásával” hosszú évtizedek óta, és a „Környezetbarát szőlőtermesztési technológiák fejlesztése” projektek mellett szakatanácsadással, szaporítóanyag termesztéssel és forgalmazással.
Az intézet a sokéves kiemelkedő kutatási és szaktanácsadási tevékenység elismeréseként kapta meg a borrendek legnagyobb elismerését.

2006
FVM-SZBKI Kecskemét

Az Intézet az ország legrégebbi szőlészeti és borászati, ágazati kutatóhelye, amit a filoxéra vész után, 1896-ban alapítottak. A szőlészetben, a borászatban és a kapcsolódó termelésfejlesztési és ökonómiai területeken folytat kutatási, szaktanácsadási és oktatási tevékenységeket. Az Intézet munkatársai számos új, a térség adottságainak jobban megfelelő szőlőfajtát nemesítettek az idők folyamán. Kiemelkedő a szőlő-fajtagyűjtemény, a jelenleg 1253 genotípust őrző génbank.

2005
dr. Gazdag László

A díj létrehozása óta először természetes személyként dr. Gazdag László részére 80. születésnapja alkalmával a magyar borászatért, a borászati szakképzés és oktatásban kifejtett tevékenységéért, szakmai életművének elismeréseként adományozta a díjat a Magyarországi Borrendek országos Szövetsége.

2004
Kert. Egyetem, Borászati Tanszék

A Kertészeti Egyetem Borászati Tanszékéről kerültek kiévtizedek óta a magyarországi borászatot elismertté tevő szakemberek. Az ittfolyó oktatómunka az ország legmagasabb szintű képzése mellett nemzetközileg iselismert kutatásokat végeznek különféle témákban, például: a bor összetétele,technológiai kérdések, fajta összehasonlítás, értékelés.A tanszék vezetője dr. Kállay Miklós munkatársaival, oktatóés kutató munkájuk mellett a magyar bor népszerűsítésében végzett munkáját is elismerés illeti.
A tanszék a magyar borászatért végzett sok évtizedes munkájaelismeréseként kapta meg a borrendek legmagasabb kitüntetését.
2003
Magyar Sommelier Szövetség

Magyar Sommelier Szövetség 1991-ben jött létre, mint a MagyarGasztronómiaiSzövetség Sommelier szekciója. A Szövetség célja: a sommeliermunka, mint szakma, hivatalos elismertetése, Sommelier- képzés beindítása, szakmaitovábbképző fórumok szervezése.
Tevékenysége során különfélerendezvényeket szervez, szakmai versenyeket rendez, például az "Évsommelier-je" kiválasztást. Kiemelkedőnek tekinthető az a kapcsolattartás,amit a minőségi borok termelőivel és más borkultúrát reprezentáló társaságokkalkialakítottak. Mindezek elismeréseképpen jutalmazta a MBOSZ legmagasabbkitüntetésével, a Pro Vino Hungarico díjjal.
2002
Magyar Mezőgazdasági Múzeum

A romantikus várkastély falai között található aMagyar Mezőgazdasági Múzeum egyedülállóan gazdag gyűjteménye. Darányi Ignácföldművelésügyi miniszter 1896. június 20-án aláírt alapító okiratbanfogalmazta meg elvárását: „az ország mezőgazdasági termelése és fejlődéseállandó és modern múzeumban bemutattassék…ami a magyar mezőgazdaságra érdekkelés fontossággal bír, amiből a hazai mező-, kert- szőlő- vagy erdőgazdaságmegbízható és gyakorlati tanulságot meríthet".
A Magyar Mezőgazdasági Múzeumemléket állít mindazon értékeknek, amelyekre Magyarország épített és a jövőbenis építhet. A mezőgazdaság évszázadokon át az ország gazdasági teljesítményénekdöntő hányadát termelő ágazatnak számított.
Az intézmény egy olyan gyakorlatibemutató- és oktatóközpont, ahol az érdeklődő a mezőgazdaság szinte mindenágazatában részletesen megismerhette a termelés korszerű eljárásait. A magyarszőlő és bortermelést reprezentáló kiállítások, valamint az ezzel kapcsolatoskiemelkedő kutatási eredmények alapján érdemelte ki a borrendek általlétrehozott legmagasabb kitüntetést:PRO VINO HUNGARICO díjat.

2001
Soós István Borászati Szakiskola

A Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola1901-től a magyar borászati szakképzés területén kiemelkedő szinten képezszakmunkásokat, technikusokat. Az itt végzett diákok a Kertészeti Egyetemen ésKertészeti Főiskolákon kiemelkedő szakmai tudásról tesznek tanúbizonyságot.Aziskola vezetői, tanárai a magyar borászat kiemelkedő, külföldön is nagyelismertségnek örvendő tudósai, az alapítótól kezdve dr. Gazdag Lászlóig. Aborrendek borász tagjai között számosan végeztek ebben az iskolában, és folytattak/folytatnakelismerésre méltó munkát a magyar borászatért, borkultúráért. Mindezekelismeréseként kapta meg az iskola a borrendek legmagasabb szintű kitüntetését.
2000
Magyar Borok Háza Budapest

A Magyar Borok Háza alapítvány, a szakminisztérium anyagi támogatásával a Budai Vár legszebbhelyén alakította ki a magyarországiborvidékeket bemutató, nyilvánosan is látogatható, magyar borvidékeket bemutatókiállítását, amely szakavatott kísérők vezetésével látogatható. Kóstolókat,továbbképzéseket szerveznek igény szerint.A magas színvonalú intézmény kiérdemelte a borrendek által adhatólegnagyobb elismerést, a Pro Vino Hungarico díjat.
1999
Fortuna Étterem Budapest

A budai királyi várhegy és utcái, palotái házai avilágörökség megbecsült és büszkén hirdetett része. Az ősi Budavár szívében akoronázó Nagyboldogasszony (Mátyás) templom közvetlen közelében a Fortuna Háztörténete szorosan összeforrott Magyarország történelmének legfontosabbeseményeivel. Az épület pince és alagút rendszerét a XII. században, III. Bélakirály idején kezdték kialakítani, s a XIV. században, Anjou Károly Róbertalatt készült el az eredeti épület-együttes. Az azóta eltelt hat évszázadban atörténelem viharos és békés időszakaiban sokféle célra szolgált a Fortuna Ház.Itt jelent meg 1473-ban Hess András nyomdájában az első nyomtatott könyvMagyarországon. 1901-ben alakult ki az épület-együttes mai formája, a nagyszerűpezsgőspince és a kitűnő ételek mellé válogatott, magas minőségű borokkínálatával, amiért a borrendek legmagasabb kitüntetésében részesült.
Az étterem elnyerte a Magyar Borrendek Pro„Vino Hungarico”,"Magyar Borért" elismerő oklevelét 1999-ben. Akiemelkedően igényes gasztronómia és a vendéglátás magas színvonala eredményeziazt, hogy 1992 óta, évről-évre szerepel a Budavári Fortuna Étterem az ország 10legjobb étterme között, így 2000-ben is. A Konyhaművészet c. magazin általévente, inkognitóban végzett, nemzetközi pontozási rendszer alapján értékelttesztelés alapján.1999.-ben az Év éttermének választotta A Heti Turizmusszakmai olvasó közönsége. A magyar borászok által 2000 alapított "A Borászokért"díj első díjazottja a Fortuna Étterem. Az étterem elsőként lett tagja a MagyarBor Akadémiának.

1998
Villányi Hegyközség

A Villányi Hegyközség a magyar borért, szőlő ésbortermelésért, borkultúráért, a borrendek ars poetica-javal egyezőelkötelezettséggel végzett többéves tevékenységéért kapta meg a borrendeklegmagasabb szintű elismerését, a PRO VINO HUNGARICO „MAGYAR BORÉRT” 1998 évi kitüntetését.

1997
Kalamáris étterem Pécs

A KalamárisVendéglő, a történelmi belváros szélén, a Zsolnay házban található. 16 főskisterme, családi rendezvények, üzleti étkezések, baráti összejövetelek kedveltszíntere. 50 fő befogadására alkalmas nagyobb étterme mellett, 30 ülőhellyelrendelkező, virágos kávézó várja a betérőket. Borlapján a régió, Pécs környékiés villányi pincészetek borai mellett az ország nevesebb borvidékek borai ismegtalálhatók. „Bortanszéki esték” címmel a borkóstolás művészetével, akulturált borfogyasztás és a gasztronómia kapcsolataival ismerteti az érdeklődőközönséget. Étlapjáról a hagyományos magyaros jellegű ételek mellett a baranyaiízek és a borgasztronómiát hirdető fogások is választhatók.Akitüntetést a minőségi magyar borokmellette a helyi termelők termékei és ahagyományos helyi ételek kínálásával, a kulturált borfogyasztás ésgasztronómia terén végzett ismeret-terjesztő tevékenysége miatt érdemelte ki.

1996
Budapesti Borfesztivál


Az 5. alkalommal szervezett Budapesti Nemzetközi Bor és Pezsgőfesztivál elismeréseként, az 1991-ben létrehozott Magyar Szőlő-és Borkultúra Alapítvány által megszervezett, a magyar szőlő és borágazat reprezentatív képviselőit széles nyilvánosság előtt bemutató rendezvény elismeréseként jutalmazta rendezvényt a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége, az általa alapított legmagasabb elismerésbe a magyar bor érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért.


1995
Gundel Étterem

Budapest 1146 Budapest Gundel Károly út. 4. Az étterem borlapján a magyar borvidékek legjobb borai szerepelnek, kitűnő saját pincészettel is rendelkezik. A borokat szakszerűen, a gasztronómiai értékeknek megfelelő párosításban javasolják vendégeiknek.


(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center