Pro Vino Érdemérem kitüntetettjei

Az MBOSZ alapította Pro Vino Érdemérem kitüntetettjei, akik a borrendi mozgalomban, a borrendek és a magyar borkultúra, a kulturált borfogyasztás népszerűsítése érdekében több éven, évtizeden át kiemelkedő tevékenység elismeréséül:

2003. évben:

1. Losoncziné Sandra Klára
Bonus Bonorum Borrend nagymestere, alapító tagja
2. Gubicza Ferenc
Balatonvin Borlovagrend nagymestere, alapító tagja
3. Kunszeri Miklós Péter
Cultores Moris Redemptionis Borrend nagymestere, alapító tagja
4. Quirin Károly
Chevaliers Törley Pezsgőrend ceremóniamestere, alapító tagja
5. Dr. Töttös Gábor
Alisca Borrend krónikása, alapító tagja

2004. évben:

6. Dr. Gazdag László
Promontorium Borlovagrend alapító nagymestere
7. Dr. Fülöp Mihály
Szent Vince Borrend alapító nagymestere
8. Maurer György
Custodes Vinorum Borrend kancellárja, Villány
9. Máté Ernő
Balatonvin Borlovagrend alelnöke, háznagy
10. Simon Ernő
Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend alapító nagymestere

2005. évben:

11. Vitéz Ajtós József László
Balatonvin Borlovagrend tagja, borrendi prépost
12. Módos Ernő
Alisca Borrend nagymestere, alapító tagja, MBOSZ alelnök
13. Szöllősi Mihály
Zsigmond Király Borlovagrend alapító nagymestere
14. Tálos Tamás
Brindisi Szent Lőrinc Borrend nagymestere, MBOSZ alelnök

2006. évben:

15. Baráti Péter
Cultores Moris Redemptionis Borrend vezetőségi tagja
16. Biró Mária
Mathiász János Borrend kancellárja, alapító tag
17. Dabasi Gábor
Mathiász János Borrend nagymestere, alapító tag
18. Keresztes József
Mathiász János Borrend alelnök-főborásza, alapító tag
19. Koczor Kálmán
Balatonvin Borlovagrend alelnök-főborásza
20. Mayláth Endre
Szent Benedictus Borrend nagymestere, alapító tag
21. Óhegyi János
Custodes Vinorum Villányi Borrend alapító tagja
22. Varga Mihály
Hajósi Orbán Borrend kancellárja, alapító tag

2007. évben:

23. Szabó István
Balatonvin Borlovagrend vezetőségi tagja
24. Friedl Károly
Brindisi Szent Lőrinc Borlovagrend vezetőségi tagja
25. Simon M. Veronika
Brindisi Szent Lőrinc Borlovagrend tagja, nagykövete
26. Baldavári László
Cegléd és Vid. Unghváry László Borlovagrend vezetőségi tagja
27. Tóth László
Monori Strázsa Borrend alapító tagja

2008. évben:

28. Jeck Tibor
Vinum Vulcanum Borlovagrend alapító tagja
29. Dr. Bóka István
Balatonvin Borlovagrend tagja, Balatonfüred polgármestere
30. Birkás Menyhért
Mathiász János Borrend alapító tagja
31. Tóth Kálmán
Mathiász János Borrend alapító tagja
32. Möhlmann Erzsébet
Brindisi Szent Lőrinc Borrend tagja
33. Kutas János
Brindisi Szent Lőrinc Borrend tagja
34. Punk Ferenc
Balatonvin Borlovagrend vezetőségi tagja, alapító tag
35. Pecznyik László
Gondüző Borrend Kiskőrös alapító tagja
35
Háber Tamásné
Magyar Hölgyek Gasztronómiai és Borrendjének elnök asszonya

2009. évben:

36. Varga István
Balatonvin Borlovagrend Balatonfüred vezetőségi tagja, alapító tag
37. Dr. Joó Ernő
Promontórium Borlovagrend tagja
38. Takács Ferenc
Szent Vince Borlovagrend tagja
39. Béleczky Mihály
nagymester Gondűző Borlovagrend Kiskőrös
40. Bognár Zoltán
nagymester Noé-hegyi Szent István Borlovagrend Székesfehérvár
41. Gábor Csaba
Brindisi Szent Lőrinc Borlovagrend vezetőségi tagja
42. Tóth János Zoltán
nagymester Vinum Vulcanum Borlovagrend Badacsony
43. Czupper András István
nagymester Nádor Borlovagrend Miskolc-Lillafüred

2010. évben:

44. Karakas János
Monori Strázsa Borlovagrend alapító tagja, vezetőségi tag, nagykövete
45. Balázs Árpád
Balatonvin Borlovagrend tagja
46. Králl István
alapitó nagymester, Duna Menti Szent Orbán Borlovagrend Adony
47. Garbóczi László
Promontorium Borlovagrend tagja
48. Klément György
alelnök, Cegléd és Vidéke Unghváry László Borlovagrend alapító tagja
49. Salánki Sándor
alapító nagymester, Vinum Tyconiensis Borlovagrend Tihany
50. Mikóczy István
alapító tag, kancellár Zsigmond Király Borlovagrend
51. Dr. Nádorné Makai Éva
Balatonvin Borlovagrend tiszteletbeli tagja, a 46.FICB kongresszus szervezője
52. Keményné Koncz Ildikó
alapító nagymester, Pannónia Női Borrend, a 46.FICB szervezője
53. Dr. Koren János
örökös tiszteletbeli nagymester, Gloria Sublimis Borrend Gyöngyös

2011. évben:

54
Appel Péter, a budafoki Promontorium Borlovagrend tagja, alkancellár. A Soós István Borászati Szakiskola tanára volt nyugdíjazásáig. Budafok szakmai és helytörténeti múltját reprezentáló gyűjteménye egy múzeumnak is díszére válna. A gyűjteményt magába foglaló ház ad helyt a borrend nagytán-üléseinek. Mind a volt diákjai, mind a borrendi társak körében elismert szakmai és emberi kvalitásaival.

55
Bognár Endre csókakői Szent Donát Borrend nagymestere részére, aki a 2001. az alapítás éve óta ellátja a nagymesteri posztot. Elévülhetetlen érdemei vannak a borrend alapításában és kiváló szakmai tudásával támogatta a gazdákat és a borendi mozgalmat. Az utóbbi 3 évben betegsége miatt nem tudott teljes erőbedobással részt venni a borrend munkájában, de javaslataival és nagy tapasztalatával így is sokat tudott segíteni! A kitüntetés tervezett átadását nem érte meg, halála után felesége Bognár Endréné vette át a kitüntetést 2011. június 25-én, a borrend 10 éves fennállásának ünnepén.
56 dr. Csvila István, akiskőrösi Gondűző Borlovagrend tagja, kancellár. A Magyarországi BorrendekOrszágos Szövetsége elnökségének több ciklus óta tagja, jogtudor. A GondűzőBorlovagrend munkájában, mint kancellár aktívan részt vesz. Mint a szövetségjogtudora, minden hozzá forduló borrend jogi ügyeinek intézésben szívesensegít, jogi tanácsaival. Az MBOSZ elnökség javaslatára – a borrendnagytanácsának egyetértésével - részesült elismerésben 2011. szeptember 4-én a Kiskőrösi Szüretifesztivál és Szlovák Napok ünnepségen.

57
Daragó Károly a bogácsi Szent Márton Borrend nagymestere, a borrend alapításának 15éves évfordulójának jubileumának alkalmával, az MBOSZ elnökség javaslatárasokéves folyamatosan kiemelkedő tevékenységének elismeréséül részesült akitüntetésbe.

58
Kovács Gyula, a móri Brindisi Szent Lőrinc borlovagrend tagja, 2004 óta. Abelépésétől kezdve óriási lelkesedéssel dolgozik a borrendért. Mindenrendezvényen szervezésében részt vesz, tanácsaival, munkájával azok sikereérdekében. Alkancellárrá választás óta pedig még többet vállal, sikerültmegosztania munkákat és a vállalt feladatait haladéktalanul végre is hajtja.

59
Simon Cecilia, abalatonfüredi Balatonvin Borlovagrend tagja1993-tól . 2006-tól a Borrendválasztmányának tagja, először főpohárnok, majd 2009-től mint szakmai alelnöktevékenykedik. Borrendben különösen aszakmai rendezvények előkészítése, azok technikai lebonyolításánakszakszerűsége kötődik nevéhez. A borrendi borkóstolókat és egyéb szakmaiesemények színvonalas szervezéséért, szakmai tevékenységének elismeréséértkapta az MBOSZ kitüntetését a Balatonfüredi Borhetek megnyitóján.
60
Újvári Pálné Margó, a kiskőrösi GondűzőBorlovagrend tagja, a borrendbenlétrehozott szervezőbizottság elnöke, a havonta megrendezésre kerülőösszejövetelek, a márciusi kadarka borverseny, a szeptemberi szüreti fesztivál, a Márton napi újborkóstolás és mindenegyéb rendezvény megszervezésének motorja. Munkájának köszönhető, hogy azösszejöveteleken a részvétel 70 % felett van, és egyre színvonalasabb a szüretifesztivál, a városban a borrend elismert társadalmi szervezet, amiért a borrendjavaslatára 2011. szeptember 4-én a Kiskőrösi Szüreti fesztivál és SzlovákNapok ünnepség keretében vehette át a kitüntetést.
61
Vincz József, a székesfehérvári Noé-Hegyi Szent Istvánborlovagrend tagja, kancellár, aki az alapítás óta és működés során kifejtettcéltudatos és elismerésre méltó, kitartó és eredményes munkájáért, magas szintűszakmai tevékenységének és szervező munkájának elismeréseként részesült akitüntetésben a borlovagrend nagytanácsának javaslata alapján.
62
Monyók József a Vinum Regum Rex Vinorum Borrend alapítótagja, és az István NádorBorlovagrend tagjaként a borrendekrendezvényein rendszeresen részt vesz. Borászati munkássága során a Tokaj-Hegyalja borvidékhagyományos stílusú borászati technológiájával a családi pincészetében előállított tokaji borkülönlegességekkel borversenyekenkiemelkedő eredményeket ér el, ápolva ezzel a korszerű technika alkalmazásamellett a tokaji borászati technológia hagyományait, amely méltán szerzettvilághírnevet évszázadok során a tokaji bornak. A kitüntetést 2011. szept.4-én, a Budafoki szüreti fesztiválonvette át.

2012. évben:

63
Lukács Sándor 2001. Július 14-óta tagja a Szent Vince Borrendnek, a Békés megyei Lovagi szék elnökeként.
Borrendi tevékenysége a Békés Megyei Lovagi Szék vezetése során elsősorban vidék gasztronómiájának és borkultúrájának népszerűsítésében, a Csongrádi borok propagálásban végzett nagyszerű munkát: tarhonyafesztivál, gyulai sódarfesztivál, békéscsabai kolbásztöltő versenyeken.


64
dr. Tóth Sándor a Pannon Császári és királyi Borlovagrend alapító tagja, (1999-ban alakult a borlovagrend) alelnöke, jelenleg Tiszteletbeli Elnöke, a lovagrend munkájában szakmai alelnökként elévülhetetlen érdemeket szerzett a Balaton felvidéki szőlő és borkultúra hagyományainak ápolásában.


65
Mati Károly a velencei Szent Benedictus Borlovagrend alapító tagja, (1993-ban alakult a borlovagrend) nagymestere. A borvidék borkultúrájának népszerűsítése mellett a régióban, sőt a határon túli borrendek alakulásában is elévülhetetlen érdemeket szerzett.


66
Korsós Istvánné a 2001. október 12-én Soltvadkerten alakult Krämer Fülöp Borlovagrend alapító nagymestereként nagyszerű programok szervezésével a borrend tagjaival együtt,- akik között több országos, nemzetközi borversenyeken fényes díjakat elnyert borászok vannak - hirdették a soltvadkerti borok népszerűsítésért és jó hírnevének öregbítését.


67
Vorák József a dunaföldvári Szent Rókus Borlovagrend többéves működés után kérte felvételét a Magyar Borrendek Országos Szövetségébe. Vorák József nagymester dunaföldvári szőlő és bortermelési hagyományok, a pincefalu népszerűsítése, a Duna menti falvak borversenyének szervezésével szerzett érdemei elismeréséül részesült a Pro Vino érdemérem kitüntetésbe.

68
Szőke Sándor a Duna Borrégió Szőlészek és BorászokEgyesülete elnökeként, gyakorló borászként a Cultoris Moris RedemptionisBorlovagrend alapító tagjaként, kancellárjakéntvégzett sokéves tevékenysége elismeréseképpen, borrendje javaslatárakapta meg 2012. szeptember 8-án a Halasi Szüreti Napok keretében a Pro VinoÉrdemérem kitüntetést, a borrend fennállásának 15 éves jubileuma alkalmával .
69
Renner László, a székesfehérvári Noé-HegyiSzent István borlovagrend alapító főpohárnoka. A főborászi tisztséget 2006. ótaa látja el, egyben a Borászati Szakbizottság vezetője. Ismert és elismertborász a régióban, elévülhetetlen érdemei vannak a borrend alapításában aszakmai háttér biztosításával. Nagy tapasztalattal és szakértelemmel szervezimeg és vezeti a Borismereti szeminárium és borértő képzés négy féléveskurzusait.
70
Papp-Váry Lászlóa Promontorium Borrend rendkívül aktív tagja több mint 10 éve. A BudafokiMészáros László Képzőművészeti Körben aktív tagként szobrászkodik és borrendünktagjainak egy részéről – és más borrendek nagymestereiről is mellszobrokatkészített és készít. A borrendi főzőversenyünkön évek óta benevezőként veszrészt és sikeresen szerepel.
71
Csanádi József1993-2005-ig a Vinum Vulcanum Borlovagrend nagymestereként tevékenykedett,amelytől a családi vállalkozása és ahegyközségi tisztsége miatt vált meg, dea borlovagrend munkájában továbbra is aktívan részt vesz és minthegybíró is segíti azt.
72
Nagy Tamás aKiskőrösi Gondűző Borlovagrend tagjaként borlovagrend avatási ceremóniájáértfelelős aktív tag. A borlovagrend eseményeiről, életéről a helyi médiákban atérség lakosságát tájékoztatja. A kitüntetés a Kiskőrösi Szüreti Napok keretébena lehető legnagyobb publicitással került átadásra.
73
Sáfrán András aBrindisi Szent Lőrinc borrend alapító tagja, szívesen vállalja a megbízásokat,tevékenysége lényegre törő és pontos. Mint hegyközségi elnök rengetegetdolgozik a borvidék érdekében és természetesen a borrendért is. Sokévesborrendi és kiemelkedő szakmai munkájáért kapta a kitüntetést.
74 Kovács László, aMathiász János borrend tagja az idén az FVM miniszterétől, Fazekas SándortólÉletfa emlékplakett ezüst fokozatú kitüntetés (aug.20-a alkalmával átadott)mellé a XI. Hungarikum Borok és Pezsgők eredményhirdetésének alkalmával aKunsági Hegyközségi Tanács ünnepi választmányi ülésén vette át az MBOSZkitüntetését. Laci bácsi évtizedeken át az alföldi, a kunsági szőlő-ésgyümölcstermesztés érdekében tevékenykedett, borlovagként is. Így esett meg aza fura eset, hogy nem egy borrend, hanem az Izsáki Arany-Sárfehér Bor éspezsgőrend előterjesztésében került a kitüntetési javaslat az MBOSZ elnökségeelé, az alföldi borrendek egyhangú véleményeként. Isten éltessen Laci Bácsi, gratulálunk!

2013. évben:

75
A Cultoris Moris Redemptionis Borlovagrend alapító tagjának a 90 éves dr. Baksa Lászlónak a Város Napján megnyitott MBOSZ jubileumi vándor fotókiállításon adta át a kitüntetést Biró Mária főtitkár.
76
Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa Dél-Alföldi Legátus tagjának, SIMON JÁNOS első legátnak, a gyulai pálinkafesztiválon Tálos Tamás alelnök adta át a kitüntetést, a konzulátus javaslatára 2013. április 20-án.
77
Szabó István a badacsonyi Vinum Vulcanum Borlovagrend alapító tagja, a borrend és a Badacsony szőlő és borkultúrája érdekében végzett munkájának elismeréseként a Kéknyelű-virágzás ünnepén vehette át a jól megérdemelt, az MBOSZ elnöksége alapított és adományozott kitüntetést.
78
dr. Pálfy Dénes a keszthelyi Da Bibere Zalai Borlovagrend alapító tagja, Dr.Bakonyi Károly alapító nagymester utáni vezetője a borrendekért végzett munkájáért részesült elismerésbe, amit dr. Terts András MBOSZ elnök adott át a Festetich Kastélyban tartott ünnepi közgyűlésen.
79
Buksa Éva, aMiskolc-Lillafüredi István Nádorborlovagrend alapító tagjaként 1999-től szervezi a borrend rendezvényeit, kapcsolattartásait atárs borrendekkel kiemelkedően, jelenlegmár mint a borrend elnökségének tagja.A bor iránti elkötelezettségét a sommelier kurzus elvégzésével is igazolta. A 15 évesoda-adó munkáját jutalmazandó javasolta aborrend a kitüntetésre
80
Hasenauer Andrásné a pécsi Magyar HölgyekGasztronómiai és Borrendjének alelnöke, akitagsága kezdetétől fantasztikus oda-adással segíti a borrend munkáját,megbízhatóan, pontosan. Mindig ésmindenben lehet rá számítani.
81
KissImre Attila a Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend alelnöke és alapító tagja, okleveles kertészmérnök. Alelnökként borrendi rendezvények fő szervezője, motorja, cégtulajdonosként támogatója. A horgosi SzentOrbán borrend megalakulásában személyesen is kiemelkedő munkát végzett.
82
KugelGyörgy a monori Strázsa Borrendnagytanács tagja. 2011-től a szövetség megújult honlapjának kezelésétvállalta. Az aktuális anyagokfeltöltését, a lap karbantartását végzi fáradhatatlanul.A borrend tevékenységében aktívan résztvesz, szervez. Ezen kívül a város, a hegyközség és a borút egyesület,pincefalvak szövetségében végez elismerésreméltó munkát.
83
dr.Urbán András a budafokiPromontorium Borlovagrendnagymestere, a szövetség alelnöke részérea magyar szőlő és borkultúráért végzett négy évtizedes áldozatos munkája, -oktató-nevelő, hegyközségi szervező, budafoki hagyományok ápolója- elismerésekéntkerül átadásra a kitüntetés.
84
Tósoki Imre aVINITORES TYCHONIENSES BORLOVAGREND tagja, nem mellesleg Tihany polgármestere részére, az idei, XII. Garda-fesztiválon került átadásraaz MBOSZ kitüntetése, a szőlő és bortermelők érdekvédelme, a borlovagrendben ésborlovagrendért végzett tevékenysége elismeréséül.85 Tóth László a Monor Környéki Strázsa Borrendalapításának egyik kezdeményezője és alapító tagja. Több választási ciklusban a nagytanács tagja,a borrend rendezvényeinek szervezésében aktív szervező tevékenységet vállal.
1994óta tulajdonosa és ügyvezetője a KerBor Kft.nek, a közel 400 hektárosszőlészet, annak széles fajtaválasztéka nagy részben biztosítja a monori borokkészítéséhez szükséges szőlő mennyiséget.
1996 óta a Bénye-Gomba Hegyközség,2013-tól a Monor és Környéke Hegyközség elnöke. Szakmai hozzáértésével,tanácsaival folyamatos segítője a Hegyközséghez tartozó szőlősgazdáknak. 2014

86 DR.MATULA PÁL BalatonvinBorlovagrend
87
PAULUSZIMRE Duna-mentiSzent Orbán Borrend Adony
88 ERDEIFERENC BrindisiSzent Lőrinc Borrend
Pécsett születtem 1953-ban. Kulturtudós-esztéta-irodalmár végzettségem van, melyet a Lipcsei Egyetemen szereztem 1980-ban. 40 évig dolgoztam a Móri Lamberg-kastélyban, mint nemzetiségi előadó, majd igazgatóként. A Móri Bornapok fő szervezője voltam, melyek ma már nemzetközi fesztiválok. Jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezem. Jelenleg nyugdíjas vagyok. Pécsett van egy szőlőm, melyet jelenleg is művelek. A Móri Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagyok 1994 óta. Rendszeresen szervezem a Mecseknádasdi Országos nemzetiségi borversenyt és a móri Márton napi rendezvénysorozatot. A Brindisi Szent Lőrinc Borrendnek alapító tagja vagyok ugyanúgy, mint nagyon sok móri civil szerveződésnek.

89 FARKASATTILA Istvánnádor Borlovagrend
90
ÚJVÁRIPÁL KiskőrösiGondűző Borlovagrend
91
LEHELJÓZSEF PoliceBorrend Egyesület
92
TARTIBORNÉ PromontoriumBorlovagrend
93
HORPÁCSILÁSZLÓ SzentBenedictus Borlovagrend
94
TRAVNYIKJÁNOS T.G.Pince Lovagrend
95
APOR ERZSÉBET MBOSZ könyvelő

96
TÓTH GYULA Balatonvin Borlovagrend

97
KOCSIS PÁL Mathiász János Borlovagrend

98
GYÖNGYÖS ANTAL Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend
A Mária Valéria híd 2001-bentörtént átadása hívta életre az Esztergom–Párkány központú Ister-GranumEurorégiót és a nevét viselő borlovagrendet. Gödöllőn szerzett mérnökdiplomát. 1960-as évektől készít bort .A tati Zsigmond Király borlovagrend tagjaként indult el a borlovagrendi életbe,majd 2001-ben megalakítja Esztergom szákhellyel a Vinum Ister Granum RegionisBorlovagrendet. Az Ister-Granum RegionisBorlovagrend az idei évben ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját.Európában az egyetlen határon átnyúló borlovagrend, amely két országot kötössze: Magyarországot és Szlovákiát. Alapító tagjaink: 17 magyar és 8szlovák állampolgár, első a magyar borrendek közül, akik a Kárpát-medencenépeinek összetartozását jelképezendő nem magyar állampolgárságú, nemzetiségűtagokkal közösen dolgoznak, példás megértésben, barátságban. Jelenleg több mint50 borlovagtársunk van. 2004. december 21-én 25 borosgazda hozta létre alapítótagként a „Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrendet".2004-től a borrend kincstárnoka. Jelentősszerepe van a borrendi rendezvények pénzügyi hátterének biztosításában.Borversenyek szervezésében és szakmai zsűrizésében.Nemcsak alapítója, de motorja is az esztergomiborlovagi életnek. Meghatározó személyisége és példamutató közösség kovácsolószerepe példaképként szolgál az ifjabb borászok és borkedvelők közösségének.

99
PÁLI LAJOS Da Bibere Zalai Borlovagrend

100
FILUS JÁNOS Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend

101
HLADICS KÁROLY Alisca Borrend

102
KŐRÖSI IMRE Brindisi Szent Lőrinc Borrend

1953-ban születtem Móron. Általános-és középiskolai tanulmányaimat Móron és Székesfehérváron végeztem.
Nagyapám halála után, 1984 óta foglalkozom szőlőtermesztéssel és borkészítéssel.1992 óta veszek részt a helyi, a Borvidéki és országos borversenyeken, amelyeken számos díjat nyertem.2005 óta vagyok tagja a Móri Brindisi Szent Lőrinc Borlovag rendnek. Belépésem óta aktívan dolgozom a Borrendért.Büszke vagyok arra, hogy egy-két kivétellel valamennyi társborrend rendezvényein részt vehettem!

103
MOLNÁR LÁSZLÓ Cultores Moris Redemprionis Kiskunhalasi Borrend

104
NEDVES TIBOR Dunamenti Szent Orbán Borrend Adony

105
BENYEDÁNÉ LAKI ILONA Keceli Borrend

106
LAKATOS VIKTOR Brindisi Szent Lőrinc Borrend
Elkötelezett híve vagyok a tradíciók ápolásának, ezért fő törekvésem, hogy mind szélesebb körben megismertessem vendégeimmel a móri gasztronómiai hagyományokat. Különös tekintettel a helyi borok szerepével az étkezésekben.Ennek kapcsán nagy örömömre szolgált, amikor 2001-ben meghívást kaptam a Brindisi Szent Lőrinc Borrend alapító tagjai közé. Megtiszteltetésnek érzem, hogy egy ilyen jeles társaság számít munkámra, véleményemre. Az elmúlt 15 évben elfoglaltságomhoz mérten, mindig igyekeztem részt vállalni a borrend feladataiból és a jövőben is bízvást számíthatnak rám.

107
HRUBOS ZSOLT Brindisi Szent Lőrinc Borrend


108 NEDVES TIBOR nagykövet, Dunamenti Szent Orbán Borrend - Adony Borrendünk alapító és nagytanácsának tagja, egyben anagyköveti tisztség viselője, a testvérszervek meghívásának koordinátora. Személyébenegy igen aktív, agilis borrendi tagot ismerhettünk, aki mind ötleteivel,szervező munkájával, mind fizikai segítségével nagy hasznára van borrendünknek.Munkájának köszönhetően aktívan föléledt borrendünk területéhez tartozó Perkátai szőlész- és borász élet, mely borrendünk eredményességét éssokszínűségét egészíti ki. Nyitott minden munka iránt, nemcsakszervezőkészségével, hanem effektív hozzáállásával is jelentősen hozzájárulborrendünk eredményes tevékenységéhez. Szakmai fejlődése érdekében elvégezte a Magyar Borok Házában szervezettborbírálói tanfolyamot. Évek óta felkérésre rész vesz borbírálásokon
109 PAULUSZ IMRE kancellár, Dunamenti Szent Orbán Borrend - Adony Adonyban született. Hosszú évekig visszamenően mindkétcsaládi ága Adonyhoz köthető. Alapító tagja a Dunamenti Szent Orbán Borrendnek megelőző Szent Orbán Borbarátitársaságnak, mely 1996-ban alakult. A szőlő szeretetét és a borkészítés mesterségét már fiatalkorában a családjában művelt szőlőben és a saját pincéjükben készített borokközreműködőjeként szerette meg.Ő volt az adonyiak közül az egyik első, aki a tőkés művelésűszőlő helyett fajta tiszta kordonos szőlőt telepített. Saját-hagyományokat őrző sváb típusú- felújított présházábanés pincéjében készíti a borait. Kiváló borokat készít, különösen büszke a többfajta rozéboraira, amivel az elmúlt évi versenyeken szép eredményeket ért el. 2004-ben a Borok Házában eredményes borszakértői ésborbírálói tanfolyamot végzett. Szervezésében és anyagi támogatásával, a tavai évben SzentOrbán kápolnánál felavatott támfalánál ízléses pincefalú installációtkészítettet a szőlős gazdák és az idelátogatók örömére, városunk hírnevéneköregbítésére. Személyében borrendünk egy aktív segítőkész az Országosszövetség munkáját támogató személyttisztelhetünk.
110 Vinski red Telecke visoravaniAgios Dimitrios
VILJANAC MILISAV nagymester

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center