Police Borrend

Police Borrend bemutatkozása


Dr. Dutka Antal nagymester

Székhely: 1082 Budapest Üllői u. 82.D.Ih.Fsz.

E.mail: poharnok@policeborrend.hu


• borrend neve: Police Borrend Egyesület

• székhelye: 1083 Budapest, Baross u. 93.

• alakulás dátuma: 2003 április 24

• nagymester: Dr. Dutka Antal

• zászlósbor:

• telefon: 06-20-9623221

• e-mail: policeborrend@gmail.com

A Police Borrend Egyesület 2003 április 24.-én, Szent György napján alakult, rendvédelmi illetve bűn és baleset-megelőzési szakemberek alkotta Borbarát Klubból. Fő célja a kulturált alkoholfogyasztás elterjesztése mellett, ifjúsági és megelőzési projektek támogatása, és a rendvédelmi szervezeteken belül a kézműves borkultúra ápolása. Ennek megfelelően 1999 óta meghirdeti és szervezi az eleinte „rendőr”, később pedig elhunyt mádi borász barátjuk és tagtársuk emlékére Koppány László Borversenyét. Minden évben a Sporttal és az ifjúsági mozgalmakkal karöltve szüreti napokat szerveznek. Kezdeményezői voltak a Józan Közlekedésért Mozgalomnak. Támogatják és szorosan együttműködnek a Gerida Lovagrend nevű gyermek és ifjúsági szervezettel. Rendszeresen, saját focicsapattal vesznek részt a rendvédelmi szervek valamint a társszervek által szervezett kispályás labdarúgó tornákon.

POLICE BORREND RITUÁLÉ SZABÁLYZATA

-A Police borrend tagjai sorába a jelöltet egy fő jelölő és kettő fő támogató delegálhatja és a

Közgyűlésnek kell elfogadni.

- Tagból minimum egy év aktív tagság után lehet lovagjelölt, melyet a vezetőség javasol, és a lovagi tanács hagy jóvá.

- Lovagjelölt egy év aktív munka után lehet lovag, amelyet a vezetőség javasol és a lovagi tanács hagy jóvá.

- Lovaggá avatás minden évben egy alkalommal történik, ünnepélyes keretek között. Az időpontot a lovagi tanács határozza meg.

- A lovagok az avatáson csak egyenruhában vehetnek részt.

- A ceremónia mester a két alelnök egyike

LOVAGGÁ AVATÁS CEREMÓNIÁJA

1. Lovagok bevonulása kezükben égő gyertyával, zenére, a zászló után.

2. Lovagok az égő gyertyát a kijelölt helyre égve leteszik. (boroshordó….)

3. A nagymester köszönti a lovagokat, ünnepi beszédet mond, felkéri a jelenlevőket, hogy segítsék a lovagjelölt lovaggá avatását.

4. Ceremónia mester felkéri a jelöltet az ünnepélyes bevonulásra

5. Lovagjelölt bevonul -civilben- két udvarhölgy kíséretében, zenére.

6. Ceremónia mester felszólítja a jelöltet a próba megkezdésére.

- borászati eszközök felismerése

- töklopóval való borszívás hordóból a lovagok poharába való töltés

- a zászlós bor kiválasztása, ízleléssel több borból

- hordóból slaggal bor szívása egy üvegbe és lepalackozása

- borospalack szabályos kinyitása

- számadás a kulturált bor fogyasztás szabályairól

- bordal vagy vers előadása

7. Ceremónia mester jelenti a nagymesternek, hogy a jelölt sikeresen végezte a próbát.

8. A két udvarhölgy a jelölt vállára terítik a palástot és a nagymester elé, vezetik.

9. Eskütétel (előolvasással)

10. Nagy mester karddal lovaggá üti a fél térdre ereszkedett jelöltet.

11. Az avatott lovag feláll, a pohárnok kezébe ad egy nagy serleget, bort tölt bele.

12. Az új lovag elmondja a borlovagok etikai kódexét,(előolvasással) majd megissza a serlegből a bort.

Fennállása óta 8 bált, kb. 100 klubrendezvényt és kb. 40 hazai illetve külföldi kirándulást szerveztek. Az első borrendi klubjuk az Üllői út 83 szám alatt 2006-2013 között működött, a jelenlegi klub az Újpesti városháza alatti ( Budapest, IV. ker. István út 14.) Hungarikum Pontban működik. Stratégiai megállapodást kötöttek a Hungarikum Szövetséggel, az Újpesti Önkormányzattal és az Újpesti Vagyonkezelővel.

Alakulás után néhány évvel tagjai lettek a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének, azóta a társ borrendek meghívásának szinte kivétel nélkül eleget tesznek, és saját rendezvényeiken pedig az országos borrendek tagjait vendégül látják. 10 alkalommal voltak szereplői a Borban az Igazság c. operett előadásnak, a Fővárosi Operett Színházban illetve a Kecskeméti Színházban.

A Police Borrend tagjai közreműködtek a Tállyai borrend megalakulásánál.

A borrendet rendőrök alakították, részben akik kedvtelésből borászkodnak, részben akik hívei a kulturált borfogyasztásnak, a bor gasztronómiai és élettani jelentőségét ismerik. Életükről, eseményeikről saját honlapjukon adnak tájékoztatást az érdeklődőknke:

www.policeborrend.hu

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center