Pax Corporis Borlovagrend

Pax Corporis Borlovagrend legfrissebb hírei

(a borrend még nem küldött be hírt)

Pax Corporis Borlovagrend bemutatkozása


Gilliánné Gál Timea

Székhely: 6523 Csátalja, Gilián Kastély

E-mail: gilianzrt@t-online.hu


Az első magyar borrend, a Hajós-Bajai Borvidék déli részén Baja-Bátmonostor-Csátalja körzetében termett hagyományos –ma sajnos egyre kisebb területen termesztett Kadarka szőlő- borát népszerűsíti, hirdetve, hogy igazi jó bajai halászléhez bajai kadarkát illik fogyasztani a „test békéjére”

1976-ban sok –ma így mondanánk- lobbizás után alakult meg a PAX CORPORIS (test békéje) nevűborrend, nyugati mintára, amit IPVigazgatója Teszár József és dr. Biró Pétermenedzselt, a Bajai Állami Gazdaság vezetőivel - Lakatos András,Szentlászlói László, Borsódy Miklós – a külföldi, főleg „kemény valutát” hozóidegenforgalom színesítésére.

Az alapítási ünnepség Vaskúton volt a Borkombinátban, belgaés francia vendégek, borlovagok, idegenforgalmi szakemberek, újságírókrészvételével. Kalocsai ruhás nép-táncosok, cigányzenészek közreműködésével,amelyet szabályos gasztronómiai érdekességű vacsora –a spárga főszereplésével-követett.

Ma már, az un. egyesületi törvény megléte mellett szinteelképzelhetetlen, mit kellett ügyeskedni az alapítóknak, hogy egy ilyenközösséget létrehozzanak, annak publicitást szerezzenek, egyáltalán a bortnépszerűsíthessék.

Az alapítók név-választása, 35 év után is aktuális: hiszenPápai Pariz Ferenc (1649-1716) tanár, az orvoslás és a filozófia doktora egyik művének a címéből vették: „PAX CORPORIS, Az az: Az emberi Testnek belsőNyavalyáinak Okairól, Fészkeiről s’ azoknak Orvoslásának módgyáról való tracta.Mellyet mind élő tudós Tanítóinak szájokból, mind a Régieknek tudós írásokból,mind pedig maga sok Betegek körül való Tapasztalásból summáson öszveszedett aHázi-Czelédes Gazdáknak és Gazdasszonyoknak, kik Városokban és falukon laknak,és sok ügyefogyott szegényeknek hasznukra, mennyire lehetett értelmessen,világossan és bővebben Magyar-nyelven kiadott. (1960 Kolosvár)”:

A test nyugtalan, ha éhes és ha szomjas, s a lélek isnyugtalanná válik. Az elsőre az étel az orvosság, a másodikra a bor. A testbékéje akkor következik be, ha megvalósítjuk a test és lélek harmóniáját.

Az alapítók után a borrend tagjai lettek világhírű tudósok,művészek, mint például Csepregi Pál szőlész-professzor, Amerigo Totszobrászművész vagy Nino Manfredi szinművész.

A borrend fő céljahirdetni, megértetni hogy a bor nem egyszerűen alkoholos ital, hanemmértékletes fogyasztással olyan testet – lelket harmóniába tartó ital, amitörténelmi hagyományokat örökít meg, elkíséri az embert az élete során abölcsőtől a sírig.

A borrend tagjai a magyar borok, ezen belül is a Baja-Csátaljakörnyékén termelt borok népszerűsítését vállalták.

Zászlósboruk aCsátaljai Kadarka, amely – ugyan pillanatnyilag nem a legnépszerűbb éslegnagyobb területen termelt szőlő ezen a vidéken sem – kellemes zamatával,tüzességével kiváló kísérője a híresbajai halászlének.

A borrend tagjainak avatás előtt –ez mindig ünnepélyes körülményekközött, közönség és borrend tagjai előtt zajlik – ( mint ahogyan ezhagyományosan szokás a borrendeknél)különféle próbatétellel kell bizonyítani elkötelezettségüket éstudásukat: két cserépkorsóba töltött vörösborból kell kiválasztani a borrend zászlósborát,majd díszesen hímzett párnára térdelve fogadalmat tesz a jelölt és a nagymestera borrend avatókardjával háromszor megérinti a jelölt vállát, miközben az háromszor mondja el aborrend nevét, fogadja a borrend tagjává és átadja a tagságot jelző okleveletés medált.A Magyarországi Borrendek története l976. augusztus 26.-án kezdődött, az első Borlovagrend a PAX CORPORIS megalakulásával.

Alapítók: Dr. Teszár József, Dr. Lakatos András, Dr. Herpay Balázs , Dr.Bíró Péter ,Dr.Borsódy Miklós, Szentlászlói László, Németh Imre, Nyári Sándor , Bagó Bálint, Dr.Kincses Ferenc.

A magyar kezdeményezők Teszár József, Lakatos András, Szentlászlói László vendégeiként Belga és Francia idegenforgalmi újságírók tartózkodtak hazánkban, akik színes anekdotákkal ecsetelték a Nyugat-Európában már több évtizedes hagyományokkal rendelkező borlovagrendek életét. E bajai beszélgetésen határoztatott el: meg kell alapítani a borlovagrendeket hazánkban is.

Ekkor alakult meg az első magyar borlovagrend PAX CORPORIS ( A test békéje) néven, Baján,pontosabban a Bajai Állami Gazdaság vaskúti pincészetében. A név kiválasztása nem véletlen,Pápai Páris Ferenc a XVII. században élt orvos, író és tanár az egészséges élet feltételeiről írt tetralógiájának második kötete , a Pax Corporis címmel jelent meg. Erről az első magyar nyelvű orvostani könyv címéről nevezték el az alapítók a Borlovagrendet.

Idézet a könyvből : "A test nyugtalan ha éhes és ha szomjas. A lélek is nyugtalanná válik". Az elsőre az étel , másodikra az ital, a jó bor az orvosság. A test békéje akkor következik be, ha jóllaktunk és eloltjuk szomjunkat, vagyis megvalósítjuk a test és a lélek harmóniáját, békéjét, a Pax Corporist.

A borrend fő célja hirdetni, megértetni hogy a bor nem egyszerűen alkoholos ital, hanem mértékletes fogyasztással olyan testet – lelket harmóniába tartó ital, ami történelmi hagyományokat örökít meg, elkíséri az embert a bölcsőtől a sírig.

A borrend tagjai a magyar borok, ezen belül is a Baja-Csátalja környékén termelt borok népszerűsítését vállalták.

Zászlósboruk a KADARKA. Színe rubinvörös,különösen fűszeres illata és zamata megkülönbözteti a többi vörösbortól .A század elején , a történelmi Magyarország területén a legnagyobb mennyiségben termesztett szőlőfajtánk volt.

Avatási ceremónia mindig ünnepélyes körülmények között, közönség és borrend tagjai előtt zajlik. Az avatandó az Úrhölgyek által kínált két cserépkorsóba töltött vörös borból kóstolás után kiválasztja a borrend zászlósborát,a Kadarkát. A Kiválasztott bort a ceremóniamester ellenőrzi, ha helyes a választás a jelöltet avatásra javasolja. Avatáskor a jelölt hímzett párnára térdelve fogadalmat tesz, ekkor a nagymester a borrend avatókardjával háromszor megérinti a vállát , ezzel fogadva a borrend tagjai közé . Az új tag francia nyelvű oklevelet , zászlós bort és Pax Corporis feliratú sötétzöld selyem vállszalagot Kap

A tagok díszruhát hordanak, mely közép zöld hosszú kabátból áll, a sapka bocskai típusú, olajzöld és közép zöld bársonyból készült.

A nyaklánc stilizált szőlő levelekből áll, amelynek végén gravírozott embléma van, a borrend címerével és az alakulási évszámmal.

A Megalakulást követően 1993-ig Bajai Mezőgazdasági Kombinát, majd 1994-től a Gilián Borászati ZRT támogatásával működik a Borlovagrend.

2011-ben ünnepelte fennállásának 35. jubileumát.

Jelenlegi Tisztségviselők : Nagymestere Giliánné Gál Tímea , Kancellár: Farkas Attila, Főpohárnok: Debreczeni András

Levélcím: PAX CORPORIS BORLOVAGREND 6523 Csátalja, Pf.1

e-mail:gilianzrt@t-online.hu


(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center