Ordo Vini Venatorum Vadász Borrend Magyarország

Ordo Vini Venatorum Vadász Borrend Magyarország bemutatkozása

Levelezési címek: Nagymester: Komáromy I. Attila, 1037. Budapest, Körtvélyes utca 17.

e-mail cím: autoclean93@gmail.com

Kancellár: Héczey Imre, 1111 Budapest, Bercsényi u.10.

A Vadász Borrendet egy érdi vadász, Domján Károly és a Cor Vino pince tulajdonosa 2001. évben együtt kezdték el alapítani, szervezni. Még ebben az évben megalakult az ORDO VINI VENATORUM nevet viselő Vadász Borrend, nyolc taggal, és az MBOSZ borrendünket 2003-ban rendes tagjai közé felvette.

Jelenlegi taglétszámunk 24 fő, ebből 20 fő borlovag, és 4 fő hírvivő, név szerint:

Borlovagok: Komáromy Imre Attila nagymester, Héczei Imre kancellár, Vladimír Picsugin alkancellár, dr. Fábián Árpád kincstárnok, krónikás, Bódi Ferenc ceremónia mester, Takács István, Mayer Sándor, Csada Ferenc, Jasper Lóránt, Polgár Zoltán, Tengerdi Győző, dr. Kiss Gábor, dr. Révész Zsolt, dr. Jeszenszky Miklós, Kári János, Murvai Zoltán, Tatjána Picsugina. Koch Csaba, Mészáros Kámán, dr. Tóth László, dr. Németh József.

Hírvivők : Koczor Kálmán, Láng Attila, Salánki Sándor, Kovács Zoltán.

Tiszteltbeli tag: Bock József, Pechtol János, Nyitrainé dr. Sárdí Diána.

Borrendünk öltözete: Bécsi szürke anyagból készült, lábszárközépig érő, palást. A gallér és a kézelő sötétzöld bársonyból készült rajta ezüst színű, hímzéssel.

A kalap szintén sötétzöld bársonyból készül, két oldalán a magyar nemzet és a vadászat szimbólumát jelképező bóbitás kerecsensólyom díszítéssel.

A palást mellrészét vadászkürtös motívum díszíti, hátsó részén pajzs van, amelyben borrendünk neve olvasható.

Medálunk, nyakláncunk: Ezüstből készült, kör alakú, 50 milliméter átmérőjű, szarvas agancs és borospohár nyomattal. A medál ezüst láncon lóg, a láncon szőlőlevél motívummal.

Zászlónk: sötétzöld bársonyból készült, téglalap alakú, elülső oldalán szarvas agancs, a hátsó oldalán pajzs látható a Vadász Borrend nevével, ezüsttel kihímezve.

Zászlós borunk: Tihanyi Zweigelt

A vadász borrend egyedülálló a magyarországi, sőt az európai borrendek között, mert nem egy borrégiót, vagy tájegységet képvisel, hanem lefedni igyekszik az összes magyarországi bortermelő tájegységet, mind a 22 történelmi borvidéket.

A borrendi tagsági viszony alapfeltétele, hogy a belépni szándékozó aktívan vadászó (vadász jeggyel rendelkező), büntetlen előéletű, lehetőleg borász végzettségű, vagy a bort szerető magyar állampolgár legyen.

Hitvallásunk, hogy aki tagjaink sorába kíván lépni, szeresse a jó minőségű magyar bort, annak hírnevének megőrzésén képes legyen munkálkodni és a kulturált borfogyasztás népszerűsítésén fáradozni.

Szervezeti felépítésünk szerint a borrend vezetése és irányítása a Nagytanács feladata, amely 5 állandó tagból áll, a borrend irányítója a Nagymester, helyettese a Kancellár (titkár), tagjai az Alkancellár, a Kincstárnok és a Krónikás.

A borlovagok közül választjuk ki titkos szavazással a Nagytanács tagjait, ill. a többi borrendi tagokat, pl. a Főpohárnokot /gondoskodik a megfelelő italokról/, a Vadászatszervezőt vagy a Szállásmestert /vidéki utakon szállást foglal/ stb. Részt veszünk sok szüreti és egyéb városi borrégiós rendezvényeken, ahol kiváló kapcsolatokat lehet találni vadászkollégákkal is, mert szinte minden borrendben vannak vadászó borászok is.

Hagyományként mondhatjuk már el, hogy a Pest Megyei vadásznapokon a Gödi Nemeskéri Kúriában tartjuk a nyári vadfőző versenyt, borkóstolót, valamint a vadászok és kistermelők országos borversenyét, valamint ekkor avatunk új tagokat.

Szakmai tanfolyamokat és kirándulások szervezünk tagtársaink borászataiba, ahol a helyi borászattal ismerkedünk, és lehetőségünk adódik a borászati ismereteink bővítésére is.

Minden évben jó hangulatú közös apró és nagyvad vadászatot szervezünk. Rendszeresen meghívást kapunk a társ borrendek rendezvényeire, ahol borbaráti kapcsolat kialakítására is van lehetőség.

A vadász borrend nem egy borrégiót, vagy tájegységet képvisel, hanem egy ősi mesterséget, a vadászatot űző tagokból áll, és lefedni igyekszik az összes magyarországi bortermelő vidéket.

.A borrendi tagsági viszony alapfeltétele, hogy a belépni szándékozó aktívan vadászó, büntetlen előéletű, bort szerető magyar állampolgár legyen, akik a természetvédelem, az állat és növényvilág védelme, megőrzése mellett a jó minőségű magyar bor hírnevének öregbítésére vállalkoznak.

Az avatási szertartás „vadászias” körülmények között, Hubertusz mise keretén belül történik meg, mindig nov. 3–án Szt. Hubertus napon a Gödi Nemeskéri Kiss Kúriában.

A Pest Megyei vadásznapokon hagyománnyá vált az évi rendszerességgel megtartott nyári vadfőző verseny és borkóstoló, a vadászok és kistermelők országos borversenye, itt kerül kiválasztásra a borrend zászlósbora,

és egy évig viselik a „vadász borrend zászlós bora „ kitüntető címet!

Szakmai tanfolyamokat és kirándulások szervezünk, tagtársaink borászataiba, és lehetőségünk adódik a borászati ismereteink bővítésére is. Valljuk, hogy a jó vadász- borász is holtig tanul!(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center