Nyikos József emlékére

Őszinte fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették éstisztelték, hogy Nyikos József, a Móri Brindisi Szent Lőrinc Borrend alapítótagja, és krónikása 2011 október 2.-án, 51 évesen visszaadta életétteremtőjének.

Jóska barátunk Cecén született, ahol általános iskolai tanulmányait isvégezte. A Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnáziumi érettségi után a GödöllőiAgrártudományi Egyetemre járt, ahol felsőfokú növényvédelmi szakképesítéstszerzett.
Szakirányú ismereteit először szülőfalujának mezőgazdasági szövetkezeténél, eztkövetően a Nitrokémia Zrt,-nél, majd a MAHUN Zrt.-nél kamatoztatta.
A móri borrend alapító tagjaként és krónikásaként sokat tevékenykedett aborrendi mozgalom fejlődése és a magyar borok minél szélesebb körben történőmegismerése és megszerettetése érdekében.
Borrendi munkájának elismeréseként ez évben a Brindisi Szent Lőrinc Érdeméremkitüntetésben részesült.

Szerette a sportot, ezen belül is a kerékpározást és a kosárlabdázást.Keményen, férfiasan küzdött kegyetlen betegségével is. Igazi csapatembert,kellemes jó barátot veszítettünk el benne.

Kedves, optimista egyéniségénekemléke szívünkben örökké élni fog.

Jóska barátunk temetése 2011 október 8.-án délután 4 órakor leszszülőfalujának temetőjében.

A Brindisi Szt. Lőrinc Borrend Nagytanácsa nevében:

Tálos TamásKovács Gyula

Nagymester alkancellár

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center