Noé-hegyi Szent István Borrend

Noé-hegyi Szent István Borrend bemutatkozása

Bognár Zoltán nagymester,

Székhely: 8000 Székesfehérvár Máriavölgyi ut 33.

e-mail: z.bognar@freemail.hu


A királyi koronázó város környékén több a száz éves szőlőkultúrát tárgyi és írásos leletek igazolják. A lelkes és nagyon aktív borrend életéről, eseményeiről az igen szinvonalas, jól szerkesztett honlapjukon talál információt asz érdeklődő.

Tradíciók és lokálpatriotizmus

Szent István király országának történelmi fővárosában Székesfehérváron, helyi és térségi bortermelők, pincészetek és lokálpatrióta borbarát polgárok társasága 2002. május18-án megalakította a Noé-Hegyi Szent István Borrendet. Céljuk a tájegység szőlő és borkészítési hagyományainak ápolása, tárgyi emlékeinek, történeti, kulturális értékeinek megőrzése, fejlesztése, a pincészeteik, borászaik, Zászlósboruk népszerűsítése, a szakmai kapcsolatok ápolása, társ-borrendi találkozók, tematikus borestek alkalmával. Jeles eseményeik a Koronázó város kulturális életében a Borlovag Bál és „Az Év Zászlósbora” Díjátadó Gálaest, az Öreghegyi Bormustra, a Királyi Napokon az MBOSZ Országos Borszakmai Konferencia és Borrendi Találkozó. Tanulmányutak, bortúrák, borismereti képzés, Zászlósbor valamint Szt. Márton Bora választás és Borkirálynő beiktatása is az éves állandó programjuk része.

A Nagytanács ügyvivő testületének tagjai: Bognár Zoltán nagymester,Molnár Margit kincstárnok,Renner László

főborász, Vincz József kancellár,Bozsák Angéla ceremóniamester

A Borlovagrend tagsága és tisztségviselői: Berkovich Gábor EB tag, dr. Bódizs Tamás tiszteletbeli nagymester, Borbély Csaba, Csóbor Balázs, Dinnyés Ferenc EB elnök, dr. Hegedűs György, Hegedűs György főpohárnok, Horváth Miklós Csaba, Koller György bortrezor őr, Lepsényi Miklós, Lics Balázs, dr. Móré Attila, Pásztor István, Pánczél József, Pók Béla ínyesmester, dr. Radics József EB tag, Raffai Józsefné, Sárközy Istvánné krónikás, Simon Gábor, Szilasi Péter, dr. Valler József, Velez Imre pincemester, dr. Végh Erika.

Hírvivő-nagykövet lovagok: dr. Csurgai Horváth József, Dávid Kornél, dr. Karsai Béla, Radetzky Jenő, Simon M. Veronika, dr. Szabó Péter, Vörös Zsuzsanna.

Tiszteletbeli tag:dr. Mikó Péter, Róth Péter, dr. Spányi Antal, Tálos Tamás, dr. Takács Nándor, Warvasovszky Tihamér.

Tagfelvétel rendje:

A Tagfelvétel rendjét szigorú és pontosan meghatározott regulák szabályozzák. A jelölt a Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend Alapszabályában és a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének Etikai Kódexében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A borlovag avatási ceremónia:

A Ceremóniamester engedélyt kér a Nagymestertől a nyilvános ceremónia megkezdésére. A jelöltnek bekötött szemmel kell felismernie a Zászlósbort, fogadalomtétellel lesz elkötelezett hírnök, a nagymester üti borlovaggá, nyakába veretes sigillum kerül és avató okiratot is kap.

Laudáció:

A rend soraiba lépni kívánó aspiráns bemutatását és felvételének indítékait a Ceremóniamester felkérésére a Laudátor nyilvánosan ismerteti. Avatás előtt a Jelöltnek a Próbatétel során bekötött szemmel fel kell ismernie kiválasztással a Zengő zászlósbort.

Avatás:

Sikeres próbatétel után, a Fogadalom¬tétellel és lovaggá ütéssel lesz tagja a Jelölt a Borlovagrendnek, terjeszti legendáját, küldetésszerűen népszerűsíti egészségvédő Zengő Zászlósborát. Megfogadja, hogy, Földünk szegényes vízkészletét mindaddig nem pusztítja míg a Noé Hegy lankáin szőlő terem és a szőlőt vízzel, szomjazó torkát pedig csak borral öntözi és önzetlenül szolgálja a Rendet.

Lovaggá ütés, felkenés:

Ezután a Nagymester a fél térdre ereszkedő taláros Jelölt előtt a következőt mondja: „Borlovagrendünk akaratából a mai napon a Noé-Hegyi Szent István Borrend Borlovag tagjává fogadlak Téged”. A Nagymester egyidejűleg kardlapjával a Lovaggá üti a Jelöltet majd nyakába akasztja a Borlovagrend veretes címerét.

Az új Lovagnak avatási okiratot és egy palack Zászlósbort nyújt át. Ezt követően a Rend az új Borlovagot koccintással tagjai sorába emeli.

A Zengő Zászlósbor:

A Nadapi Zengő Zászlósbor ~ a „Királyi Város Bora” ~ a nadapi Csúcsos hegy déli lejtőjén termett, Zengő szőlőfajtából készül (Ezerjó x Bouvier intraspecifikus hybridje. Király Ferenc fajtája,1951.Pécs) Karakterres, testes, harmonikus minőségi fehérbor. Illatában mineralitás keveredik, enyhén bodzás, citrusus, virágos jegyekkel. Ízvilága egyedi, zamatos frisseségéről finom és elegáns savak gondoskodnak. A Zengő szőlőfajta jó cukorgyűjtő, így bora esetenként magas alkoholtartalommal párosul.. Szerencsés évjáratokban, kései szüretelés mellett betöppedhet.

Negyven csepp - A gyógyító erejű öreghegyi bor:

Marcus Aurelius római császár XII. légiójának katonája volt Donatus, ki később a szőlősgazdák és az öreghegyi kápolna védő szentje lett. A sereg a harcok után, e vidéken át Gorsium felé tartott, mikor az asszonyok elpanaszolták a császárnak, gyermekeik testét fekélyek borítják. A hadvezér megitattatott minden beteg gyerekkel és felnőttel 40 csepp vörösbort, testüket pedig bekenette fehérborral, akik mély álmukból felébredve egészségesek lettek. A helybéliek kérték a császárt, hogy a gyógyító bort termő hegyüket őróla nevezhessék el.Marcus a dicső hegyet arról neveztette el, ki megmentette a szőlőt és a bort, amikor az özönvíz azt el akarta pusztítani. Eképpen tehát Noé nevét kapta az Öreghegy, melyen már ősidők óta kiterjedt szőlőtermesztés folyt.

A hegybíró kürtje:

A Borlovagend legbecsesebb relikviája az utolsó fehérvári hegybíró, Kotsis Antal kürtje, a régi szőlőhegyi időkre és a Noé hegyi pincékre emlékezteti a Borlovagrend tagjait. A szölősgazdák megelégedésére 1956-ig munkálkodott a hegyen.

Székhely: Öreghegyi Borház 8000 Székesfehérvár, Máriavölgy u. 33. Telefon: 30/3232-807, 20/343-2752,

E-mail: z.bognar@freemail.hu, Honlap: www.noeborrend.hu,Levélcím: 8000 Székesfehérvár, Apatini u .22.


www.noeborrend.hu

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center