MEGHÍVÓ

Tisztelt Nagymester Hölgyek és Urak, Elnökségi Tagok!

 

Borlovagtársak!

Ezúton értesítem a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségéhez tartozó borrendeket és az elnökség tagjait, hogy a szövetség 2011. évi beszámoló és tisztújító közgyűlését az elnökség 2011. március 2-án 10 órára összehívja.

A közgyűlés helyszíne: Kecskeméti Főiskolák Kertészeti Főiskolai Kara

(Kecskemét, Erdei F. tér 3.).

Érkezés és regisztráció 9-10 óra.

Napirendi pontok:

1.) Elnöki beszámoló a négy éves időszak szövetségi tevékenységéről, a szövetség gazdálkodásáról.

2.) Főtitkári beszámoló, szóbeli kiegészítés a bizottsági beszámolókhoz.

3.) Közhasznúsági jelentés.

4.) A Felügyelő Bizottság jelentése.

5.) Vita, beszámolók, jelentések, beszámolók elfogadása.

6.) Nemzetközi Szövetségi (FICB) és MBOSZ tagdíjak meghatározása

7.) 2010. évi tervek, programok, feladatok, aktualitások.

8.) 2011. évi MBOSZ Költségvetés elfogadása.

9.) MBOSZ tisztségviselők megválasztása.

10.) Egyebek.

 

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, 2011. március 2-án 11 órai kezdettel tartjuk meg, ahol a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz a közgyűlés

A közgyűléssel kapcsolatos valamennyi fontos anyagot elektronikus formában, időben elküldünk minden borrendnek.

 

A közgyűlésen a tag borrendek hivatalos képviselői (elnök-nagymester), akadályoztatása esetén a hivatalos képviselő által írásban meghatalmazott személy vehet részt

Szavazati és tanácskozási joggal csak a borrendek hivatalos képviselői (borrendenként 1 fő) és az elnökség tagjai rendelkeznek.

 

A közgyűlésen díszruhát nem, de a borrendetek sigilliumait, jelvényeit szíveskedjetek viselni.

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel, minden rendes és társult tag borrend képviseltesse magát a közgyűlésen.

A részvételi szándékról, létszámról Bíró Mária főtitkárt kérem előzetesen értesíteni,

2011. február 25-ig.

 

Budapest, 2011-01-20.

 

 

Üdvözlettel:

dr. Terts András sk.

MBOSZ elnök
 

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center