MBOSZ 2014. évi rendes közgyűlése

Tisztelt Nagymester Asszony/Úr! Budapest, 2014-03-10.

A Magyarországi BorrendekOrszágos Szövetségének elnöksége nevében (elnök, képviselő: dr. Terts András)az MBOSZ 2014. évi rendes közgyűlését

összehívom

A közgyűlés időpontja 2014.április 4. 10:00 óra

Helyszíne: a Soós IstvánBorászati Szakképző Iskola Tangazdasága (1221 Budapest, Jósika u. 14.)

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló a 2013-as évről:szöveges, pénzügyi, közhasznúsági jelentések.

Előadó: dr. Terts András elnök

 

2./A szakmai, marketing ésnemzetközi bizottságok elnökeinek beszámolója

Előadók: Béleczki Mihály, Hartl Mónika, dr.Urbán András

 

3./ Felügyelő bizottság jelentése

Előadó: dr. Matula Pál elnök

 

4./ 2014. évi költségvetési terv

Előadó: dr. Terts András elnök

 

5./ Hozzászólások, kiegészítések,a beszámolók elfogadása

Előadó: levezető elnök

 

6./ Jelölőbizottságmegválasztása.

Előadó: levezető elnök.

 

7./ Új borrendek felvétele

 

8./ 2014. évi feladatok, aktuáliskérdések, egyebek

 

A napirendekkel kapcsolatosírásos anyagokat, pénzügyi beszámolót, közhasznúsági jelentést, 2014. éviköltségvetési tervet e-mailen időben eljuttatjuk a tagoknak.

 

A szövetség alapszabályának IV.fejezet 21/b pontjában írtakra tekintettel határozatképtelenség esetén a megismételtközgyűlés időpontja, 2014. április 4. 11:15 perc. A megismételt közgyűléshelyszíne és napirendje megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével, napirendipontjaival. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenülhatározatképes.

 

Kérem a Magyarországi BorrendekOrszágos Szövetségének tagjait hivatalosan képviselőket, hogy a közgyűlésen anapirendek fontosságára való tekintettel jelenjenek meg, vagy akadályoztatásesetén meghatalmazottal képviseltessék magukat (teljes bizonyító erejűmagánokiratba foglalt meghatalmazás).

 

Kérem a borrendeket, hogy aközgyűlésen 1 fővel képviseltessék magukat.

  

Megjelenésére feltétlenülszámítunk!

 

Borlovagtársi üdvözlettel

 

MagyarországiBorrendek Országos Szövetsége

Elnöksége

Képviselő: dr. TertsAndrás elnök s.k.

 

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center