Mathiász János Borrend

Mathiász János Borrend bemutatkozása

Székhely: 6000 Kecskemét, Katona Zsigmond. u. 5.
Kocsis Pál nagymester
Kapcsolat:
e.mail: kocsispal48@indamail.hu
e-mail: mathiaszjanosborrend@gmail.com
Telefon: Kocsis Pál nagymester: 36 70/610-50-02
Kisari István kancellár: 36 30/953-62-12

A kecskeméti „MATHIÁSZ JÁNOS BORREND” 1986 március 21. alakult.

Névadónk, Mathiász János szőlőnemesítő, aki munkássága során elsősorban csemegeszőlőket nemesített, amelyek közül néhány még napjainkban is termesztésben van.

A borrendünk jelvényén is a nagy tudós portréja látható. Mathiász János munkásságának köszönhetően értékelődött fel a homokos területek szőlőtermesztésre alkalmassága, a filoxéra pusztítása idején. Régiónkban sok évszázados hagyománya van szőlőtermesztésnek és borászatnak.

Az 1200-as évekből származó dokumentumok is bizonyítják ezt. Kecskemét határterületét a honfoglalás óta „Aranyhomok”-nak nevezték, a rajta virágzó szőlő és gyümölcskultúra miatt.

Boraink igen alkalmasak a modern konyha készítményei mellé. Könnyű, üde friss illatuk, zamatuk, enyhén savas karakterük méltán kapták a „mindennapok bora” nevet. Borrendünk 53 rendes tagja mellett mintegy 300 tiszteletbeli tagot avattunk fel a tudomány, a kultúra, a szőlő-bor szakma, a média jeles képviselői közül.

Célunk a kulturált borfogyasztás népszerűsítése, hiszen a bor kultúrált és mértéktartó fogyasztása része az egészséges életmódnak. Számunkra a bor, palackba zárt napfény , hisz a nap éltető sugarai érlelik azt a szőlőt amelynek leve csillan meg poharainkban, azt a nemes italt, amely a biblikus időkből származik, s mint ilyen az egyik legősibb emberi kultúra,


A Borrend célja és tevékenysége (kivonat az alapszabályunkból):


„A Kecskemét környéki szőlő és borkultúra, a szőlőtermesztési hagyományok továbbvitele, megismertetése, a nagy hagyományokkal rendelkező alföldi szőlőnemesítés eredményeinek ápolása, a kutatás-fejlesztés támogatása,a szőlőtermesztési hagyomány ápolása, a híres, kiemelkedő munkásságú szőlőnemesítő, Mathiász János munkásságának ismertetése, terjesztése, az egészséges borkultúra közkinccsé tételének elősegítése, oktatása, részvétel és közreműködés kiállításokon, rendezvények, termelői versenyek szervezésében és támogatásában, a Kecskemét környéki szőlő és bor gasztronómiai jelentőségének megismertetése.”


A Borrend célja Mathiász János szőlőnemesítő munkásságának népszerűsítése,

emlékének ápolása. A Kunsági Borvidék, ezen belül Kecskemét környéki borok

megismertetése a hazai, és a külföldi borkedvelőkkel. Rendezvénysorozatok

szervezésével hozzájárulni a magyarországi idegenforgalom fejlesztéséhez,

népszerűsíteni a terület gasztronómiáját, a magyar vendéglátás hírnevét.

Borrendünk Mathiász János szőlőnemesítő nevét vette fel, aki a századforduló idején élt és alkotott Kecskeméten.

Munkássága során több mint 3000 új szőlőfajtát hozott létre, elsősorban csemegeszőlő fajtákat, amelyek közül számos, még napjainkban is termesztésben van.

Érdekes megemlíteni hogy 1904-ben California összes szőlőterületének több mint a felén Mathiász fajtákat ültettek.

Több mint 50 éven át, a magyar és külföldi, nemzeti és világkiállításokon hozta el mindig a legértékesebb díjakat, hírnevet és dicsőséget szerezve nem csak magának, hanem a magyar szőlőtermesztésnek és borászatnak is.

Munkásságával a szőlőt és a bort szerető emberek példaképévé vált.

Mi, a borrend tagjai fontosnak tartjuk hogy Mathiász János emlékét ápoljuk, hírnevét a világban növeljük.

A borrendünk jelvényén a nagy tudós portréja látható, válla mellett születésének (1838) és halálának (1921) évszámával.

Fontos feladatunknak tartjuk a kecskeméti, illetve a kunsági borok megismertetését a hazai és külföldi borfogyasztókkal.

A kunsági borok igen alkalmasak a modern konyha készítményei mellé. Könnyű, üde friss illatuk, zamatuk, enyhén savas karakterük méltán teszik népszerűvé a homoki borokat, amelyek a mindennapok asztaláról nem hiányozhatnak és nagyköveteinkként hivatottak boraink hírét növelni a világban.

Fontos célkitűzésünk a kulturált borfogyasztás népszerűsítése, hiszen a bor mértékletes fogyasztása része az egészséges életmódnak. Öröm számunkra, hogy egyre több fogyasztó keresi és fedezi fel azt a csodát, amelyet egy-egy palack rejt magában, szakértelemről adva tanúbizonyságot. Számunkra a bor, palackba zárt napfény , hisz a nap éltető sugarai érlelik be azt a szőlőt, amelynek gyümölcse csillan meg poharainkban, azt a nemes italt, amely a biblikus időkből származik, s mint ilyen az egyik legősibb emberi kultúra, amelyet már több mint 6000 éve ismer az emberiség.

Névadónk: Mathiász János


Borrendünk névadója Mathiász János, példakép a rendíthetetlen hűségben, a haladást szolgá-ló, maradandót alkotó munkában, az igazi emberségben.

Ő az, aki a szőlő kultúrában olyan volt, mint Petőfi Sándor vagy Arany János a költészetben.

Mathiász János a szőlővel, a borral, s a homokkal együtt élt és halt. Számára „a titok kulcsa

- nem lehetett más – csak a szakadatlan munka és kitartás.” Ő volt az az ember, aki méltó a magyar agrárkultúra dicsőségéhez, hírnevéhez.

Munkájával, szorgalmával elsőként igazolta a homoki szőlőkultúra létjogosultságát, verseny-képességét, s meghonosította a csemegeszőlőt e tájon, holott állami kitüntetést, elismerést sohasem kapott, támogatásban sohasem részesült.

A betűk pedig elfakulhatnak, a szavak elcsendesedhetnek, az írások megsemmisülhetnek, de a névadó emléke mégis együtt él a teremtő munkával, amely benne él a homok minden porsze-mében.

Tudjuk, hogy Mathiász János kiváló elme, zseniális ember volt, aki nem számítógépes prog-rammal hibridizált, virtuálisan cselekedett, hanem szerény szorgalommal alkotott, teremtett.

Túllépett a világ hiúságain akkor is, amikor Wilson tönkre tette hazánkat, s Trianon megcson-kított bennünket és Washington kormányzata arcátlanul kölcsönkérte a sacramentói homok megjavítására a magyar tehetség, szorgalom nagyszerű alkotását, Mathiász János Ezeréves Magyarország emlékét.

Ezért bőven akad még tennivalónk és pótolnivalónk az illő méltatásra. Az ő munkássága pe-dig jogos remény a magyar szőlészeti - borászati kutatás, a katonatelepi Kutató Intézet felvirá-goztatására.

Mathiász János hírnevének fénysugarai pedig előre kell, hogy vetítsék a magyar vidék és a nemzeti tehetség prosperitását, melyhez valószínű kölcsön kell kérnünk a Jóisten józanságát, kompetenciáját, teremtő erejét is.

Névadónk pedig tudta, hogy a hazafiságban csak összefogással lehet versenyezni, ezért soha-sem állította szembe az Alföld, a homok és a hegyvidék értékeit. Mathiász János olyan ember volt, aki nem sütkérezett a sikerek fényében, szelleme és hite mindig legyőzte a kishitűséget.

Névadónk teremtő tudásával, bölcsességével csak megértést és elismerést kért az Alföld, a

homok érdekében. Megértette és példamutatóan bebizonyította, hogy ez a táj, az aranyhomok mit jelent a filoxéravész leküzdésében, az újrakezdésben.

Bölcsen belátta a kitartó munka, s az élet értelmét és szépségét. Teremtő erejével, szorgalmá-val, tehetségével bizonyította, hogy a nemzeti kohézió tiszteletet és megbecsülést érdemel.


Tisztelettel és szeretettel őrizzük névadónk, Mathiász János emlékét.


Kocsis Pál

nagymester


A borrend rövid története

A kecskeméti Mathiász János Borrend 1986. március 21.-én alakult 12 ország több mint száz képviselőjének jelenlétében, a világhírű Kecskeméti Városháza Dísztermében, hetedikként hazánkban.

Alapító tagok: Borsódy Miklós, Dr.Widmann Mihályné, Margitai Tihamér, Dr. Nagy Lajos. Simon Ernő, Keresztes József, Váczi István, Rozgonyi György, Zeke Károly, Bíró Mária, Szalayné Bende Klára, Dabasi Gábor, Tátrai Zoltán, Némethi László, Csőke Józsefné, Harnos Ferenc, Dr.Szabó Attila, Weltherné Thábi Edit, Gyóni Imréné, Bartha Ferencné, Bakai Istvánné, Domokos Anikó, Kemény Endre, Birkás Menyhért

A kezdeti évek jelentős sikereket, jól működő kapcsolatokat hoztak létre hazánkban és több külföldi országban is. Gyorsan fejlődött és növekedett borrendünk tagsága és elismertsége.

Az 1990-es évek jelentős gazdasági és politikai változásai azonban nem múltak el nyom-talanul felettünk. A megalakuláskor kiváló hátteret biztosító szőlészeti borászati üzemek széthullása miatt a borrendi mozgalom általánosan tapasztalt visszaesése minket sem került el, így szükség volt a borrendünk megújítására, melyre 2001-ben - a hűséges régi és a lelkes új tagokkal - került sor, folytatva az egyesület korábbi hitvallását, szellemiségét.

Tagnévsor: Bakonyi Béla, Bíró Mária, Csatai Imre Borsódy Miklós, Cseh Gábor, Csipkó Sándor, Birkás Menyhért, Horváth Gábor, Dr. Horváth Gyula, Kemény Endre, Keresztesné Endre Judit, Dr. Király László György, Kovács László, Vörös Tibor, Magyar László, Sághi Tamás, Mezei László, Polyákné Boldog Márta, Keresztes József, Simon László, Szalainé Bende Klára, Szabó Pál, Dr. Vidmann Mihályné, Tóth Kálmán, Szelei Éva, Dabasi Gábor, Váczi István, Dr. Kerényi Zoltán, Kocsis Péter

Tisztségviselők voltak: Dabasi Gábor nagymester, Bíró Mária kancellár, Keresztes József ceremónia-mester, Csatai Imre kincstárnok, Tóth Kálmán főborász.

Borrendünk 2011. augusztus 28.-án Ünnepi Közgyűlés keretében - közel 20 Magyar Borrend képviselőinek jelenlétében - ünnepelte megalakulásának negyedszázados jubileumát.

Megalakulása 30 éves évfordulójának megünneplésére 2016. június 25.-én, megalakulásának helyszínén, a Kecskeméti Városháza Dísztermében, 27 borrend jelenlétében került sor

Borrendünknek jelenleg 41 fő rendes tagja mellett több mint 60 fő tiszteletbeli/pártoló tagja is van, akik a szakma, a tudomány, a kultúra, a média stb. képviselőiként kerültek megválasztásra és hívatottak terjeszteni, növelni a kecskeméti, kunsági borok jó hírét.

Borrendünk jelenlegi tisztségviselői - Kocsis Pál nagymester, Kisari István kancellár, Szili Gábor főborász, Lenkei Istvánné kincstárnok és Kolozsi R. Gyula ceremóniamester – akik 2010-ben kerültek megválasztásra, majd 2015-ben újra választásra.

Borrendünk adatai:

Név: Mathiász János Borrend
Székhely: 6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 5.
Megalakulás: 1986. március 21.-én
Borrendünk Nagymestere: Kocsis Pál
Levél cím: Kocsis Pál 6000 Kecskemét, Kerkápoly u. 19.
Telefon: Kocsis Pál nagymester: 36 70/610-50-02
Kisari István kancellár: 36 30/953-62-12
e-mail: mathiaszjanosborrend@gmail.com


A Borrend legendája


A legenda szerint az 1500-as években élt Kecskeméten egy szőlőgazda, aki minden évben a legjobb borait a királyi udvarba szállította. A pincében külön, jól elzárva, féltő gonddal kezelte és őrizte ezeket a borokat, amelyek nemcsak saját, hanem

a város jó hírét is nagyban növelték.

Volt a gazdának egy szolgálója, akit igen furdalt a kíváncsiság, hogy milyenek lehetnek azok a borok, amelyeket a királyi udvarban fogyasztanak.

Egyszer, amikor a gazda nem volt otthon, lement a pincébe és gondolta, megízleli a „királyi” borokat. Törte a fejét, hogyan vehetné ki a hordóból úgy, hogy a gazdája észre ne vegye. Ekkor meglátta, hogy kobaktökök száradnak a pincében. Egyet levett, kifúrta a két végét, kifújta a magokat és a hordóból teleszívta a tököt, amiből a bort meg is itta. Mire az összes hordóban lévő bort megkóstolta, jócskán a fejébe is szállt az ital.

A gazda hazatért és észrevette, hogy szolgája illuminált állapotban van. Rögtön gyanút fogott, lement a pincébe és észrevette, hogy a király számára őrzött hordókból hiányzik. Számon kérte a szolgáját, aki töredelmesen bevallotta, hogyan jutott a borhoz.

Amikor a gazda meghallotta, hogy kobaktököt használt a szolga, elszállt a mérge, ő maga is kipróbálta. Felszívott egy tökre valót a hordóból, beletöltötte egy kulacsba,

amit a szolgának ajándékozott.

A legenda szerint így vonult be a kobaktök a borászatban használatos eszközök közé, amelynek egy korszerűbb, üvegből készült változatát ma Magyarország valamennyi borászatában használják.


________________________________________A Borrendünk jelképei, ruházata, emblémájajelképeink a zászló


A borrend ruhája aranysujtással díszített fekete bársony pelerin, és a város címerével is díszített „magyar csalmás” nevű sapka a férfiak részére.

A hölgyek aranysujtással díszített bordó bársony pelerin ( rövidebb vagy hosszabb ) és hosszú fekete szoknya vagy nadrág.

az öltözetembléma – a kóstoló kehely szigilium
Új tagok felvétele a Borrendbe


Az alapító okirat szerint rendes és tiszteletbeli tagja lehet a borrendnek. Tiszteletbeli tagokat meghívás alapján, rendes tagokat meghívás és jelentkezés alapján 2 rendes tag ajánlásával veszünk fel a borrendbe. A jelölést a „tagjelölteknek” írásbeli kérelme, meghívás esetén az ajánlók írásbeli ajánlása alapján fogadja el a közgyűlés. Hosszabb-rövidebb ideig tartó tagjelöltség után ünnepélyes keretek között sikeres próbatétel után fogadja a borrend tagjai sorába a jelöltet, üti borlovaggá a nagymester.

Általában az évi beszámoló közgyűlésen tavasszal, a nyári konferencián, ünnepségen és az őszi újborkóstoló összejövetelen történik az avatás, a borrend tagsága és a vendégek előtt, ünnepélyes külsőségekkel.

A próbatétel több részből áll, a jelöltnek be kell bizonyítania elkötelezettségét a borrend céljaival, ismernie kell a kulturált borfogyasztás szabályait és természetesen Mathiász János munkásságátAvatási ceremónia

A próbatétel leírása:

A próbatétel az alábbiakban leírt feladatokból áll:

a./ borászati technológiával kapcsolatos kérdés megválaszolása

b./ borászati eszközök felismerése

c./ gyakorlati feladat: hordóból borlopózás

d./ zászlós bor felismerése

Az eskü szövege:


Én …………………… ünnepélyesen fogadom, hogy a Mathiász János Borrend hűséges lovagrendi tagja leszek.

Fogadom, hogy Mathiász János emlékét ápolom, a kecskeméti borok jó hírét minden erőmmel növelem.

Végül fogadom, hogy a szomjazó kecskeméti homokot vízzel, szomjazó torkomat kecskeméti borral öntözöm.


A Borrend zászlósbora

Borrendünk zászlósborát 2001-ig a fő támogató, a Közép Magyarországi Pincegazdaság, később Kecskemét Vin 2000 Kft. adta. Ez a Rizlingszilváni volt. Ez a fajta volt jellemző akkoriban mind területileg, mind értékesítési szempontból a borrend működési területén.

A Mathiász János Borrend újraszerveződését követően a tagság új alapító okiratot és működési szabályzatot fogadott el, melyben a zászlósbor kiválasztásának rendje is elfogadásra került. Ekkor zászlós borként a Cserszegi fűszeres került meghatározásra és 2008-ig minden évben ezt a fajtát választottuk zászlós borunknak. Mivel azonban borrendi tagjaink nem rendelkeznek megfelelő cserszegi ültetvényekkel, ezért borrendünk döntése értelmében 2012 óta a „zászlósbort” minden év elején a borrend tagjai által készített, térségünkre jellemző szőlőfajtákból készült borokból választjuk ki. Így évek során 2009-ben a Szőlészeti Borászati Kutató Intézet – Muscat Ottonel bora, 2010-ben a Birkás Pincészet – Cserszegi Fűszeres bora

2011-ben a Birkás Pincészet – Cserszegi Fűszeres bora, 2012-ben - Keresztes József - Rajnai Rizling bora, 2013-ban - Keresztes József - Rajnai Rizling bora és a NAIK Kecskeméti Kutató Intézet - Muskotály cuvee bora, 2014-ben - DIMENZIO borászat - Kövidinka bora,

2015-ben -a NAIK SzBKI Kecskeméti Kutató Állomás - Trilla bora, 2016-ban a DIMENZIÓ borászat - Rajnai Rizling bora, 2017-ben a Polyák borászat – Olaszrizling bora, 2018-ban a DAMAX Kft. kövidinka lett a borrend zászlós bora.


A zászlósbor kiválasztásának rendje

A borrend azon tagjai nevezhetnek minden év január-februárjában megrendezett „zászlósbor választásra”, akik vállalják, hogy a borrendi rendezvényekhez és a próbatételhez szükséges palackos, illetve lédig borukat a borrend részére térítésmentesen biztosítják. Ez 4x5 liter és kb. 25 palack bort jelent évente. A választáson pontozásos rendszerben történik a bírálat. A bírálók a borrend erre vállalkozó tagjai (esetenként 20-25 fő). A legmagasabb pontszámot elért bor viselheti egy évig a marketing értéket is képviselő „Mathiász János Borrend zászlósbora”címet. A „borrend zászlósbora” címet a nyertes a forgalomba kerülő palackozott borainak címkéjén feltüntetheti, vagy kiegészítő címkével láthatja el.

Rendezvényeink


Kecskemét Város Bora, borversenyek

A Kertbarát társaságok már az 1980-as években szerveztek a tagjaik részre bormustrát. (Kocsis Pál Kertbarát Kör).

Kecskemét Város Mezőgazdasági Osztálya szintén az 1980-as évek elején évente meghirdette és megszervezte a kistermelői borversenyeket.

A hegyközségek megalakulása után Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett a Mathiász János Hegyközség vette át a szervező szerepet a borversenyek terén. Mindenkori támogató volt - és máig is az – az önkormányzat, valamint a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet. Borrendünk 2005-ben csatlakozott a szervezéshez, majd hamarosan fő szervező lett.

Így hagyományként minden évben megszervezzük a borversenyeket, általában április hónapban. 80-100 mintával 30-40 termelő méretteti meg borait. A tételekről írásos vélemény készül, amelyet a termelő megkap. Az eredményeket ünnepélyes keretek között a Városházán, széles körű érdeklődés mellett hirdetjük ki. Értékes különdíjak is kiosztásra kerülnek.

Borrendünk 2007-ben felkérést kapott Dr. Zombor Gábor polgármester úrtól, hogy dolgozzunk ki javaslatot Kecskemét Megyei Jogú Város Bora cím létesítésére és választására. A javaslatban megfogalmazásra került a Kecskemét Város Bora választás célja, a gondolat szakmai megvalósítása, a versenyt szervezők jegyzéke, a megválasztás menete, a nevezési feltételek leírása, a bíráló bizottságok tagjainak jegyzéke. Meghatározásra került a borra kerülő címke egyedi formája, dugója stb. is.

A KMJV Közgyűlése - elfogadva javaslatunkat - létre hozta a Kecskemét Város Bora címet, amelyet egy évre adományoz. A címre pályázni 2008 óta lehet. A pályázatot a KMJV Önkormányzata írja ki. Megvalósításáért a Mathiász János Borrend a felelős.


Szent János napi boráldás


A Mathiász János Borrend a kecskeméti Wojtyla Barátság Központtal, valamint a Kunsági Női Borrenddel, a Ferences templom igazgatóságának segítségével minden évben megszer-vezi és megünnepli a bor megáldását.

Szent János napja – december 27- a hagyományok szerint a bor megáldásának ünnepe. A tra-díció, a hiedelem szerint a bornak így mágikus ereje lesz, mellyel beteg embereket lehet gyó-

gyítani és a pincében lévő borokba töltve a borok egészségesek lesznek. A Szent János napon koccintani lehet a szentek tiszteletére, emlékére és az utolsó pohár bor az elköszönést, a bú-csúzást jelképezte.

A hiedelem szerint: „Akik a megáldott borból isznak, a bor ártó hatásától is mentesülnek, s életerőt kapnak, egészségesek lesznek.”Szent Márton napi ünnepeink


A Mathiász János Borrend szakrális életének része a minden évben megrendezett Márton napi ünnep. A szép hagyomány keretében új tagokat avatunk hivatalos ceremóniával és doku-mentáljuk a fogadalom tételt. A kiváló hangulatú rendezvényeinken természetesen nem ma-radhat el az évjárat, az újbor köszöntése, dicsérete és bírálata. Ilyenkor lelki felvilágosultsá-gunkon alapuló toleráns magatartásunk jókedvvel felejti a világ etikai erodálódását és követ-kezetesen képviseljük a természeti és emberi értékek megőrzését.

A nyugati civilizáció csendes hanyatlása közepette közösségünk küldetése a nemzeti hagyo-mányaink tisztelete, ápolása, az ősi szokások nemes védelme és megbecsülése.

Márton napon hálát adunk itt a homokon, az Alföldön, a nekünk oly kedves Kunsági Borvidé-ken az eső különösen áldott teremtő erejének, amely borrá lett a pincékben.

Az újbor és a Márton napi liba vacsora pedig élet minőségünk része, lelki építkezésünk nélkü-

lözhetetlen szomatikus tápláléka.Vesszővágás és szentelés


A Mathiász János Borrend, a Kunsági Női Borrend, a Wojtyla Barátság Központ, és a Porta Egyesület a Dimenzió Borászat kezdeményezésére, velük karöltve minden évben megünnepli a Vince napi vesszőszentelés egyházi és nemzeti hagyományát.

A Vince napi vesszőszentelés a szőlészek és borászok egyik legfontosabb ünnepe városunk-ban, Kecskeméten. A kiváló hangulatú rendezvényeken a napsütés is időnként növelte ked-vünket, mert tudtuk: „ Ha szépen fénylik Vince, megtelik a pince”, s reménykedtünk minden évben a népi megfigyelés ellenére akkor is: „ Ha ködös a Vince üres lesz a pince”.

Az ünnepi eseményen minden évben szőlővesszőt is szedtünk, melyek hajtatásával bizonyos-ságot szereztünk arról, hogy a népi hiedelem, a remény sohasem tévedett.Szüret Katonatelepen


Borrendünk néhány évvel ezelőtt közösség teremtő jelleggel megszervezte és hagyomány-ként megteremtette a NAIK Katonatelepi Kutató Állomásán, székhelyünk és támogatásunk bázisán a egyesületünk tagjai részére a szőlőszüretet.

A jó hangulatú rendezvényen a szőlőszüret mellett borkóstoló és egy ízletes vacsora erősíti a baráti kapcsolatokat. A rendezvény állandó résztvevője a Kunsági Női Borrend.


Szakmai kirándulások


Borrendünk újjáalakulása után a borrendi élet kiszélesítése érdekében szorgalmazta és meg is szervezi a szakmai kirándulásokat, melyek az utóbbi években rendszeressé váltak. A főszervező Keresztes József kezdeményezése és szervező munkája tagjaink között sikert aratott, így az elmúlt években már több alkalommal is sor került a kirándulásokra. Ezek az utak a szakmai információk szerzése mellett az egymás közti barátságok kialakulását is nagyban segítik. Említésre méltó utjaink az alábbiak: Ménesi Borvidék megismerése: - 2004. április 24-25.; Tokaji Mathiász emléktúra - 2006. május 23-25.; Arad – Ménesi kirándulás - 2012. 10. 13-14.; Lendvai kirándulás - 2013. 5. 25-26.; Szekszárd – Villány borvidék látogatása - 2014. 2.28.-03.02.; Szabadka – Zenta – Pancsova – Versec szakmai körút - 2015. 05. 08.-10.; Felvidéki kirándulás - 2015. október 16-17-18.; Dél Baranya megismerése (Horvát területen is) - 2016. 07. 08.-10.; Bükki kirándulás: 2016. 10. 14-16.


Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál,

a Magyar Bor és Pezsgő Napja - Koccintás.


A rendezvény egy nagyon kedves, viszonylag új, rendezvényeket színesítő lehetőség.

Kecskemét – több fesztivál mellett - június második felében megrendezi a Barackpálinka és bor ünnepet. A 2015-ös évben borrendünk tagjait kérték fel, hogy szakmailag segítsük a fesztivál sikeres megrendezését. Javaslatokat tettünk a meghívandó borászatokra, borversenyt is szerveztünk, mert ez feltétlenül rangot ad a rendezvénynek, és megfelelő marketing céllal segíti a legjobb borok megismertetését a látogatókkal. Azóta is a Mathiász János Borrend tagjai közreműködésével szervezzük a borversenyt, és a bírálók egy része is a Borrend tagjaiból áll.

A Magyar Bor Napja 2011 óta, minden év június utolsó hétvégéjének szombati napján kerül megrendezésre. Fő attrakciója, a koccintás!

A Mathiász János Borrend 2015 óta e sikeres „koccintás” érdekében is erre a napra szervezi ünnepi rendezvényét, melyre meghívja az összes magyarországi borrendet és velük együtt a fesztivál színpad előtt került sor a koccintásra.

Városunk 2017-ben elnyerte a „Kunsági Borvidék Legkedveltebb Települése” címet.

„Alföldi kenyér, szőlő és bor – a Kárpát-medence kincsei - határon innen és túl”

(a Kecskeméti hagyományos „Hírös Hét”-hez kapcsolódóan)

Az "Alföldi kenyér, szőlő és bor - A Kárpát-medence kincsei - határon innen és túl" konferenciát és bemutatót a NAIK Szőlészeti és Borászati Kecskeméti Kutató Állomás és a Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. közösen szervezi több mint tíz éve, a Kecskeméti Hírős Hét programjához kapcsolódóan, kiegészülve Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kecskeméti Mathiász János Borrend és a Kunsági Női Borrend tevékeny részvételével.

Az augusztus végi esemény több szálon is kötődik a hagyományokhoz, mivel augusztus 20-a az "új kenyér ünnepe", illetve a korai csemege- és borszőlőfajták szürete is általában már ebben az időszakban megkezdődik. A gabona, a kenyér, a szőlő és a bor nemcsak gazdasági szerepet játszik, hanem sokszorosan fonódik össze a magyar kultúrával, hagyományainkkal, történelmünkkel és szakrális életünkkel.

Az eseményre meghívást kapnak a belföldi és határon túli szakmai és civil szervezetek, szőlész-borász szakemberek, mezőgazdászok, gabona- és sütőipari szakemberek, kutatók, oktatók, borrendek, a különféle helyi és országos szervezetek képviselői.

A Mathiász János Borrend a Kutató Állomással együttműködve évente szervezi és tartja meg a Kecskemét és környéke borversenyt, majd a Város Bora kiválasztását Kecskemét Város felkérésére. A "Kenyér, szőlő és bor ünnepe" az egyik fontos alkalom a Város Bora és a díjnyertes boroknak a nagyközönség számára történő bemutatása és megismertetése minden érdeklődő számára. Ezen kívül a Borrend szervezi a többi hazai és határon túli termelő borainak bemutatását, illetve a különféle termékbemutatók megtartását.

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center