Kisküküllő Borlovagrend Kelementelke

Kisküküllő Borlovagrend Kelementelke legfrissebb hírei

(a borrend még nem küldött be hírt)

Kisküküllő Borlovagrend Kelementelke bemutatkozása

Balavásári legenda


Balavásár község három magyar faluja Balavásár, Kiskend és Nagykend a tatár-járás után IV.Béla uralkodása idején települt. A kendi grófság 4 század katonát kért a királytól megvédeni a birtokait.A katonák a mai Nyugat-Magyarország területéröl érkeztek.A helyi cselédek és a katonák házasságábol alakult ki az első népeség.


A lakosok nem annyira a székely, mint az akkor már itt élő szászok életformáját vették át. Orbán Balázs az ezernyolcszázas évek végén- amikor bejárta és leírta a székelyföldet Balavásán is áthaladt. Meglehetősen e elmarasztalóan ír róla összeha-sonlítva a Felső – Küküllőmente s zékely településeivel. A környékről jó véleményét egyetlen mondatba sűríti „Borairól híres”.


Tényleg Balavásár és tágabb környezete – messze vídékekre is eljuttatta a borát. Idejártak jó bort hazavinni a gyergyói meg a csiki medence fuvarosai, de még a hétfalusiak is eddig elcsángáltak a szomjatoltó nedüért. Marosvásárhely fogadosainak, borforgalmazóinak állandó beszállítói voltak a kendi, balavásári magyar; a szénaverősi, fületelki szász és az alsobb vidékek román szőlőgazdái.


Idős falustársaink mesélték, hogy a városi vendéglősők” megfi-gyelőket” küldtek ki már a szüretre is – nem beszélve a préselésről,a borlehúzásról ami után a nekik szánt hordókat lepecsételték-biztos ami biztos- a minőséget garantálandó.


A szüret ünnep volt. A muzsikus cigányok,rezesbendák hegyről he-gyre jártak és must volt a fizettségük. De a vídám szüret mellett szomorú események is fűzödnek a szőlőhegyeinkhez. Itt a régi szölősök legma-gasabb részén nyugszik a szerencsétlen sorsú Eperjessy Mimi.Szerelmi bánatában senyvedett el és a tőle eltiltott szerelmese állitott neki a Mimi Tetőn ma is fellelhető nagyszerű siremléket az 1700-as évek végén .1852-ben csk itt, egy szüret ürügyén talélkoztak a Makk féle összeesküvés erdélyi vezetői Horváth Károly szőlősében, ahol a császári titkos szolgálat emberei rajtuk ütöttek. Horváth Károly mellett Török Jánost és Gálfalvi Mihályt is elfogták, meghur-colták és 1854 március 10-én Marosvásárhelyen a Postaréten kivégezték. Emléküket kőoszlop örzi és ez a hely a március 15-ei vásárhelyi ünnepségek mai színhelye.


Ezek a szőlőhegyek, amelyek nem csak bort, hanem véráldozatot is teremtek és lovagrendünket a nemzeti ha-gyományok tovább vitelére, a bor és a szőlő tiszteletére, szeretetére kell kötelezze. Most amikor a szőlővel telepített területek tört részükre csökkentek a Küküllők mentén, ez a kötelezettség mindennél fontossabb annak aki szívén viseli a vidékünk borkultúráját.Székhelye: Kelementelke, 40 szám. Maros megye, Románia • Alakulási dátum: 2009. március 07. • Nagymester: Péterfi Sándor • Zászlósbor: Királyleányka • Telefon: 0744 525 093


Javasolt 10 alapító tag: Sütő Árpád, Péterfi Sándor, Balogh Gyula, Miklós Gyula, Kelemen László, Seprődi József, Coz-ma Ferenc, Naznan Jenő, Sagyebó István, Madaras Sándor • A borrend célja: A Küküllőmenti borvidék és az itt termett borok népszerűsítése. A borhoz és a szőlőhöz kapcsolódó ha-gyományok, kulturális rendezvények megtartása és feleleve-nítése. A kulturált borfogyasztás népszerűsítése.Székhely: Kelementelke, 40 szám.

Maros megye, Románia

Telefon: 0744 525 093 155

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center