Jubileumi Album 40 esztendő veretes lenyomata

Ünnepélyessé sikeredett a Balatonfüreden augusztus hónapban megrendezettsajátos kulturális-borrend történeti esemény, amely a Magyarországi BorrendekOrszágos Szövetségének legújabb ünnepi „Magyar Borrendek” című Album kiadásánakbemutatója volt.

Egy olyan mozgalom adott magárólezúttal messze szóló és zengő híradást, amely talán hazánk legnagyobb civilszerveződése. Megmásíthatatlan tény, hogy közel – pártoló tagokkal együtt –tízezres tagsága négy évtizeden át folyamatosan gyarapodott, terebélyesedett.Ez pedig tagadhatatlanul nagy érték önmagában is. Azonban jól tudjuk, adokumentálásnak, a kerek évfordulók megünneplésének megvan a maga ideje,formája és helye. A 30 éves jubileumra kiadott díszes könyv sikert éselismerést váltott ki, azonban az újabb 10 esztendő ismét alkalmat teremtettahhoz, hogy az MBOSZ ebben a formában is megmutassa, felmutassa önmagát . Jubileumi könyvetszerkeszteni és kiadni óriási felelősség, nem kevésbé komoly anyaggyűjtő,szerkesztői feladat. Amikor a könyvről a bemutatóra összesereglettmagyarországi borrendi képviselőknek összefoglalót adott Koczor Kálmán elnök, aszerkesztők közül Dr. Fülöp Lajos, valamint a méltatásra felkért Dr.Praznovszky Mihály irodalomtörténész, nagyot kellett meríteniük,és helyénkellett fogalmazniuk.. Mert bizony a 40 esztendő egy ilyen sajátos szerveződésszámára sok-sok eseményt hozott, az utóbbi 10 esztendőben pedig újabb és újabbborendek alakultak szerte az országban és a határainkon túl. Az információtömeget, ha úgy tetszik, dömpinget megfelelő alázattal, figyelemmel és adokumentálás felelősségével kellett „összefésülnie” a szerkesztő csapatnak. (Azemlített Fülöp Lajoson kívül Koczor Kálmánnak és haláláig Dr. Terts Andrásnakis köszönhetően.) A munkához kapcsolódott még kitűnő szakkorrektorként BakonyiIstván, aki pontosan tzudja, hol a vessző és hol az állítmány…./ No és mégsokan mások, hiszen a könyv szerkezete szerint több felkért, a borrendimozgalomhoz különböző formában és módon kapcsolódó szakértő fejtette ki ünnepigondolatait. Fontos, a borrendi mozgalomműködéséhez kapcsolódó információ mellett az egyes borrendek külön-külön isdokumentálhatták kétoldalas felületen munkálkodásukat, céljaikat, elérteredményeiket. Ha úgy tetszik, így mindent egybevetve emlékezetes ésegyedülálló közös munka eredménye az Album.

Való igaz, aki ezt a szépkiadványt kézbe veszi, sokáig barangolhat az információk rengetegében,szemezgethet a gazdag fotókínálatból és az egyes fejezetek olvasása közbenrádöbbenhet: mennyire sokszínű a magyarországi borrendek sereglete. Demegtudhatja a különböző felkért potentált szerzőktől, mondjuk azt, milyen volta szőlő és a bor adózása a középkorban, mi is az a lovagiasság, valamint aborlovagiasság. Hogyan vélekedik az elmúlt 40 esztendő borrendiségéről a MagyarBor Akadémia egykori, s jelenleg tiszteletbeli elnöke, milyen őszinte, felemelőszavakkal köszönti az évfordulót Dr. Fazekas Sándor földművelődésügyiminiszter, Dr. Szabó Balázs a Földművelődésügyi Minisztérium Parlamenti ésTársadalmi Kapcsolatok főosztályvezetője. Keresetlen, s ezáltal őszinteszavakban miképpen vélekedik lovagtársairól Benke László, az Első MagyarFehérasztal Lovagrend nagymestere. Már szóltunk az ünnepi kiadvány fotósüzenetéről, de meg kell erősítenünk a kétségkívüli tényt: látványos, dokumentumértékűvizuális összefoglaló ez a 40 évről, sok-sok arccal, emlékezetes rendezvénypillanatokkal, nem utolsósorban pedig pozitív kisugárzással. Gazdagította, mégteljesebbé tette a kiadvány összértékét, hogy festmények is kapcsolódnakbizonyos fejezetekhez, írásokhoz, Harsányi Zsuzsanna, Simon M. Veronika,Végh-Mozgai Heni alkotásaiból. Azurák Mihály és Lepsényi Bálint versei aköltészet műfajából villantanak meg borhoz kapcsolódó autentikus gondolatokat.

Csak gratulálni tudunkmindenegyes közreműködőnek a 40 éves jubileumra megjelent mű napvilágotlátásának apropóján. Ahhoz pedig kétség nem férhet, hogy legyen az az országoselnökség, bármilyen rendű, rangú tagja, vagy az egyes borrendek képviselője:ezzel a kiadvánnyal – akár ajándékképpen, akár önmaga minősítésére – olyanhírvivője lehet a mozgalomnak, amely büszke lehet erre a most kiadott vaskosnévjegyére…


Kiss Dezső Péter

16bf-025.JPG 16bf-050.JPG 16bf-051.jpg 16bf-130.JPG 16bf-138.JPG 16bf-149.JPG

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center