Dr. Urbán Andrásra emlékezünk

     


GYÁSZOLUNK

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége alelnöke, aPromontorium Borlovagrend nagymestere

DR. URBÁN ANDRÁS

2015. szeptember 23-ánéletének 71. évében elhunyt.

Dr. Urbán Andrást az MBOSZ saját halottjának tekinti,temetéséről a családdal együtt később intézkedünk.

Dr. Urbán András a Nyíregyházi Kertészeti Technikum elvégzéseután, kertészmérnöki, majd mérnök-közgazdász diplomát szerzett. A Kertészettudományokdoktora és a Mezőgazdasági Tudományok kandidátusa címmel is rendelkezett. Közelegy évet dolgozott gyakornokként a Kertészeti Egyetem SzigetcsépiTangazdaságában és az ÁGKER Kft. budafoki pincészetében. Ezt követően aKertészeti Egyetem Borászati Tanszéke oktatója volt, tanársegéd, adjunktus majd,mint docens. 1985-től Kecskeméten a Szőlészeti- és Borászati Kutató Intézettudományos igazgatóhelyetteseként, majd 1995-ig igazgatóként dolgozott. 1996áprilisáig a Szőlő Bor Szövetség főtitkára, majd az ekkor megalakultHegyközségek Nemzeti Tanácsa, Terméktanács főtitkára lett, 2006-tólnyugdíjazásáig pedig a HNT-nél szaktanácsadóként tevékenykedett. 2007-benmunkájának elismeréseként megkapta a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjekitüntetést.

Több könyvnek, egyetemi jegyzetnek, közel 30 tudományoscikknek, tanulmánynak szerzője és társszerzője volt. Alapító tagja a Magyar BorAkadémiának, a Borértők Klubjának, elnöke volt az Országos BorszakértőBizottságnak és tagja az MTA Kertészeti Bizottságának. Tagja volt az EUHarmonizációs Bor Munkacsoportnak, a Bor Eredetvédelmi Bizottságnak, a BorkönyvBizottság Technológiai Szakbizottságának. Az Európai Borrégiók Szervezeténekmunkájában 1992 óta vett részt, 1995-ben a Borászati Szakmai Bizottságalelnökének választották, mint Közép-Kelet Európai országok képviselőjét. Évekenát szervezte az Országos Borversenyt, részt vett az O.I.V., a Vinagora, aPán-európai és számtalan más borverseny zsűrijében. Hazai és külföldi szakmai konferenciákon vettrészt rendszeresen, de jelentős szaktanácsadási tevékenységet is folytatott.

Dr. Urbán András 1980 óta résztvevője a magyar borrendimozgalomnak, 2009 óta a Promontorium Borlovagrend nagymestere, 2011 óta aszövetség alelnöke.

Dr. Urbán András kiváló oktató-kutató volt, nagyonfelkészült, jó szervező és kommunikációs készséggel rendelkező, mindenki általelismert szakember, aki bármilyen területen is tevékenykedett, elismeréstváltott ki. Őszinte, barátságos és becsületes ember volt, aki szerette aszakmáját, a borrendeket, az embereket, ezért őt is nagyon sokan szerették.Tartalmas életet élt, hiánya sokunkat fájdalmasan érint.

 

 

Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center