Dr. Urbán András

     

GYÁSZOLUNK

A MagyarországiBorrendek Országos Szövetsége alelnöke, a Promontorium Borlovagrend nagymestere

DR. URBÁN ANDRÁS

2015. szeptember 23-án életének 71. évében elhunyt.

Dr. Urbán Andrást azMBOSZ saját halottjának tekinti, temetéséről a családdal együtt későbbintézkedünk.

Dr. Urbán András aNyíregyházi Kertészeti Technikum elvégzése után, kertészmérnöki, majdmérnök-közgazdász diplomát szerzett. A Kertészettudományok doktora és aMezőgazdasági Tudományok kandidátusa címmel is rendelkezett. Közel egy évetdolgozott gyakornokként a Kertészeti Egyetem Szigetcsépi Tangazdaságában és azÁGKER Kft. budafoki pincészetében. Ezt követően a Kertészeti Egyetem BorászatiTanszéke oktatója volt, tanársegéd, adjunktus majd, mint docens. 1985-től Kecskemétena Szőlészeti- és Borászati Kutató Intézet tudományos igazgatóhelyetteseként,majd 1995-ig igazgatóként dolgozott. 1996 áprilisáig a Szőlő Bor Szövetségfőtitkára, majd az ekkor megalakult Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Terméktanácsfőtitkára lett, 2006-tól nyugdíjazásáig pedig a HNT-nél szaktanácsadóként tevékenykedett.2007-ben munkájának elismeréseként megkapta a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjekitüntetést.

Több könyvnek, egyetemijegyzetnek, közel 30 tudományos cikknek, tanulmánynak szerzője és társszerzőjevolt. Alapító tagja a Magyar Bor Akadémiának, a Borértők Klubjának, elnöke voltaz Országos Borszakértő Bizottságnak és tagja az MTA Kertészeti Bizottságának. Tagjavolt az EU Harmonizációs Bor Munkacsoportnak, a Bor Eredetvédelmi Bizottságnak,a Borkönyv Bizottság Technológiai Szakbizottságának. Az Európai BorrégiókSzervezetének munkájában 1992 óta vett részt, 1995-ben a Borászati SzakmaiBizottság alelnökének választották, mint Közép-Kelet Európai országokképviselőjét. Éveken át szervezte az Országos Borversenyt, részt vett azO.I.V., a Vinagora, a Pán-európai és számtalan más borverseny zsűrijében. Hazai és külföldi szakmai konferenciákon vettrészt rendszeresen, de jelentős szaktanácsadási tevékenységet is folytatott.

Dr. Urbán András 1980óta résztvevője a magyar borrendi mozgalomnak, 2009 óta a PromontoriumBorlovagrend nagymestere, 2011 óta a szövetség alelnöke.

Dr. Urbán András kiválóoktató-kutató volt, nagyon felkészült, jó szervező és kommunikációs készséggelrendelkező, mindenki által elismert szakember, aki bármilyen területen istevékenykedett, elismerést váltott ki. Őszinte, barátságos és becsületes embervolt, aki szerette a szakmáját, a borrendeket, az embereket, ezért őt is nagyonsokan szerették. Tartalmas életet élt, hiánya sokunkat fájdalmasan érint.

MagyarországiBorrendek Országos Szövetsége

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center