Dr. Terts András

GYÁSZOLUNK

 

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége alelnöke

 

DR. TERTS ANDRÁS

2016. június 9-én, életének 66. évében elhunyt.

Dr. Terts Andrást az MBOSZ saját halottjának tekinti.


Elveszíteni valakit, akit szerettünk, sohasem könnyű.

Dea szívünk mélyén van egy hely, ami csodálatos emlékekkel van tele.

Emlékekkel,amelyek örökké élnek, és amelyek a gyász fájdalmában vigasztalást nyújthatnak.


 Dr.Terts András a Kertészeti Egyetemen végzett okleveles borász mérnök,szakmérnök, aki a borászati tudományból Cum Laude doktori diplomát szerzett.Szakmai életútján végigdolgozta a borászat úgyszólván valamennyi területét. Akutatói segédmunkatársból borászati előadó, pincevezető, pezsgő gyáregységüzemigazgató, majd vezérigazgató lett, igényes szakmai munkájával és kiválóvezetői egyéniségével. Számtalan cikke jelent meg szakmai folyóiratokban,társszerzőként több könyv szerkesztésében vett részt. 2013-ban dr. FazekasSándor Vidékfejlesztési miniszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozottmunkássága elismeréseként dr. Terts Andrásnak.

 

Borszerető barátaival és munkatársaival 1987-benmegalakították hazánk első pezsgőrendjét, a Chevaliers Törley Pezsgőrendet,melynek nagymesterévé választották. Tevékenyen részt vett szeretett szűkebbotthonának, Budafok borrendjének, a Promontórium Borlovagrendnekmegalakításában. Ezen kívül az Ő segítségével alakult meg hazánkban és ahatáron túl is számos borrend, mely elismerése képen 21 borrend rendes, illetvetiszteletbeli tagja.

 

Egyik kezdeményezője, és aktív részese volt 1988-ban aMagyarországi Borrendek Országos Szövetségének létrehozásában. A szövetségelnökségének megalakulása óta tisztségviselője. Kiemelkedő borrendi munkásságaalapján a Szövetség 1999-ben elnök-nagymesterévé választotta. Ezt a tisztségét,öt cikluson át, négyszer újraválasztva, 2015-ig töltötte be. Szövetségünkvezetését a tagság legnagyobb elismerésére végezte. Óriási szervező munkájánakköszönhetően a tagság az alapító 13 borrendről ma már 46 borrendre bővült, melyközel 3.000 bort tisztelő embert tömörít. Az ő javaslata alapján nyitott aSzövetség a határon túli borrendek felé is, kik közül ma már 9-en társulttagjaink.

 

Az itthoni munkája mellett a Bacchusi BorrendekNemzetközi Szövetsége, az FICB alelnökifeladatait is több mint 10 éven keresztül ellátta, képviselve a magyarborászatot, és jó hírnevét terjesztve az egész világon. Az FICB kongresszusajúnius 11-én katolikus szentmiséjén emlékezett meg volt alelnökéről.

 

Mindig, mindenkire jutott ideje. Türelmesen, szakmaiérveléssel alakította ki a Szövetség munkáját. Mindenkivel meg tudta találni amegfelelő hangot, és kialakítani a munkamegosztáson alapuló egységes vezetést.Bátran fordulhattunk hozzá akár borrendi, akár szakmai kérdésekkel, mindigönzetlenül segített. Kiemelkedő munkásságát a Szövetség 2015-ben PRO VINOHUNGARICO díjjal ismerte el.

 

Betegségére hivatkozva 2015-ben már nem vállalta azelnöki megbízatást, de mint alelnök továbbra is nagyon sokat tett Szövetségünkérdekében.(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center