Díszoklevél

Diszoklevél kitüntetést az MBOSZ kitüntetési szabályzatának értelmében olyan személyek kaphatják a szövetség elnökségének döntése alapján, akik a magyar borrendekért, a magyar borrendi mozgalomért kiemelkedőentevékenykedtek.

A kitüntetés átadására a szövetség jubileumi évfordulója alkalmából, ünnepélyeskeretek között kerül sor.

2000 „A MagyarországiBorrendek Országos Szövetsége Tiszteletbeli tagja” címet 2000. 07.08-ánelsőként Szentlászlói László, azelső magyar borrend, Pax Corporis Borrend alapító tagja a borrendi mozgalombanvégzett több évtizedes munkájáért.
2001 Teszár József(… ) a magyarborrendi mozgalom egyik megalapítója, 15 éven át a szövetség elnöke, aki nemborászként –IPV Rt vezérigazgatójaként -ismerte fel a borrendi mozgalomban rejlő komplex –idegenforgalmi,turisztikai, gasztronómiai marketing lehetőségeket.
Lakatos András: borrendi mozgalomban nyújtott elévülhetetlenérdemei mellett a szőlő-és bortermelésben kifejtett és elismert szakmaimunkájáért , ami a hazai és nemzetközi szakmai körökben is elismerést vívottki.
Szendrődy Győző…posztumusz elismerésbe részesült a díszoklevéllel életművéért, a magyar szőlőés bortermelés fejlesztésében végzett tevékenységéért. A szövetség elnökeként aborrendi mozgalomban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
Dr. Biró Péter:részt vett az első magyarországi borrendlétrehozásában, később a szövetség megalapításában, amelynek 23 éven át afőtitkára volt. A magyar borrendek nagyköveteként az FICB elnökségénektagjaként különféle tisztségeket töltött be, főtitkár, alelnök.
2009
Boskó József díszoklevél, posztumusz Cegléd és Vidéke Unghváry László Borlovagrend
2010 Dr. Lancz Endre …posztumuszelismerésben részesült a Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend örökösnagymestereként a borrendben végzett munkájáért.
2011 Bognár Zoltán aNoé-Hegyi Szent István Borlovagrend nagymestereként, a Marketing Bizottságelnökeként végzett kiemelkedő és áldozatkész munkájáért.
Erős Gusztáva marcellházi (Szlovákia) Szent Imre Herceg Borlovagrend nagymestere, aborrend sokirányú tevékenységének irányításáért, és a magyar-szlovákborászok-borlovagok közötti kapcsolat kitűnő ápolásáért részesült elismerésben
Nicola Cuculja Bánáti Szent Teodor Borlovagrend nagymestere, a Versec és környékénműködő borászatokat összefog borlovagrend létrehozása, működtetése, verseciVINO Fest-en a magyarországi borvidékek szervezett és tervszerű bemutatkozásilehetőségének biztosításáért.

Óhegyi Jánosa Custodes Vinorum Villányi Borrend tagjaként, a szövetség elnökségébenfőtitkár helyettesi tisztségben végzett sokéves fáradhatatlan, precíz munkájáért.

Simon Ernő Miklós,a Cegléd és Vidéke Unghváry LászlóBorrend nagymestereként és a Szakmai Bizottság elnökeként végzett sokévessikeres és odaadó munkájáért.


Szöllősi Mihály,a Zsigmond Király Borlovagrend nagymestereként, a szövetség Felügyelő Bizottságelnöke tisztségben végzett sokéves munkájáért.


Tót János afeketicsi Szent György Borlovagrend nagymestere a bácskai borászok; civilszervezetek közötti együttműködés, kapcsolat fáradhatatlan szervezéséért, abajsai borlovagrend létrehozásában kifejtett segítségéért.

2012
Kollár Ferenc,a Hajósi Szent Orbán Borlovagrend nagymestereként, többéves munkájáért.

Dr. Pallos Istvána székesfehérvári Noé-Hegyi Szent István borlovagrend alapító tagjaként az Ellenőrzési Bizottság vezetését 2006. ótatöretlen gondossággal és pontossággal látja el. Átlátó képessége éskérlelhetetlen precizitása, tapasztalata garancia a bizottság korrektműködésére.


A Szent Vince Borrend alapitása óta borrendben végzett sokéves tevékenységéért, az alapító nagymesternek dr. Fülöp Mihály örökös tiszteletbeli alapító nagymesternek a borrendjében, és a borrendi mozgalomban végzett elévülhetetlen érdemei elismeréseképpen.

2014
SIMONERNŐ Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend

2015
NYERGESIREZSŐ Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend
2015
TÓTH-JÁNOSZOLTÁN Vinum Vulcanum Borlovagrend

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center