Kiskunhalas Borrend Egyesület

Kiskunhalas Borrend Egyesület bemutatkozása


Kunszeri Miklós Péter nagymester

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Vörösmarty u. 52.

E-mail: kunszeri@hdsnet.hu

 

 

Városunk területén az első települést a kunok hozták létre, akik a Kaukázustól északra elterülő füves pusztaságon alkotott nagy birodalmat. IV. Béla király invitálására 1239-ben érkeztek hazánkba. Vándorlásuk során feltehetően az ivókürtöt is használták, ezért választotta Borlovagrendünk a Halas környéki lovas sírban talált ivókürtöt sigillumának.

A török hódoltságot követően az addig önálló és szabad kun és jász területeket a Habsburg ház a fegyverjog elve alapján saját birtokává tette, majd a Német Lovagrendnek elzálogosította.

Nyelvében ez a nép asszimilálódott, de szabadságszeretetét, büszkeségét sohasem adta fel. Szabadulás számukra 1745-ben a redemptioval, az önmegváltással jött el. Ezzel sikerült visszaállítaniuk korábbi autonómiájukat.

Városunk szőlőkultúrájáról az első megbízható adat 1699-ből származik, amikor
177 kapa, kb. 22 hold szőlő volt a határban. 1720-ban már 510 kapa a szőlőterülete a ma is létező Öregszőlő nevű dűlőben. 1912-ben már 4876 hold szőlőt írhattak össze. melyen a zöld veltelíni kiemelkedő minőséget ad.

Borrendünk ezért tűzte zászlajára a Cultores Moris Redemptionis, a redemptio hagyományának követői nevet, és választotta zászlósborának a Halasi Veletelínit.

Rendezvényei

1./ Borrendiösszejöveteleket - kapcsolódó rendezvényektől függő időpontokban - évente 5-6alkalommal tartunk.

 

2./ Nyilvánosrendezvényünk aHalasi Szüreti Fesztiválhoz kapcsolódik, melyet minden év szeptember havának második szombatján tartKiskunhalas városa, amikor a társ borrendek képviselőit is vendégüllátjuk.

 

3./ Nem kimondottan borrendi rendezvény, de a borrendnagymestere kezdeményezésére több mint tíz éve rendszeresen segítünkmegszervezni a Miklós napi rosé borversenyt, amikor Miklós nevű településen(utóbbi években Kunszentmiklóson) kizárólag Miklós keresztnevű borbírálókkalrosé borok versenye zajlik december 6-án, Miklós napján.


Ruházata, címere, emblémája

Kiskunhalas környékének homokja kincseket rejtett.

Ezek közül választott jelképet – az avar kori üveg ivókürtöt- a kiskunhalasiborrend.

Történelmi múlt

Kiskunhalas környékének homokja kincseket rejtett.

Ezek közül választott jelképet – az avar kori üveg ivókürtöt- a kiskunhalasiborrend.

Az ázsiai eredetű avarok három évszázadon keresztül éltek aKárpát-medencében, amelynek egyik legfontosabb Kiskunhalas környéki leletétCsólyospálos határában levő temetőben találták meg, egy női sírból előkerülőivókürtöt.

A borrend a török kiverése után, a német lovagrendeknekelzálogosított területeket visszavásároló „redemptio” kun őseik emlékét tűzteegyik céljául, és választotta a nevet, a „ Cultoris Mopris Redemptionis”.

Ennek jegyében fogalmazták a borrend legendáját, és alovaggá fogadás ceremóniáját is.

A kiskunhalasi határban levő nagyarányú szőlőtermesztésremár megbízható adatok is szolgálnak, települések adólistái, ahol aszőlőterületek utáni boradó is szerepel. A múlt század közepétől aszőlőtermesztésre kiválóan megfelelő területeken nagyarányú szőlőtelepítéstfolytatott a Kiskunhalasi Állami Gazdaság, kialakítva a teljes vertikumot, aszőlőtermesztéstől a borászati melléktermékek feldolgozásáig, amelynek ma isműködő része az Aranykapu Zrt, Kunfehértón.

A borrend tagjai ennek a hagyománynak az ápolását is céljaikközé deklarálták.

Legendája és avatási ceremóniája

A borrend tagfelvételi eljárásanagyon szigorú, nem célunk a mindenáron való létszámnövelés. Avatási ceremóniais a kun őseinkre való emlékezés jegyében zajlik.

Az avatási ünnepségen a borlovagokzeneszóra felsorakoznak, közösen eléneklik a borrend himnuszát.

A lovag-jelölt borkedvelő múltjának ismertetése után az ünnepség résztvevői előtt kell próbáttenni, amely két részből áll: lopóval kell bort kivenni és az ivókürtbetölteni, majd egy felnyergelt ötakós hordóra ülve, a nyeregből felállva kellazt fenékig üríteni a kun ősök dicsőségére. A sikeres próbatétel utánkövetkezik az eskütétel, amely a kun miatyánkból származó szavakkal kezdődik ésfejeződik be.

avatasi-proba-1.jpg avatasi-proba-2.jpg bortura-2010-1.jpg bortura-2010-2.jpg erdely-1.JPG erdely-2.JPG erdely-2011-2.JPG erdely-3.JPG ivokurt.jpg temerin-2.jpg temerin.jpg versec-1.JPG versec-2.JPG versec.JPG zaszlo.jpg

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center