Borrendi ünnep a Palota Szállóban 2013-november 29-én

Amiskolci és Miskolc környéki borkultúra emlékeinek feltárására, őrzésére ésterjesztésére vállalkozott, s 1999-től képviseli azt a lillafüredi központúIstván Nádor Borlovagrend.

Innenél legendájuk, Anjou liliommal díszített kék talárjuk, az avatásokat megörökítőkódexük. Az alakulás óta eltelt 14 év alatt több, mint félszázan viselik azIstván Nádor Borlovagrend lovagja megtisztelő címet.

Aborlovagrend kiemelkedő eseményei a minden év januárjában megtartott Vicevessző áldás, a nyár elején megrendezett Magyar Szőlővirágzás Ünnepe, a Mihálynapi tűzgyújtás, a szintén novemberben megtartott évzáró gálavacsora, s adecemberi János napi borszentelés. Munkájukhoz sok segítséget kapnak a rómaikatolikus, a görög katolikus és a református egyházaktól, kiknek egyháziméltóságai is tevékeny borlovagjaik között vannak. Az igényes borfogyasztáselősegítésére alkalmanként pohárnok kurzusokat tartanak, melyet már nemcsak amiskolci, de az ország távoli részéből érkezők is sikeresen elvégeznek.

Megtiszteltetés,hogy az alig több, mint egy évtized alatt a MBOSZ 3 alkalommal tartottaLillafüreden Közgyűlését.

Jószolgálatitevékenységüket bizonyítva a szövetséggel karöltve, anyagilag támogatták a borsodiárvíz károsultjait, s rendszeres támogatást nyújtanak a Miskolci Gyermekkórházkis betegeinek gyógyításához.

 

Azidén már 14. alkalommal tartotta évzáró gálavacsoráját az István NádorBorlovagrend. Az ország számos pontjáról érkeztek a vendég borrendek, hogyegyütt ünnepeljenek jó ételek, kiváló borok, remek előadók társaságában.

Ahideg idő ellenére szép számmal gyülekeztek a Palota Szálló teraszán avendégek. A kertben meglocsolták aborrend kis fenyőfáját, persze nem vízzel, hanem jóféle borocskával.

APalota Szálló díszes termébe belépve gyönyörűen megterített asztalok, meghittelegancia fogadta a meghívott vendégeket.

CzupperAndrás nagymester köszöntő szavaiban hangsúlyozta: a borrend közel másfélévtizedes munkája során ápolja a borhoz kötődő szép magyar hagyományokat, skaritatív tevékenysége is meghatározó. A köszöntő után a borrend legfiatalabbés egyben legaktívabb tagját, Vári Lászlót, s a nagytanács legaktívabb „nagyöregjét”, Mészáros Andrást a lovagok lovagja kitüntetésben részesítette a nagymester.Ezután a miskolci születésű, fiatal színész tehetség, Borbély Richárdszórakoztatta a vendégeket népszerű operett slágerekkel, fülbemászódallamokkal.

AMagyarországi Borrendek Országos Szövetsége Pro Vino érdemérmet adományozott aborrend megalakulása óta fáradhatatlanul a borrendért dolgozó alapító tagnak,Buksa Évának, aki köszönetében kihangsúlyozta: a borrendben nagyon sok borlovagtársa dolgozik még lelkiismeretesen, az ő segítségük nélkül nem lehetett volnailyen sikeres ezeknek a rendezvényeknek a megszervezésében.

Akitüntetés fontosságát és elismertségét hangsúlyozandó, hogy az országban ezt acímet eddig összesen 10 hölgynek adományozta a szövetség.

Aborlovag avatás az idén sem maradhatott el. Borlovag lett: Kőrössy Kálmán aPalota Szálló chéfje, Hangó István református lelkész, Balázs Istvánvállalkozó, Pataky Attila előadóművész és Nyikovics Orsolya kozmetikus.

Avacsora után Pataky Attila fergeteges koncertje következett, minekkövetkeztében a Palota Szálló falai között dübörgött a jó hangulat. Idősebb,fiatalabb, mindenki együtt fújta az örökzöld Edda dalokat, a népszerűslágereket.

Azestét tombola húzás zárta, ahol értékes nyereményekkel térhettek haza a Lillafüredrelátogató borlovagok.

koktel1.jpg koktel2.JPG koktel3.JPG

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center