Borbély Lajos nekrológja

 


Életének 66. évében váratlanul elhunyt Borbély Lajos, aSomlói Borrend alapító tagja, a Rend zászló és pecsétőre.

Borbély Lajos általános iskolai tanulmányait szülőfalujában,Kemeneshőgyészen végezte, ezt követően a Közgazdasági Szakközépiskolába járt,majd a pécsi Tanárképző Főiskolára jelentkezett földrajz-rajz szakra. Ekkorkezdte egyedi művészi stílusát kialakítani. Azóta képeit egyetlen vonal alkotta.Alkotásainak témája rendkívül sokoldalú, hiszen épületeket, tájképeket ésutcarészleteket is szívesen rajzolt, festett. Egyedi festményei, grafikái egyrésze Pápa szép épületeit, utcáit örökítik meg.

Kiállító művész lett kollektív tárlatokon hazánkban éskülföldön. 1977-ben végezte el a Képzőművészeti Főiskolát. Tanári pályafutásáta Hámán Kató Általános Iskolában kezdte, ahol először csak földrajzot, későbbpedig csak rajzot tanított. Később az Erkel-iskolában folytatta tanáripályáját, de tanított a Zalka Máté Általános Iskolában, a Türr IstvánGimnáziumban és a Petőfi Sándor Gimnáziumban is, s rengeteg diákját sikerült„megfertőznie” a képzőművészettel. „A rajz világnyelv. Bármerre járok, rajzaimsegítségével mindig tudok kommunikálni”- vallotta.

Első önálló kiállítása 50 éves korában nyílt meg. Nevéhezfűződik az A. Tóth Sándor által szervezett Pápai Tárlat újraindítása, az amatőralkotók tárlatát, a Pápai Artot is ő indította el és ugyancsak a nevéhezfűződik a Tizenkettes Színkör létrehozása. Előbb tagja volt a MagyarRajztanárok Országos Egyesületének és a Képzőművészeti Tanácsnak, majd a MagyarRajztanárok Országos Egyesülete Közép-dunántúli Régiójának vezetője lett.Megszervezte és több mint 13 esztendeig vezette a Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kört.A millennium évétől evangélikus presbiter lett.

Öt évig vezette a pápai Pedagógus Művelődési Otthont,szellemi atyja volt a Szűkebb Pátriánk honismereti versenynek. Városszeretetétidegenvezetői munkája is alátámasztotta. Volt a Művelődési Csoport, majd aMűvelődési Osztály vezetője és 11 évig a Nemzetközi Játékfesztiválfőszervezője. Elnökségi tagként tevékenykedett a Pápai MűvelődéstörténetiTársaságban. A Somlói Borrend alapító tagja és mestere, 2012 óta zászló éspecsétőre volt, 5 éven keresztül pedig főszervezője a Somlói Bornapoknak Pápán.Részt vett a város oktatási szerkezetének átalakításában, aközoktatási-közművelődési koncepció kialakításában, és igazgatóként dolgozott aKiállítóhelyek és Rendezvények Koordinációs Központjánál.

Emlékét örökre megőrizzük!

(c) 1995-2018 - All rights reserved.

Készítette: Weboldal-Center