EMLÉKEZZÜNK!

Tálos Tamás

Elhunyt Tálos Tamás az MBOSZ alelnöke, a Magyar Borakadémia tagja és a Brindisi Szent Lőrinc Borrend egyik alapítója és kezdetektől fogva nagymestere.
Nyugodj békében Tamás!
tovább »

Dr. Terts András

GYÁSZOLUNK

 

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége alelnöke

 

DR. TERTS ANDRÁS

2016. június 9-én, életének 66. évében elhunyt.

Dr. Terts Andrást az MBOSZ saját halottjának tekinti.


Elveszíteni valakit, akit szerettünk, sohasem könnyű.

De a szívünk mélyén van egy hely, ami csodálatos emlékekkel van tele.

Emlékekkel, amelyek örökké élnek, és amelyek a gyász fájdalmában vigasztalást nyújthatnak.


 Terts András
tovább »

Mongyi Aladár

Megrendülten tudatjuk, MONGYI ALADÁR 2016 május 24-én életének 76. évében csendben eltávozott.

tovább »

Bodor János a Monor Környéki Strázsa Borrend nagymestere

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a Monor Környéki Strázsa Borrend alapító nagymestere, Bodor János Úr 2015. április 10-én tragikus hirtelenséggel elhunyt


tovább »

Becker Leonóra 1963-2015Nóra nagyon sokat tett ezért a darabka Magyarországért, ahol élünk. Előadásokat tartott, pályázatokat írt, rendezvényeket szervezett, képzéseket tartott. Ez a borvidék és Palkonya volt az élete. A Villány-Siklósi Borút Egyesület megálmodója, elnöke, Becker Leonóra már fentről figyel minket.

Isten nyugosztaljon, emléked örökre megőrizzük drága Nóra!

tovább »

Gieler György


Gyászol a Brindisi Szent Lőrinc Borrend / Mór


2015. december 24.-én elhunyt Gieler György borrendi társunk.

Több éven keresztül segítette szakmai tudásával a Szent György napi rendezvény sorozaton való részvételünket. Először, mint a főző verseny zsűrijének tagja. Itt ismerkedtünk meg, majd kérte felvételét borrendünkbe. Egy borrendi társunk javaslata alapján felvételt nyert a borrendbe. Mire megismertük, megszerettük és felvettük itt hagyott bennünket.

Megrendülten veszünk búcsút Tőled, nyugodj békében.tovább »

Dr. Urbán András

     

GYÁSZOLUNK

A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége alelnöke, a Promontorium Borlovagrend nagymestere

DR. URBÁN ANDRÁS

2015. szeptember 23-án életének 71. évében elhunyt.

Dr. Urbán Andrást az MBOSZ saját halottjának tekinti, temetéséről a családdal együtt később intézkedünk.

Dr. Urbán András a Nyíregyházi Kertészeti Technikum elvégzése után, kertészmérnöki, majd mérnök-közgazdász diplomát szerzett. A Kertészettudományok doktora és a Mezőgazdasági Tudományok kandidátusa címmel is rendelkezett. Közel egy évet dolgozott gyakornokként a Kertészeti Egyetem Szigetcsépi Tangazdaságában és az ÁGKER Kft. budafoki pincészetében. Ezt követően a Kertészeti Egyetem Borászati Tanszéke oktatója volt, tanársegéd, adjunktus majd, mint docens. 1985-től Kecskeméten a Szőlészeti- és Borászati Kutató Intézet tudományos igazgatóhelyetteseként, majd 1995-ig igazgatóként dolgozott. 1996 áprilisáig a Szőlő Bor Szövetség főtitkára, majd az ekkor megalakult Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Terméktanács főtitkára lett, 2006-tól nyugdíjazásáig pedig a HNT-nél szaktanácsadóként tevékenykedett. 2007-ben munkájának elismeréseként megkapta a Magyar Köztársaság Lovagkeresztje kitüntetést.

Több könyvnek, egyetemi jegyzetnek, közel 30 tudományos cikknek, tanulmánynak szerzője és társszerzője volt. Alapító tagja a Magyar Bor Akadémiának, a Borértők Klubjának, elnöke volt az Országos Borszakértő Bizottságnak és tagja az MTA Kertészeti Bizottságának. Tagja volt az EU Harmonizációs Bor Munkacsoportnak, a Bor Eredetvédelmi Bizottságnak, a Borkönyv Bizottság Technológiai Szakbizottságának. Az Európai Borrégiók Szervezetének munkájában 1992 óta vett részt, 1995-ben a Borászati Szakmai Bizottság alelnökének választották, mint Közép-Kelet Európai országok képviselőjét. Éveken át szervezte az Országos Borversenyt, részt vett az O.I.V., a Vinagora, a Pán-európai és számtalan más borverseny zsűrijében. Hazai és külföldi szakmai konferenciákon vett részt rendszeresen, de jelentős szaktanácsadási tevékenységet is folytatott.

Dr. Urbán András 1980 óta résztvevője a magyar borrendi mozgalomnak, 2009 óta a Promontorium Borlovagrend nagymestere, 2011 óta a szövetség alelnöke.

Dr. Urbán András kiváló oktató-kutató volt, nagyon felkészült, jó szervező és kommunikációs készséggel rendelkező, mindenki által elismert szakember, aki bármilyen területen is tevékenykedett, elismerést váltott ki. Őszinte, barátságos és becsületes ember volt, aki szerette a szakmáját, a borrendeket, az embereket, ezért őt is nagyon sokan szerették. Tartalmas életet élt, hiánya sokunkat fájdalmasan érint.

Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége
tovább »

Borbély Lajos nekrológja

 


Életének 66. évében váratlanul elhunyt Borbély Lajos, a Somlói Borrend alapító tagja, a Rend zászló és pecsétőre.

Borbély Lajos általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, Kemeneshőgyészen végezte, ezt követően a Közgazdasági Szakközépiskolába járt, majd a pécsi Tanárképző Főiskolára jelentkezett földrajz-rajz szakra. Ekkor kezdte egyedi művészi stílusát kialakítani. Azóta képeit egyetlen vonal alkotta. Alkotásainak témája rendkívül sokoldalú, hiszen épületeket, tájképeket és utcarészleteket is szívesen rajzolt, festett. Egyedi festményei, grafikái egy része Pápa szép épületeit, utcáit örökítik meg.

Kiállító művész lett kollektív tárlatokon hazánkban és külföldön. 1977-ben végezte el a Képzőművészeti Főiskolát. Tanári pályafutását a Hámán Kató Általános Iskolában kezdte, ahol először csak földrajzot, később pedig csak rajzot tanított. Később az Erkel-iskolában folytatta tanári pályáját, de tanított a Zalka Máté Általános Iskolában, a Türr István Gimnáziumban és a Petőfi Sándor Gimnáziumban is, s rengeteg diákját sikerült „megfertőznie” a képzőművészettel. „A rajz világnyelv. Bármerre járok, rajzaim segítségével mindig tudok kommunikálni”- vallotta.

Első önálló kiállítása 50 éves korában nyílt meg. Nevéhez fűződik az A. Tóth Sándor által szervezett Pápai Tárlat újraindítása, az amatőr alkotók tárlatát, a Pápai Artot is ő indította el és ugyancsak a nevéhez fűződik a Tizenkettes Színkör létrehozása. Előbb tagja volt a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének és a Képzőművészeti Tanácsnak, majd a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete Közép-dunántúli Régiójának vezetője lett. Megszervezte és több mint 13 esztendeig vezette a Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kört. A millennium évétől evangélikus presbiter lett.

Öt évig vezette a pápai Pedagógus Művelődési Otthont, szellemi atyja volt a Szűkebb Pátriánk honismereti versenynek. Városszeretetét idegenvezetői munkája is alátámasztotta. Volt a Művelődési Csoport, majd a Művelődési Osztály vezetője és 11 évig a Nemzetközi Játékfesztivál főszervezője. Elnökségi tagként tevékenykedett a Pápai Művelődéstörténeti Társaságban. A Somlói Borrend alapító tagja és mestere, 2012 óta zászló és pecsétőre volt, 5 éven keresztül pedig főszervezője a Somlói Bornapoknak Pápán. Részt vett a város oktatási szerkezetének átalakításában, a közoktatási-közművelődési koncepció kialakításában, és igazgatóként dolgozott a Kiállítóhelyek és Rendezvények Koordinációs Központjánál.

Emlékét örökre megőrizzük!
tovább »

Jakab Róbert borrendi társunk nekrológja

Ősz van, sárgulnak, majd lehullanak a falevelek.
Az ősz - részére még is más, fájóbb, szívbemarkolóbb, mint az előző esztendők –számukra is csak melankóliát hordozó- októberei. Ennek az ősznek októberében a könyörtelen, a mindnyájunkat fenyegető és elöbb utóbb megtaláló halál is „aratott.” Tragikus hirtelenséggel elragadta a természet szinpompába öltözésének ellenére is az elmúlásra, a természet ­-és benne az ember- halandóságára, idejének végességére int, figyelmeztet, emlékeztet bennünket és így van ez minden esztendőben mióta világ a világ. Ez az ősz egy szűkebb család, de tágabb értelemben egy nagyobb család –nevezetesen a Móri Brindisi Szent Lőrinc Borrendkörünkből 47 évesen Jakab Róbert barátunkat, borrendi társunkat. A halál, a búcsúzás kényszere mindíg fájó, szívbemarkoló és az elviselhetőség határát súroló tragédia, de sokszorosan az, ha valakit élete delén, erejének teljében rabol el közülünk, itthagyva két gyermekét, feleségét és borrendi barátait.

Robi 1967-ben született Móron , tösgyökeres Móri család gyermekeként. Az „Alma Mater” padjait szülővárosában, majd Budapesten koptatta. A határőrség sorállományában teljesített katonai szolgálat letöltése után jelentkezett és nyert felvételt a Rendőrtiszti Főiskolára, amelynek elvégzését követően 1988-ban tért vissza szülővárosába, ahol a Közlekedési Alosztályon helyezkedett el. Jó munkájának elismeréseként rövidesen az Alosztály kinevezett vezetője lett.
Szakmai karrierjének töretlenségét bizonyítja, hogy az alosztályvezetői beosztását pár év múlva Mór város Rendőrkapitánya címre cserélhette fel, amely megtisztelő címet egészen 2013-ig viselhette, amikoris egészségi állapotának nagymérvű romlása miatt -érdemeinek elismerése mellett- rendelkezési állományba vonulásra kényszerült.
Robi, szülein keresztül már gyermekkorában megismerkedett a szőlőtermesztéssel és a borászattal, amelyeknek később Ő maga is eredményes művelője lett. A Brindisi Szent Lőrinc Borrendbe 2010-be nyert felvételt, amelynek halála napjáig megbecsült, köztiszteletben álló aktív tagja volt. Nehéz, hihetetlen és nagyon fájó nekünk -akik ismertük és szerettük Robit- az előző mondat végére, a tragédiát hordozó „volt” szót leírni. Nemrég még egymás mellett ültünk a borászbálon, együtt vettünk részt a tihanyi Gardafesztiválon, és egy helyi főzőversenyen. Megszámlálhatatlan rendőrviccen derültünk együtt jóízűen.
Szerettük Robit. Igen. Ő rendőrként is emberséges és emberként is szerethető volt. Mindenkihez volt egy kt kedves, baráti szava. Megdöbbentő, hogy már csak az emléke lehet köztünk. Nem a halálhíre okozott sokkhatás és az elvesztése miatt érzett fájdalom, hanem az együtt töltött vidám hangulatú órák, napok és évek mondatják velünk őszintén, hogy emlékét, csendes, visszafogott mosolyát, emberségét megőrizzük szíveinkben.
A fák levelei ugyanúgy sárgulnak és hullanak le, mint eddíg minden esztendőben. Ez az ősz mégis más, szomorúbb, mint az előzőek voltak. Eddíg soha nem kellett azt mondanunk, örökérvényűen, hogy „Isten Veled Robi barátunk! Találkozunk az örök vadászmezőkön!

Végezetülpedig –mintegy búcsúzó útravalúul- engedd meg, Robi barátunk, hogy (Ars Poétikaként) ideídézzük Baka István költő egyik versének befejező sorait.(minimális változtatással)

„ S ha majd a gálickék egek szőlőhegyén,
A hold kerek kőasztalára könyökölve
Nagyot sercintesz rá a földre,
S pipádat olykor félrerakva
Napot verhetsz naponta csapra,
Majd igyál, kancsójából az égnek,
Reggel vöröset, délben fehéret"


Kovács Gyula                                          Tálos Tamás
alkancellár                                               nagymester
tovább »

Belecz József

Belecz József

Őszintén megtört szívvel tudatjuk mindnyájatokkal, hogy Belecz Jóska a Móri Brindisi Szt Lőrinc Borrend tagja, véglegesen eltávozott közülünk.Mindnyájan tudtuk, hogy beteg volt, kegyetlen kórral küzdött hősiesen, a szomorú hír mégis váratlanuk ért bennünket, hisz a különböző kezelések után jobbra fordulni látszott egészségi állapota, az elmúlt esztendei móri bornapokon még aktív volt, velünk együtt ünnepelt és velünk együtt bízott teljes felépülésében.

tovább »

Anselmó János


2013 őszén – 81 éves korában - eltávozott körünkből Anselmó János barátunk, a Promontorium Borlovagrend oszlopos tagja. Hitünk szerint, korábban távozott társaival, már az égi szőlőkben tevékenykedik.

A budafoki születésű, borász végzettségű Anselmó János szakmáját az Állami Borpalackozó Vállaltnál kezdte. Szakmai elismertségének köszönhetően hamarosan a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben találjuk. Ezt követően került, 1962-ben a Budafoki Borászati Technikumba, amely nyugdíjba vonulásáig munkahelye volt. Előbb, mint a gyakorlati oktatás vezetője, később az általa létrehozott Tangazdaság vezetője lett. Borászgenerációkat nevelt óriási szakmai tudással és alázattal a szőlő és bor szeretetére. Napjaink számos ismert borásza tőle tanulta a mesterség fogásait.

János barátunk emlékét Borrendünk tagjai, és mindazok akik ismerték és szerették kegyelettel megőrzik..


tovább »

dr. Balogh József

dr. Balogh József

Megrendülten értesültünk, hogy a Dél-alföldi Legátus Szegedi Lovagi Széke 2010. májusában felvett tagja, dr. Balogh József borlovagrendi társunk váratlanul elhunyt. Végső búcsúra 2013. október 14-én de. 11. órakor kerül sor, a szegedi Belvárosi temetőben..

 

Oláhné Bányai Ildikó

a Délalföldi Lovagi Szék I. elöljárója


tovább »

Dr. Oláh András

Dr. Oláh András
Gyászolunk

"Míly gyakran át kell élnünk az elmúlást,
mielőtt végleg elhagynók az élet színpadát!
Minden barátunkban önmagunk egy részét,
s a legjobb részt veszítjük el!"
(Alexander Pope 1688-1744)
tovább »

In memoriam Katona Tamás

In memoriam Katona Tamás

Hazánk megint egy rendkívüli emberrel lett szegényebb. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékének egyik legnagyobb őrzője, kutatója, továbbadója, a neves politikus, az egykori külügyi, majd miniszterelnöki államtitkár, Magyarország hajdani varsói nagykövete, Budapest I. kerületének volt polgármestere és a Budavári Szent György Borlovagrend alapító tagja: Katona Tamás nyolcvanegy esztendős korában elhunyt.

tovább »

Inhauser István

Inhauser István

Inhauser István, a Somlói Borrend egyik alapító tagjától, aki hosszú betegség után 2013. március 8-án elhunyt. Személyisége és munkássága örök nyomokat hagyott a Somló életében, a Hegy egyik meghatározó borásza volt. A Juhfark mint szőlőfajta megőrzésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.

tovább »

Vathy Gyula

Vathy Gyula

Vathy Gyula a Somlói Borrend mestere, alapító tagja sok éves aktív tevékenység és áldozatos munka után 2013 március elején örökre búcsút vett borlovagtársaitól.

tovább »

Török János

Török János

Török János Úr, a Vinum Ister-Granum Regionis borrend alapító tagja 2013.február 21-én elhunyt. Bajóti polgármesterként, Gerecseháti Hegyközség alelnökeként is nagyon eredményesen tevékenykedett.

Halálával egy kiváló társat, barátot veszített el Borlovagrendünk.

Nélküle szegényebbek lettünk, emlékét kegyelettel megőrizzük!

 

Nyergesi Rezső

Nagymester

tovább »

Dr. Tarján Jenő

Dr. Tarján Jenő
Sajnálattal közlöm minden barátunkkal, hogy dr. Tarján Jenő borlovagrendünk Tudományos Tanácsának tagja 2013.03.27-én elhunyt.
Búcsúztatása 2013.04.08-án 13.30 órakor Szombathelyen a Jáki úti temető ravatalozójában lesz.
Emlékét megőrizzük!
Pammer István
konzul

tovább »

A székesfehérvári Noé - Hegyi Szt. István Borlovagrend Nagytanácsa mély megrendüléssel tudatja, hogy a Koronázó városban létrehozott székesfehérvári Noé – Hegyi Szt. István Borlovagrend alapító tagja

V I H A R T  ISTVÁN

borlovag, EB tag
2012. június 5- én
az Úr szőlőskertjében örökre megpihent.
tovább »

Gede Gyula

Gede Gyula

Az Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa Győri Legátusának tagja

GEDE GYULA 2012. november 28-án, 57 éves korában elhunyt.

Emlékét megőrizzük.

tovább »

Keresztes Lajos

Keresztes Lajos A Dunaföldvári Szent Rókus Borlovagrend mély fájdalommal értesít mindenkit, hogy borlovagtársunk, barátunk, Dunaföldvár Polgármestere, Keresztes Lajos, 2012. július 11.-én, életének 45. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Emlékét örökké megőrizzük
Dukai István nagymester
tovább »